Блоги на БРІЗ | реклама та PR кафедра http://www.briz.if.ua/blogs/46 Блогер реклама та PR кафедра http://www.briz.if.ua/logo.gif http://www.briz.if.ua/square_logo.png Uk (c) briz.if.ua Fri, 26 Feb 2021 02:33:15 +0200 CMS 1 Чи вміємо розмовляти українською? Найуживаніші мовні огріхи в спілкувальному етикеті українця. http://briz.if.ua/blogs/597.htm http://briz.if.ua/blogs/597.htm Качмар В.М., канд.філол.наук, доц. реклами і зв'язків з громадськістю Університету Короля Данила Кожен має право на помилку. І мовні огріхи ми спостерігаємо не тільки у мовленні студентів, а й викладачів. Мова йтиме про професійні штампи, які є невід'ємною частиною діяльності педагога. Найдрібніші помилки помічаємо при вживанні типових висловів на кшалт: "вірно" -"правильно", "на протязі" - "протягом" тощо.

У сучасній мовній практиці невиправдано поширюються слова вірно, вірний у невластивому їм значенні. Чуємо: вірно пояснив, вірно зауважив, вірний засіб, вірна відповідь і под. А тим часом, коли йдеться про певну оцінку чого-небудь, українською мовою прородно сказати: правильно пояснив, слушно зауважив, надійний засіб, правильна відповідь. Вірний - це насамперед відданий, який не зраджує. Вірною ж в своїх почуттях та незрадливою, є дружина, яка чекає з АТО на свого коханого чоловіка. Чи вірний друг, який завжди підставить плече у час скрути. Чи український воїн, який вірний Військовій присязі та Українському народові.

"Заключається". Доволі часто ми чуємо такі вирази як: наступне заключається, заключенням є і т.д. Варто пам'ятати, що в українській мові такого слова взагалі немає, тому контракти укладають, проблеми полягають.

Як же буде правильно: їх чи їхнього? На жаль, під впливом російської мови все частіше їх вживається не у властивому значенні. Насправді, їхній - це присвійний займенник (відповідає на питання "чий?"), а їх - це форма родового і знахідного відмінка від особового займенника вони (відповідає на питання "кого?", "чого?", "що?"). Я підвіз їх до їхноьго будинку.

"Приймати учаcть". Приймати - це одне з тих слів, які у нас дуже часто вживають неправильно. Зокрема, треба говорити: брати до уваги, брати до серця, брати до відома, а у нас багато людей вживають у цих словосполученнях слово приймати. Потрібно бути активним, брати участь у змаганнях, виборах, дискусіях! А приймати ліки, присягу.

"Згідно інструкції", "відповідно з", "у відповідності з ...", "згідно до..." - це все помилкові конструкції. Українською правильно буде: "відповідно до" і "згідно з". Я зробив усе згідно з інструкцією! Добре, що відповідно до контракту я можу повернути товар....

"На протязі року" - калька з російської мови. Коли протягом дня сидиш на протязі можна й захворіти.

Насамкінець зауважу, що культура мови залежить від нас, а культура мовлення від нашого вміння спілкуватися. То ж збагачуймо свій словниковий запас, та не лінуймося заглядати у правопис.

]]>
Fri, 18 Jan 2019 11:02:22 +0200
Мовні ляпи в засобах масової комунікації http://briz.if.ua/blogs/596.htm http://briz.if.ua/blogs/596.htm Качмар В.М.,

канд. філол. наук, доц.,

доцент  кафедри журналістики, реклами

та зв'язків з громадськістю

Івано-Франківського університету

Короля Данила,

м.Івано-Франківськ

 

Актуальність даної полягає  передусім у тому, що етична некоректність мови соціальних комунікацій, їх безграмотність і брак моральної свідомості - болюче  питання, оскільки впливає на формування і стан української масової культури. Тому мовна ситуація в Україні - чи не одне з найважливіших питання для кожного з нас. Сімдесят відсотків рекламних звернень містить мовленнєві помилки. Їх можна почути по радіо, прочитати в пресі, громадському транспорті, на вуличних стендах, побачити на телебаченні.

Дослідження вживання слів мови реклами торкається не тільки питання спеціальної лексики. Безліч дослідників звертають увагу саме на помилки в сучасній рекламі. Наприклад, Г. Козаков у статті "Саботаж: актуальні проблеми культури ефірного мовлення" розглянув сучасний стан культури усного мовлення в українському телерадіоефірі (у тому числі мову реклами) та проаналізував найбільш типові порушення норм української літературної вимови. Автор статті доводить, що мовлення телебачення та радіо сьогодні негативно впливає на населення, адже люди вважають помилки дикторів як  норму і повторюють їх.  

Також відомий мовознавець О. Пономарів у статті "Про мову реклами" торкнувся теми порушення норм сучасної української літературної мови в рекламних оголошеннях. Найбільше помилок, на його думку, виникає через російськомовність авторів (кальки, вживання активних дієприкметників теперішнього часу тощо). Учений стверджує, що "лексичні, стилістичні та інші помилки знижують ефективність рекламних матеріалів". Відсутність належного редакторського і коректорського опрацювання призводить до грубих лексичних, граматичних, орфографічних та  пунктуаційних помилок у текстах. Найпоширенішою помилкою є  використання русизмів, "суржикових" слів. І саме поява кваліфікованих  редакторів, які спеціалізуються на рекламних текстах, могла б виправити цю ситуацію. 

Як правило, в помилках немає злого наміру, а є недбалість й безвідповідальність: хтось економить на літредакторі, а в підсумку навколишнє середовище перетворюється на граматичний смітник.

Та не все так безнадійно. Так, редакторський портал газети "Gazeta. ua" започаткував проект "Культ мови": все про українську мову та літературне редагування. У першому текстіпроекту подану низку прикладів порушення мовних норм у рекламі [5]. Іноді помилки в рекламі допускають свідомо. Це робиться для того, щоб бренд виділився з-поміж інших, привернув увагу, запам"ятався. Так, наприклад, замість "макарони" пишуть "мокорони". Або, наслідуючи популярні в молодіжній культурі тенденції, "автор" пишуть через "ф" [6].

Реклама - динамічна, швидко трансформуються у сфері людської діяльності[2, с.19]. Визначень реклами є доволі багато, але вартує уваги  визначення Євстаф'єва В.А, в якому  реклама виступає "особливим типом комунікації, де транслюються знання, норми і цінності введені в систему творчих координат, як суперпозицію маркетингових та інформаційних комунікацій" [3, с.6]. Тому вартує користуватися таким визначенням, оскільки воно вправно регламентує канони реклами, не тільки як споживчого продукту, але й взірця правильності та наслідування.

 Наведемо типові помилки у використанні лексичних засобів мови [4]: уживання лексичних росіянізмів. Таких помилок трапляється багато. Це явище зумовлене, напевно, тим, що українська мова впродовж віків була позбавлена змоги природно, еволюційним шляхом розвиватися. Як наслідок, ще й сьогодні ми використовуємо різноманітні мовні покручі, кальки, замість того, щоб просто заглянути в словник і перевірити правильний переклад слова; тавтологія, плеоназм; уживання паронімів без спеціальної стилістичної настанови як вияв незнання справжнього значення слова; міжмовні омоніми і пароніми в рекламних текстах як вияв незнання значення українського слова; уживання замість певного слова його синоніма з іншим стилістичним значенням або з іншою семантикою.

Що ж до помилок пунктуаційних, то їх налічується не менше, зокрема це відноситься до вживання ком. Погано, коли ком на своєму місці немає, але якщо вони стоять там, де їх не має бути, не краще. Тому принагідно користуватися порадами з "Українського правопису" в якому мовиться, що коли немає ясно визначеного підрядного речення, кому перед "як" чи "коли" ставити не треба. Не краща ситуація зі синтаксисом та морфологією. Зокрема вживання ступенів порівняння зі словом "самий", неправильність відмінкових закінчень тощо.

На сам кінець зазначу, що  одним зі шляхів уникнення помилок різного типу є підвищення мовленнєвої культури, компетентності фахівців, які створюють рекламні  тексти. Також важливим є те, що держава не контролює  централізовано  рекламну продукцію.

Список використаної літератури:

1. Дерпак О. Ефективність реклами: мовні особливості / О. Дерпак //      

Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика. - 2010. - №8. - С.24-33.

2. Мудре А. Аксіоми реклами: практична допомога / А. Мудре. - М.: Магістр, 2008. - С.19.

3. Євстаф'єв В. Що, де і як рекламувати / В. Євстаф'єв. - К. - 2015. - С.6.

4. Жалко Т. Й. Мовна парадигма рекламних повідомлень  / Т. Й. Жалко//  Лінгвістичні дослідження: зб. наук. праць ХНПУ ім. Г.С. Сковороди. - 2013. - Вип. 36.   - C.148- 153.

5. Запущено проект про мовна помилки: ляпи в рекламі: [Електронний ресурс] // Газета по-українськи. - 2017. - 25 червня. - Режим доступу: http://gazeta.ua.

6.      Обритько Б.А. Реклама і рекламна діяльність/ Б.А. Обритько - К., 2009. - 240c.

]]>
Sun, 16 Dec 2018 13:02:22 +0200
МАРКЕТИНГОВІ КОМУНІКАЦІЇ В ІНТЕРНЕТІ: ПОШУК СТРАТЕГІЧНИХ РІШЕНЬ ДЛЯ БІЗНЕСУ http://briz.if.ua/blogs/479.htm http://briz.if.ua/blogs/479.htm Говера О. І.

Івано-Франківський університет права

ім. Короля Данила Галицького

 викладач кафедри реклами і

зв"язків з громадськістю

МАРКЕТИНГОВІ КОМУНІКАЦІЇ  В ІНТЕРНЕТІ: ПОШУК СТРАТЕГІЧНИХ РІШЕНЬ ДЛЯ БІЗНЕСУ

У становленні сучасної економіки обов"язковим елементом є її розвиток на основі загальносвітового інформаційного та комунікаційного он-лайн-середовища. При чому власники бізнесу свідомі того, що Інтернет-економіка суттєво відрізняється від традиційної, навіть якщо в конкретно взятому випадку виконує абсолютно ідентичні функції. Це пов"язано з виходом за територіальні, географічні рамки, що спричинює різке збільшення конкурентного середовища, і, як наслідок, основними джерелами продуктивності виступають нові ідеї, нові знання і вміння обробляти інформацію.

Усі наукові дослідження інтернет-ринку можна поділити на дві умовні тематичні групи [1, с. 93]: систематизація успішних прикладів віртуального бізнесу та практичні рекомендації з його просування в Мережі.

Таким чином, Інтернет в системі маркетингових комунікацій ми розглядаємо з двох сторін: по-перше, Всесвітня мережа - це  інструмент для ведення та просування бізнесу, по-друге, власний веб-сайт - це продукт компанії, який представляє її в Інтернеті. У зв'язку з цим і цілі виходу компанії на Інтернет-ринок розрізняються [1,с.94]: це може бути реклама іміджу компанії, просування продукту, можливість збільшення обсягів продажу за допомогою Інтернету, можливість одержання постійного клієнта шляхом надання необхідної інформації тощо.  На схемі [2, с.9] показано, які, в залежності від кінцевої мети, галузеві ніші може розвивати бізнес в Інтернеті.

Схема 1. Напрямки сучасного е-бізнесу

 

Отже, з якою метою б бізнес не розпочав свою роботу в Мережі, однією з основних його функцій буде підтримка користувачів Інтернету. А це вже передбачає цілодобові маркетингові комунікації, і в першу чергу, рекламу і зв"язки з громадськістю. Вирішення завдань маркетингової стратегії не обмежується тільки забезпеченням очікувань споживача якості і ціни товару. До них також належить з однієї сторони відповідальність перед власними працівниками за рівень зарплати та умов праці, а з іншої - перед громадськістю регіону у частині підтримки рівня зайнятості та відповідності європейським стандартам [1, с. 95]. На сучасному етапі розвитку економіки саме Інтернет-технології допомагають бізнесу максимально досягти поставлених цілей.

Інтернет-маркетинг - це комплекс заходів з просування та продажу товарів і послуг на ринку за допомогою технологій та методів мережі Інтернет.Маркетолог, економіст Ральф Уілсон сформулював 5 законів Інтернет-маркетингу [3]:

1. Закон "тупикової вулиці" - говорить про те, що будь-який новий бізнес схожий на магазин, відкритий у вузькій тупиковій вуличці, куди ніхто не заходить. Тому перше, що необхідно зробити - це вийти на центральну площу і як можна гучніше заявити про себе, так щоб запам'яталося, хто саме заявляє.

2.Закон "дай та продай"- говорить про те, що щоб залучити відвідувачів до вашого сайту, необхідно запропонувати їм щось (товар або послугу) безкоштовно (вільно), а потім спробувати продати щось додаткове до цього.

3.Закон довіри- говорить про те, що покупець повинен довіряти вам, тому розмістить на сайті контактний телефон, адресу, схему проїзду й/або місця розташування вашого офісу, покажіть фотографії. Тобто надайте покупцю максимум відкритої контактної інформації.

4.Закон "притягай та проштовхуй"- говорить про те, що необхідно притягати (залучати) людей до вашого сайту привабливим контентом (вмістом), а також регулярно відправляти їм якісну інформацію про нові послуги, статті, розділи на вашому сайті електронною поштою.

5.Закон ніші- говорить, що великі бізнес-структури (наприклад, Amazon.com, Cisco.com) вже мають гроші та репутацію, які сформувалися, і як наслідок вони "володіють" цілими сегментами ринку. Починаючий бізнес буде мати успіх, якщо він знайде на ринку ніші, які або не заповнені, або тільки частково заповнені.

Основними перевагами Інтернет-маркетингу вважаються інтерактивність, можливість максимально точного таргетингу (виділення цільової аудиторії), можливість постклік-аналізу, який призводить до максимального підвищення таких показників, як ROI, Інтернет-реклама.

Інтернет-маркетинг включає такі елементи системи, як:

- медійна реклама;

- контекстна реклама;

- пошуковий маркетинг в цілому і SEO зокрема;

- SMO й SMM;

- прямий маркетинг з використанням, e-mail, RSS і т.п.;

- вірусний маркетинг;

- партизанський маркетинг.

Наступним етапом у виборі тих маркетингових комунікацій в Інтернеті, які допоможуть вирішити поставлені задачі, є можливість оцінити їх ефективність.

Первинними показниками, які використовуються при оцінці відвідуваності сайту як рекламоносія та аналізу ефективності Інтернет-реклами, є хіт,хост.

В залежості від поставлених завдань, оцінка здійснюється за допомогою так званих "показників віддачі" [4]:

CTR- показникаефективності Інтернет-реклами, який визначається як відношення числа натискань на рекламне оголошення (кліків) до числа показів цього оголошення);

СТВ- показникаефективності Інтернет-реклами, який визначається як відношення числа відвідувачів комерційного Web-ресурсу, залучених рекламою та здійснивших купівлю, до загального числа залучених рекламою відвідувачів;

CTI- показникаефективності Інтернет-реклами, який визначається як відношення числа відвідувачів комерційного Web-ресурсу, залучених рекламою та зацікавленних сервером, до загального числа залучених рекламою відвідувачів.

 

Список використаних джерел:

1.Литовченко І.С. Інтернет-маркетинг. Навчальник посібник- К.: Центр учбової літератури, 2011. - 332 с.

2. Шалева О.І. Електронна комерція  Навч. посіб. К.: ЦУЛ, 2011. - 245 с.

3. Ральф Уилсон. Планирование стратегии интернет-маркетинга[електронний ресурс]. - Режим доступу: http://altairbook.com/books/1490202-planirovanie-strategii-internet-marketinga.html

4.Аналіз показників розвитку ринку електронної комерції України.К.е.н. Аветісян К.П., Графова О.С.[електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.rusnauka.com/12_KPSN_2014/Economics/2_166883.doc.htm

5. 'Реклама и маркетинг в Интернете'; Кеглер, Т.; Доулинг, П.; Тейлор, Б.; Изд-во: М.: Альпина Паблишер, 2003 г. - с. 400

]]>
Wed, 07 Dec 2016 15:42:05 +0200
ДО ПРОБЛЕМ ВИЗНАЧЕННЯ КОНЦЕПТУАЛЬНОЇ ТЕМИ ДЛЯ РЕКЛАМНОЇ КАМПАНІЇ (НА ПРИКЛАДІ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ КЛІНІНГОВОЇ ФІРМИ «КВАМА») http://briz.if.ua/blogs/408.htm http://briz.if.ua/blogs/408.htm Успішна підготовка фахівців з реклами та зв"язків з громадськістю передбачає оволодіння ними практичними навиками розробки та планування рекламної кампанії. Тому під час вивчення дисципліни "Організація і проведення рекламної кампанії" увагу студентів слід привертати не на теоретичну, а на практичну частину вивчення предмету, де розглядаються процеси рекламної кампанії, як спільні узгоджені дії рекламодавця (як замовника рекламної кампанії), рекламного агентства (як творця, організатора і координатора кампанії) та засобів поширення реклами (як каналу, яке доводить рекламне повідомлення до споживача).

Для досягнення такого розуміння ми ставимо за мету дисципліни сформувати у студентів навики пізнавальної діяльності в проведенні рекламних кампаніях, а серед завдань окреслюємо формування стійкого уявлення  про сутність,цілі і вміст технологій проведення  рекламних кампаній.

Таким чином, під час вивчення дисципліни "організація і проведення рекламних кампаній" залучаються реальні фірми, яким потрібна розробка рекламних кампаній.  

 Для повноцінної побудови стратегії рекламної кампанії необхідно "провести підготовчий етап, який включає в собі визначення її мети, цілей та цільової аудиторії" [2, с. 25] Для цього студент готує технічне завдання (бріф), який надсилається Замовнику для самостійного заповнення. І за даними цього бріфа проводяться дослідження усіх елементів і готується рекламна кампанія.

Розглянемо процес роботи студентів над розробкою рекламної для клінінгової компанії "КВАМА".

На етапі оформлення замовлення на проведення рекламної кампанії студент, який по факту практичного завдання стає в одній особі рекламним агентством,  самостійно формує запитання для бріфа, надсилає його Замовнику і отримує результативні відповіді.

Після проведення укрупненого аналізу товару рекламодавця й рин­ку, його конкурентів і покупців студент приступає до фази прогнозування ефективності рекламної кампанії.

На етапі стратегічного планування студентом було проведено:

- детальне дослідження товару, рекламодавця, споживачів, конкурентів;

- розробку цілей рекламної кампанії;

- визначення асигнувань на проведення рекламної кампанії;

- вибір носіїв (розробка кількох варіантів);

- розробку ескізу, попереднього макета рекламного звернення (краще кілька варіантів);

- проведення попереднього тестування рекламного звернення;

- визначення можливого ефекту рекламного звернення.

З цього процесу були виключені фази розробки ескізу, попереднього тестування та визначення ефекту рекламного месіджа.

Для вивчення конкурентного середовища студент користувався підручними засобами, а саме - аналізом зовнішньої реклами, реклами в друкованій пресі та Інтернет-реклами.

За результатами проведеної роботи студент зробив висновок про цілі рекламної кампанії як такі, що поділяються на економічні, іміджеві та інформаційні: "збільшення обсягів продажу та залучення нових клієнтів, відповідно збільшення прибутку; ТзОВ "КВАМА" повинна підтримувати свій імідж, нагадуючи споживачам про себе; ТзОВ "КВАМА" впроваджує нові послуги, про що необхідно інформувати свого споживача".

Метою проведення рекламної кампанії студент визначив "збільшення впізнаваності серед мешканців Івано-Франківська, подолання стереотипу "клінінг - це дорого", створення іміджу соціально відповідальної компанії".

Та, попри загальне теоретичне розуміння суті підготовки до рекламної кампанії, студентом не було проведено  SWOT-аналізу ситуації, а це призвело до традиційної для багатьох рекламних агентств помилки, коли обмежуються стандартними підходами до створення рекламних повідомлень.

При вивченні дисципліни "Організація і проведення рекламних кампаній" ми неодноразово звертаємо увагу студентів на гасло Д. Огілві: "немає нудних товарів, є нудні рекламісти" [1].

У цьому контексті важливим є те, що на практичному занятті з дисципліни "організація і проведення рекламних кампаній" студент  за участю своїх одногрупників провів мозковий штурм, метою якого було визначити ключові слова, які вдало б асоціювалися з фірмою "КВАМА". В результаті кропіткої проведеної роботи були відокремлені слова:

-      Чистота; спокій; затишок; безтурботність;якість.

 А далі студент знову допускає помилку і йде стандартним шляхом,  наводячи приклади рекламного слогану для "КВАМА", який по суті нічим не відрізняється від слоганів конкурентів:

- З чистотою до Івано-Франківська;

- Все буде чисто;

- Ми - це чистота!

- Наша мета- це чистота!

- Ми працюємо на якість!

- "КВАМА" - запорука чистоти!

Такі слогани є дуже загальними і їхні автори, йдучи шаблонним шляхом, забувають про соціальні чинники реклами, для якої важливим є поняття "образу Я". На початку XX ст. соціолог Ч. Х. Кулі сформулював теорію "дзеркального Я". Відповідно до цієї теорії, уявлення людини про себе ("образ Я") формується під впливом думок оточення і включає три компоненти: 1) уявлення про те, якою людина здається іншій людині; 2) уявлення про те, як цей інший оцінює людину; 3) самооцінка, почуття гордості чи приниження, пов"язані з оцінками інших людей [3, стор. 117]. Тому важливо є при розробці рекламного звернення наближуватися до кожного конкретного індивіда своєї цільової групи.

Ми запропонували інший варіант, який відходить від стереотипних рекламних повідомлень. Основним лейтмотивом кампанії обрали лозунг: "Прибирання - це не тільки чистота, це економія часу для сім"ї". Об"єднавши ключові слова з таким лозунгом, ми можемо будувати рекламне звернення до цільової аудиторії з візуалізацією щасливої сім"ї, яка відпочиває на природі (наприклад, зараз модно кататись на велосипедах - такий мейнстрім для рекламної кампанії фірми буде вдалим). Інший варіант - бабуся чи дідусь займається з онуками (читає їм книжку, грається у конструктор тощо). В такій візуалізації необхідно зробити акцент на те, як було складно (батьки не мають часу на дітей, бо потрібно прибирати, бабуся чекає на приїзд онуків - відмиває весь будинок, а коли вони приїжджають, то вона втомлена від роботи) ДО і як ПІСЛЯ виклику прибиральників стало ЗАТИШНО та БЕЗТУРБОТНО.

Слоган рекламної кампанії може так і звучати:

"Затишок від КВАМИ"

КВАМА. Ми економимо час

КВАМА. Щоб Ви були щасливі

КВАМА. Щоб ви були разом

Після тривалої (не менше трьох місяців) такої реклами слоган можна буде замінити на такий, що нестиме основну думку про чистоту. При чому, обираючи слоган на початок кампанії, варто відразу передбачити його майбутню трасформацію. Як приклади:

"Затишок від КВАМИ"                             "Чистота від КВАМИ"

КВАМА. Ми економимо час                     КВАМА. Це ми прибираємо     

КВАМА. Щоб Ви були щасливі                КВАМА. Щоб у вас було чисто  

КВАМА. Щоб ви були разом                      КВАМА. Чистота поруч.

 Через особливості підготовки цієї рекламної кампанії розроблявся тільки Проект, без його втілення у життя, тож оперативна робота обмежилась виключно прогнозуванням медіа-плану.

 Студент взяв до уваги рекомендації теоретиків реклами, що "значна частина цільової аудиторії взагалі не помітить звернення. Тому рекламодавець не повинен обмежуватися одним показом. Необхідно також брати до уваги фактор забування. Тому зарубіжні спеціалісти з рекламного бізнесу рекомендують рекламодавцям робити кілька експозицій (показів) у кількох засобах масової інформації" [2, с. 35]. Щоб обрати ефективний засіб масової комунікації студент вивчив кожен з видів ЗМІ, його цільову аудиторію, характеристики ЗМІ (тираж, кількість слухачів, кількість переглядів на добу інтернет- сторінки тощо). Як наслідок, було запропоновано достатньо грамотний медіа-план, який відповідає вимогам рекламного звернення, розробленого цим Проектом, та відносно невеликим бюджетом Замовника, вказаного в бріфі.

Результатом проведеної роботи стало цілковите прийняття директором клінінгової фірми "КВАМА"  розробленого проекту рекламної кампанії.

Отже, при розробці рекламної кампанії потрібно вміти виходити за стандартні рамки і долати стереотипи.

Список використаних джерел:

1. Огилви Д.  Тайны рекламного двора: советы старого рекламиста/ Д. Огилви.- М.: Ассоциация  работниковрекламы.

2.Лук"янець Т. І. Рекламний менеджмент: Навч.-метод. посібник для самост.вивч. дисц./ Т. І. Лук"янець.- К.: КНЕУ, 2002. - 200 с.

3. Бутенко Н. Ю. Соціальна психологія в рекламі: Навч. посіб. / Н. Ю. Бутенко. - К. : КНЕУ, 2006. - 384 с.

4. Примак Т. О. Рекламний креатив: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц./ Т. О. Примак.- К.: КНЕУ, 2005. - 168 с.

5. Владимирська А., Владимирський П. Реклама: Навчальний посібник. / А. Владимирська, П. Владимирський-К.: Кондор,2009. - 334 с.

Говера Оксана Іванівна,  Викладач кафедри реклами і

                                                                                   зв"язків з громадськістю

]]>
Thu, 07 May 2015 21:14:14 +0300
Програмні вимоги з дисципліни "Креатив в рекламі" http://briz.if.ua/blogs/361.htm http://briz.if.ua/blogs/361.htm До уваги студентів IV курсу спеціальності "реклама та зв'язки з громадськістю". Завантажити програмні вимоги з дисципліни "креатив в рекламі" можна тут.

Підручник для самоконтролю:

"Рекламний креатив", Т.О.Примак

]]>
Sun, 23 Nov 2014 11:40:38 +0200
Програмні вимоги з дисципліни "Теорія і методика рекламної діяльності та PR-творчості" http://briz.if.ua/blogs/363.htm http://briz.if.ua/blogs/363.htm До уваги студентів групи Рс-2011.

Іспит з дисципліни "Теорія і Методика..." відбудеться 28 листопада 2014 р. о 9.00.

Тут ви можете завантажити "Програмні вимоги" до дисципліни.

Гарної сесії!

]]>
Thu, 27 Nov 2014 00:50:41 +0200
Програмні вимоги до заліку з дисципліни "Організація і проведення рекламних кампаній" http://briz.if.ua/blogs/362.htm http://briz.if.ua/blogs/362.htm До уваги студентів IV курсу спеціальності "реклама та зв'язки з громадськістю".

Завантажити програмні вимоги до заліку з дисципліни "Організація та проведення рекламних кампаній" можна тут.

Залікові білети складатимуться з двох питань - теоретичної та практичної, наприклад:

ЗАЛІКОВИЙ БІЛЕТ №

1.     Організація комунікативного простору. Модель рекламної комунікації.

2.     Створіть емоційне гасло та віршований слоган для рекламної кампанії чіпсів "Люкс" в газеті "Світ молоді" (наклад 18 000, розповсюдження - м. Івано-Франківськ, читачі - молоді сім"ї).

АБО

ЗАЛІКОВИЙ БІЛЕТ №

1.Дайте визначення терміну "рекламна кампанія".

2. Підготуйте креативний робочий план для рекламної кампанії чіпсів "Люкс" в газеті "Світ молоді" (наклад 18 000, розповсюдження - м. Івано-Франківськ, читачі - молоді сім"ї).

]]>
Sun, 23 Nov 2014 16:52:47 +0200
Програмні вимоги з дисципліни "Практика Пр-діяльності...." http://briz.if.ua/blogs/359.htm http://briz.if.ua/blogs/359.htm До уваги студентів 2 курсу спеціальності "реклама і зв'язки з громадськістю".

Завантажити програмові вимоги до іспиту можна за ЦИМ ПОСИЛАННЯМ.

Удачі вам на іспиті.

]]>
Tue, 18 Nov 2014 23:21:45 +0200
Теми рефератів з дисципліни "організація роботи рекламної та піар-агенції" http://briz.if.ua/blogs/358.htm http://briz.if.ua/blogs/358.htm До відома студентів, які мають заборгованості з дисципліни або хочуть підвищити свій модульний бал.

Завантажити усі теми рефератів з дисципліни можна тут.

]]>
Sun, 16 Nov 2014 16:28:13 +0200
Ефективна реклама та PR в Інтернеті http://briz.if.ua/blogs/355.htm http://briz.if.ua/blogs/355.htm Для того, щоб ваші реклама та PR в Інтернеті була ефективна, вам будуть необхідні дві передумови: рекламісти з доброю репутацією і ваша безперечна довіра таким фахівцям.

Я вже говорила, що Інтернет-реклама буває семи видів:

·         Банер на сайтах

·         Інформація в пошуковиках

·         Інформація в тематичних каталогах

·         стаття на інформаційних сайтах

·         стаття в блогах

·         спам-розсилка

·         сайтом-візитка

Додайте до цього ще рекламу у соціальних мережах.

Мою історію про те, як підприємець відмовився від рекламної кампанії через два дня від початку, ви можете прочитати в попередній історії. А сьогодні маю натхнення розповісти ще один приклад про БАНЕРНУ РЕКЛАМУ.

Банери ми з вами розміщуємо на сайтах для того, щоб підкріпити планову рекламну компанію. Банер повинен гармонічно вписуватися в той месідж, який ви доносите в рамках стратегії свого розвитку. Текст на банері повинен відповідати слогану вашої рекламної компанії, а кольори - корпоративному стилю. Основна функція банера - "заставити" інтернет-користувача клікнути на нього і таким чином здійснити перехід на ваш сайт. Я противник того, щоб давати на банері багато контактної інформації: телефони, адреси - це зайве.

Був випадок з рекламою фірми "Благо" на сайті www.briz.if.ua. Відповідно до медіа-плану, фірма рекламується у нас вже понад рік. За цей час змінилось кілька банерів - і статичних, і динамічних. Банери були насичені контактною інформацією - адресами, телефонами тощо. Але кількість переходів залишалась катастрофічно низькою, і ми розуміли, що обраний нами напрямок не відповідає потребам рекламної стратегії. Наприкінці минулого року було прийнято рішення замінити банер фірми на логотип. Переходи з банера-логотипа на сайт "Благо" зріс в енну кількість разів. Пояснень цьому є декілька. По-перше, логотип є статичним банером, а отже усі існуючі інтернет-браузери його "бачать", на відміну від флеш-банерів, адже у деяких користувачів в налаштуваннях стоїть заборона на перегляд флеш-малюнків, а отже вони не бачать на своїх моніторах такі банери. Читачі сайту, які заходять в інтернет через телефони, смартофони, планшети тощо теж незавждибачать динамічної реклами.

Отже замінивши інформаційно насичений флеш- банер на статичний банер з мінімумом інформації ми значно збільшили кількість переходів на сайт рекламодавця.

Стаття на інформаційних сайтах.

Якщо ви розміщуєте банер на сайтах інтернет-видань, то завжди підкріплюйте ефективність такої реклами розміщенням в їхніх стрічках новин свої піар та рекламні статті. Як правильно це робити - то тема для окремої розмови, але зазначу, що стаття з не менш трьома гіпер-лінками додасть відвідування вашому сайту.

Стаття в блогах.

Зараз існує багато сайтів зі своїми блогосферами, існують цілі інтернет-портали, де ви можете або безкоштовно, або за мінімальну ціну вести свій комерційний блог. І не кажіть мені, що у вас такий бізнес, про який щодня нема що писати. Бо писати завжди є про що. Блог - це щоденник. Ви можете розповідати цікаві історії про своїх клієнтів, можете давати поради (і це стосується не тільки юридичних фірм, будь-яка фірма, робота якої залежить від сезону, може давати поради: шино монтаж може нагадувати про те, коли і як варто міняти колеса, перукарня - про догляд за волоссям в залежності від пори року тощо), в блозі можна розповідати про свою участь у соціально-економічному чи культурному житті міста: стали спонсором фестивалю, провели акцію і таке інше.

Сайт-візитка

Так що в ідеалі Вам потрібно знати і пам'ятати, коли Ви вирішуєте почати рекламну кампанію в Інтернеті?

Перш за все вам потрібен свій сайт. Сайти бувають різні - це залежить від вашого розуміння інвестицій в інтернет-рекламу та від вашої цільової аудиторії.

Ви можете наняти на роботу прес-секретаря чи піар-менеджера, який буде щодня оновлювати ваш сайт або можете зробити статичний сайт-візитку - це ваш вибір і ваш бізнес.

Щодня з"являється дуже багато сайтів, в тому числі і івано-франківських. Тому я з регулярною періодичністю задаю пошук в гуглі "if.ua"і переглядаю новинки. Таким чином в 2009 році я натрапила на сайт Івано-Франківського локомотиворемонтного заводу. Сайт мені видався цікавим, має свою власну стрічку новин, але в ній було ряд недолік. Перше, що кинулось в очі - відсутність дат біля новин.

Я через форму "зворотнього зв'язку" написала адміністратору сайту, що могла б допомогти заводу із веденням сторінки. Через пару днів мене зателефонували. Відбулась зустріч, яка вилилась в трьохрічну співпрацю. Щоправда, консервативному заводу важко було пояснити, що сайт таки треба змінити, тому я при підготовці матеріалів суто на сайт вручну дописувала дати розміщення інформації.

Автор: викладач Оксана Говера

]]>
Fri, 31 Oct 2014 12:10:45 +0200
Так що таке інтернет? І як його використовують для PR? http://briz.if.ua/blogs/354.htm http://briz.if.ua/blogs/354.htm Отже, оскільки Ви зараз це читаєте, отже: а)  Ви користувач Інтернету і б) Вас цікавить інтернет реклама.

А отже писати прописні істини, які Ви і без мене знайдете у дядька Гугла я не буду.

Ви і без мене знаєте, що реклама в Інтернеті може бути:

банерною в пошуковиках в тематичних каталогах стаття на інформаційних сайтах в блогах спам-розсилкою сайтом-візиткою

Наївно сподіватися, що Інтернет реклама почне "заробляти гроші" для Вашого бізнесу з перших днів кампанії. Як і будь-який інший вид реклами, цей напрямок потребує чіткого маркетингового підходу. Мій досвід роботи з інтернет-ресурсами показує, що реклама в інтернеті для місцевого бізнесу - це більше питання іміджевої реклами і тільки в комплексі вона почне працювати так, як Ви того сподіваєтесь.

В мене був випадок, коли нам замовили виготовлення і розміщення банера. Виготовлення банера фірмі обійшлось в 400 грн., вивісили банер - на "хороше місце", він "повисів" два дня і Замовник відмовився від рекламної кампанії, бо за два дні ця реклама йому "ніц не дала". Цікаво, що попередньо я розповідала і пояснювала, що невідомій фірмі завоювувати ринок суто банерною рекламою суто на одному сайті - це потрібні місяці. В результаті фактично "пропала" ідеальна робота веб-дизайнера Анжеліки Круглової, оскільки той банер так і ніде не "крутиться".

Так що в ідеалі Вам потрібно знати і пам'ятати, коли Ви вирішуєте почати рекламну кампанію в Інтернеті?

Перш за все, знайте, що не всі методи Інтернет - реклами підходять для Вашого бізнесу - станьте на місце свого клієнта. Якщо Ви - директор нічного клубу для людей до 25 років, то, повірте, банерна реклама на комерційних сайтах Вам мало, чим допоможе, оскільки у таких сайтів явно інших контингент читачів.

Якщо Ваш бізнес присутній в Інтернеті (маєте свій сайт, до прикладу). то Вам потрібна реєстрація в пошукових машинах і каталогах Інтернету - це робиться в більшості випадків безкоштовно і це в стані Ви зробити самостійно, не залучаючи фахівці.

І тут відразу зазначу, що коли ставите ТЗ програмістам на виготовлення свого сайту, то просіть їх максимальної оптимізаціїдля роботів пошукових систем - як це працює, можливо, колись розповім).

Альтернативний варіант Інтернет-реклами - e-mail реклама, або спам. Є звідкись така статистика: 90% користувачів спам-розсилку видаляють, не читаючи, 9% її читає, одному відсотку вона стає у нагоді. Отже, до прикладу, якщо у нашій базі даних є понад 10 000 електронних адресів і база постійно оновлюється, то, дай Боже, щоб кожен наш Замовник мав б хоча б отой 1% віддачі.

Ще одне важливе - не соромьтесь анонсувати свою діяльність і писати релізи хоча б у себе на сайті, де були і що робили.

Розміщуйте інформації про власні конференції, про участь у "чужих" семінарах на форумах, чатах, на популярних новинних сайтах, дошках оголошень тощо.

Ну ось десь так в теорії воно все виглядає. Щодо практики, то вона різна)))

Автор: викладач Оксана Говера

]]>
Fri, 31 Oct 2014 12:10:07 +0200
Перелік питань на модульну контрольну № 1 до дисципліни "організація роботи прес-служби" http://briz.if.ua/blogs/303.htm http://briz.if.ua/blogs/303.htm Модульна контрольна робота № 1

(кожна відповідь - 5 бали, максимальна відповідь - 20 балів)

Варіант 1

1.     Що таке прес-служба. Які види прес-служб ви знаєте? Дайте розгорнуту характеристику.

2.     Упереджувальна функція прес-служб - механізм дії.

3.     Бекграундер - це:

а)  інформаційний матеріал, що представляє необхідну інформацію про профіль роботи організації, її продуктах і послугах, історії створення та розвитку.

б) короткий оперативний виступ перед пресою  відразу після важливої події.

в) інформаційний матеріал, що містить біографію керівника фірми

4.     На комерційне підприємство з виготовлення пральних машинок "Електролюкс" планується приїзд міського голови м. Івано-Франківська Віктора Андрюсовича Анушкевичуса. Напишіть: прес-анонс про приїзд від імені прес-служби міського голови.

- - - - - - - -

Варіант 2

1.     Назвіть функціональні особливості роботи прес-служби органи державної влади.

2.     Що таке інформаційний привід. Що може стати інформаційним приводом.

3.     Прес-реліз - це:

а ) аналітичний звіт прес-секретаря за матеріалами, опублікованими в пресі;

б) інформаційне повідомлення для публікації в пресі;

в) список представників преси, запрошених на прес -конференцію.

4.     На комерційне підприємство з виготовлення пральних машинок "Електролюкс" планується приїзд міського голови м. Івано-Франківська Віктора Андрюсовича Анушкевичуса. Напишіть: прес-анонс про приїзд від імені прес-служби підприємства.

- - - - - - - - - - - - 

Варіант 3

1. Законодавче особливості роботи прес-служби. Дотримання працівниками прес-служби органу державної влади Закону України про телебачення та радіомовлення.

2. Назвіть основні інструменти прес-служби.

3. Коротка, стисла в часі інструктивна зустріч журналістів з представниками офіційної структури - це:

а) прес-конференція;

б) брифінг;

в) презентація;

г) прес-тур.

4.  Напишіть прес-реліз про проведення модульної контрольної роботи №1 в групі РП-2012 Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького.

-- - - - - - - - - - - - - - -

Варіант 4

1.     Назвіть та розпишіть основні функції прес-служби громадської організації.

2.     Що таке прес-анонс, пресс-реліз, пост-реліз, пресс-пам'ятка.

3.     Перед початком прес-конференції всім присутнім журналістам обов'язково повинно бути роздано ...

а) Прес-реліз;

б) Довідка про річний баланс даної установи чи підприємства;

в) Фотографії учасників прес-конференції.

4.     Після успішної прес-конференції начальника обласної міліції до прес-секретаря підійшов відомий журналіст Богдан Скаврон з газети "Галичина" з проханням надати йому час для ексклюзивного інтерв'ю. Які дії прес-секретаря? Чи погодиться він на ексклюзив начальника міліції для найтиражнішої газети області? Якщо "так", то яким чином триватиме підготовка до інтерв'ю? Якщо "ні", то мотивуйте свою відмову.

- - - - - - - - - - - - - -

Варіант 5

1.     Що таке "прес-центр"? Дайте усі визначення терміну.

2.     Використання біографії відомих особистостей як інструменту прес-служби.

3.     Якщо у прес-конференції беруть участь кілька комерційних організацій, то прес-конференція повинна проводитися ...

а) В одній з цих організацій;

б) На нейтральній території;

в) У місцевій адміністрації.

4.     Ваша громадська організація проводить засідання "круглого столу". Які інструменти використовуватиме прес-служба для анонсування та популяризації результатів засідання?

]]>
Wed, 18 Jun 2014 14:51:22 +0300
Модульна контрольна робота № 2. 3 курс. спеціальність "реклама і PR" http://briz.if.ua/blogs/297.htm http://briz.if.ua/blogs/297.htm ЛІТЕРАТУРА ДО ТЕМИ:

Ковтун Т.В. Риторика. Хрестоматія. - К.: КиМУ, 2003. - 80 с.

Куньч Зоряна. Риторичний словник. - К.: Рідна мова, , 1997. - 341 с.Мацько Л.І., Мацько О.М. Риторика: Навч. Посібник. - К. : Вища школа, 2003. - 311 с. 

Сагач Г.М. Риторика: Курс лекцій. - К.: ІСДО, 1993. - 148 с.

Хоменко І.В. Еристика. Мистецтво полеміки: Навч. Посібник. - К.: Юрінком Інтер, 2001. - 192 с.

Електронні джерела ttp://www.speechwriter.ru/ http://www.master-slova.ru/speach/ http://www.lexica.ru/copywriting_5.html

Варіант 1

1. Риторика - це:

а) мистецтво переконання, б) наука управління мисленнєво-мовленнєвою діяльністю слухача, в) наука про культуру мовлення.

2. Ораторське мистецтво - це:  а) мистецтво переконання, б) наука управління мисленнєво-мовленнєвою діяльністю слухача, в) наука переконання.

3. Розпишіть сутність концептуального закону.

4. Проаналізуйте промову.

 

Варіант 2

1.Суспільно-політичне красномовство було актуальним для Давньої Греції, тому що:

а) Д.Г. - це зразок античної демократії, б) воно використовувалося в геліеї, в) тому що урочисті промови були постійним атрибутом життя Д.Г.

2.Сократ - це:

а) давньогрецький оратор,

б) давньогрецький ритор,

в) давньогрецький софіст 3. Сутність закону моделювання аудиторії.

4. Проаналізуйте промову.

 

Варіант 3

1. Види промов за умовами виконання:

а) судові,

б) академічні, в) переконуючі 2. Маєвтика - це: а) діалектична пастка,

б) софістичне доведення,

в) метод спростування. 3.Сутність стратегічного закону.

4. Проаналізуйте промову.  

Варіант 4

1. Демосфен - це:

а) видатний давньоримський політичний оратор,

б) видатний давньогрецький політичний оратор,

в) видатний оратор-софіст 2. "Аргумент" у перекладі з латинської означає: а) доказ,

б) підставу,

в) твердження. 3. Сутність тактичного закону.

4. Проаналізуйте промову.  

Варіант 5

1. Аристотель - автор: а) теорії технічних та нетехнічних способів переконання, б) автор теорії абсолютного характеру риторики як науки, в) автор метода маєвтики. 2. Гомілетика - це: а) вид політичного красномовства, б) вид проповіді, в) мистецтво ведення християнської бесіди 3. Сутність мовленнєвого закону. Комунікативні якості мовлення. 4. Проаналізуйте промову.

Варіант 6

1. Софізм - це: а) досягнення сторонами узгодження позицій в процесі дискусій, б) один із видів логічних помилок,  в) надмірне вихваляння кого-небудь, чого-небудь; упереджений. 2. Суб"єкт - це: а) вступна частина важливого документу, б) елемент повчання, який міститься в ораторському творі,  в) індивід, що цілеспрямовано діє з метою задоволення своїх потреб. 3. Сутність закону ефективної комунікації.

4. Проаналізуйте промову.

]]>
Mon, 12 May 2014 23:11:31 +0300
Риторичні прийоми (витяг з підручника) http://briz.if.ua/blogs/295.htm http://briz.if.ua/blogs/295.htm Вибір того чи іншого прийому визначається ситуацією і темою виступу. Своєчасне використання цих прийомів зробить мова цікавою і живою:

1.       риторичне питання (звертайтеся до слухачів з риторичними питаннями , це допоможе вам зберегти з ними зв'язок (наприклад , " Чи можливий був інший хід подій?"),

2.       ототожнення себе з аудиторією (наприклад: " Ми всі щодня стикаємося з цією проблемою ..."),

3.       несподіванка (використовуйте в мові невідому слухачам інформацію),

4.       експресія  (будьте експресивні під час промови, постарайтеся використовувати якомога менше штампів),

5.       гіпербола (вдавайтеся до перебільшень, щоб загострити увагу на певних проблемах. Наприклад: "Це складна за своєю структурою проблема , над рішенням якої б'ються ось уже кілька поколінь". це допоможе виявити причинно - наслідкові і умовно-слідчі взаємозв'язки подіями, процесами та поведінкою людей. Не забудьте, проте, пізніше, вже без перебільшень, чітко викласти свою позицію щодо окресленої проблеми.),

6.       провокація  (а деякий час викличте у слухачів негативну реакцію на деяку проблему , а потім запропонуйте протилежне рішення),

7.       Прогнозування(Ґрунтуючись на реальних фактах, робіть прогнози очікуваних подій, щоб підкреслити необхідні цінності орієнтації, які визначають інтереси, вимоги, побажання),

8.       Зіставлення всіх "за і проти" (як огляд познайомте слухачів зі своїми аргументами "за і проти" якої-небудь думки, заходу, концепції і тощо. Після зіставлення всіх аргументів знайдіть правильне вирішення проблеми, використовуйте при цьому контрастну аргументацію: "Проте насправді..."),

9.       Делегування можливостей ухвалювати рішення.Широко використовуйте здібності партнерів ухвалювати рішення і їх комплектність для з'ясування предмета обговорення; за рахунок постановки відповідних питань залучайте партнерів до процесу мислення; утримуйтесь від наведення власних аргументів,

10.   Апеляція до авторитету. Для підтвердження правильності власних думок посилайтеся на авторитет слухачів та авторитет науки,

11.   Співпереживання.Захоплено описуйте події, що пов'язують вас із слухачами, не уникаючи подробиць, важливих для аудиторії, і теми, змушуючи слухачів співпереживати.

12.   Внесення елементу неформальності.Враховуйте предмет мови, поведінку аудиторії, думки про власні помилки, забобони, помилки і їх наслідки. Яким чином вам вдалося уникнути одностороннього підходу до тієї або іншої проблеми? Знайдіть її нове вирішення. Це дасть змогу подолати стриманість і упередженість слухачів і змінити їхню думку на вашу користь.

13.   Драматизація.Пояснюйте наочно й захоплено, свідомо драматизуючи, щоб слухачі могли ототожнювати себе з дійовими особами і життєвою ситуацією.

14.   Пряме включення.Відмовтеся від затяжного вступу або відступів, якщо ваші партнери мають уявлення про предмет промови; одразу ж починайте з найголовнішого. Це дасть змогу виграти час для викладу суті проблеми.

15.   Гумор.Не "засушуйте'' свою мову. Наводьте смішні, парадоксальні приклади, розбавляйте оповідання веселими жартами, забавними історіями з життя людей, що оточують вас. Дайте слухачам можливість подумати та відпочити.

Це тільки кілька можливих риторичних прийомів , при використанні яких публічний виступ буде незабутнім і яскравим. Очевидно, що віртуозне володіння риторичними прийомами приходить з багаторічним досвідом , а знання основних їх видів - перший крок на цьому шляху.

Перепост з підручника "Риторика", Олійник О.Б.

]]>
Sun, 11 May 2014 17:08:24 +0300
Модульна контрольна робота № 1. 3 курс. спеціальність "реклама і PR" http://briz.if.ua/blogs/293.htm http://briz.if.ua/blogs/293.htm Варіант 1

1. Дайте визначення "спічрайтингу"

Відповідь:

специфічна технологія підготовки та написання тексту , призначеного для усного публічного виступу керівника . До Спічрайтінгу також відноситься і консультування виступаючого з організації публічного виступу .

2. Які види інформаційної промови бувають в залежності від поставлених завдань?

Відповідь:

Залежно від поставлених завдань розрізняють такі види інформаційної промови:

представлення-повідомлення інформації про себе;

пояснення - інформація про причини і наслідки того, що сталося, мотивації прийнятих рішень , перспективи та завдання;

інструкція - інформація про необхідний порядок і способи дій;

повідомлення про події або факти;

виклад своєї точки зору.

3. Які фактори аналізу аудиторії враховує спічрайтер при підготовці промови?

Відповідь:

На підготовчому етапі попередній аналіз аудиторії буває важливішим аніж особа виступаючого.

Фактори для аналізу:

-          соціально- професійний склад аудиторії,

-          вік,

-          стать ,

-          інтелектуальний рівень ,

-          національно- етнічний склад ,

-          релігійні  погляди,

-          політичні уподобання.

4. Первинна аспектуалізація - це:

а. збір та накопичення матеріалу,

b. виділення головних смислових навантажень і є результатом попереднього аналізу явища, проблеми і встановленні їх зв'язків з різними сторонами і явищами соціального життя,

c. аналіз вже зібраних матеріалів,

d. розподіл, логічна систематизація явищ за класами, розрядами, групах, типами на основі їх загальних і різних ознак.

Відповідь: b

 

Варіант 2

1. Що таке "публічний виступ" з точки зору менеджменту?

Відповідь:

Це ефективний інструмент адміністративного менеджменту , який дає можливості інформування про прийняті рішення , проблеми і програми , роз'яснення їх причин і наслідків , встановлення і поліпшення відносин з населенням , організованою громадськістю , ЗМІ. Тому публічна промова вимагає спеціальної роботи як з підготовки тексту самої мови, так і з підготовки виступаючої особи .

2. Які особливості переконуючої промови?

Відповідь:

Переконуюча промова - має на меті вплив на свідомість і почуття аудиторії , зміна поведінки слухачів. У цьому випадку оратор повинен більшою мірою враховувати сприйнятливість і емоційну культуру своєї аудиторії. Переконати аудиторію - це довести що-небудь логічними доводами, або, навпаки, спростувати якесь судження. Щоб така промова була успішною, необхідно ясно уявити собі, з чим саме ми будемо боротися, про що сперечатися. Тому промова повинна починатися з чіткого формулювання тези, що доводиться або спростовується.

В адміністративному піарі за жанрами переконлива промова поділяється на: промову у дебатах, заяву, мітинговий виступ.

3. Як ділиться аудиторія за ступенем підготовленості до промови?

Відповідь:

ЗА СТУПЕНЕМ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ слухачі діляться на

-          добре підготовлену аудиторію,

-          підготовлену аудиторію,

-          мало підготовлену аудиторію.

4. Що таке непідготовлена промова?

a. промова, написана промовцем самостійно,

b. Промова, з якою промовець не встиг ознайомитись до виступу,

c. Промова, яку промовець не встиг від репетирувати,

d. Промова, сказана експромтом.

Відповідь: d

Варіант 3

1. Які бувають публічні промови?

Відповідь:

три основні види  промов: інформаційна, переконуюча і спеціальна

2. Дайте визначення і проаналізуйте використання неформальних промов.

Відповідь:

Неформальна промова використовується в неформальній публічної обстановці, насамперед це застільна (тостова) промова. Вона має свої особливості. Перша частина (експозиція) являє собою згадка якої-небудь деталі, ситуації, події. У другій частині (розвиток) зазначена ситуація доводиться до кульмінаційної точки . У третій частині (розв'язка) позначається тема тосту. Вдалий тост побудований на принципі несподіванки: аудиторія не повинна здогадуватися про тему тосту по першій і другій частинах. Часто доречним буває згадка в першій і другій частинах тосту історія з життя оратора , що не тільки "оживляє " промову, а й позитивно впливає на імідж мовця. Предметом у тості стають: традиційні цінності (здоров'я, любов, успіхи, процвітання тощо); питання співпраці та задоволення виконаною спільною роботою; визнання організаторських та інших особистих якостей присутніх; надія на подальшу плідну співпрацю. Керівна особа має бути завжди готова виголосити тост. Тому спічрайтером повинні бути підготовлені різні варіанти тостів.

3. З ким проводить інтерв"ю спічрайтер?

Відповідь:

З промовцем, для якого готує виступ.

4. Звіт - це:

a. жанр інформаційної промови,

b. документ, що містить інформацію про виконану роботу, що доповнюється цифровим і фактичним матеріалом,

c. обидві відповіді правильні,

d. нема правильної відповіді.

Відповідь: с

 

Варіант 4

1. Що таке спеціальна промова? Які її види існують?

Відповідь:

Спеціальна промова - публічний виступ у зв'язку зі спеціальною подією. Є кілька видів спеціальної промови : протокольна; траурна промова; урочиста промова ; неформальна промова.

2. Яка існує послідовність роботи над публічним виступом?

Відповідь:

У процесі роботи над усним публічним виступом слід дотримуватися такої послідовності:

-          підготовка ;

-          інтерв'ювання ;

-          дослідження ;

-          Організація і написання промови .

3. Методи аналізу спічрайтером приміщення для промови.

Відповідь:

Отже, важливо для спічрайтера ДЕ відбуватиметься промова і в яких умовах.  Слід дізнатися, в якому місці має відбутися виступ, яке там освітлення, температура , чи є там подіум , трибуна. Важливо подбати і про те, щоб приміщення для виступу було обладнано всім необхідним для виступу. Небажані можливі сторонні звуки (шум від кондиціонера або з вулиці через відкрите вікно і т.п.). Слід подбати про те, щоб аудиторія була провітрена.  І не забувайте, що більше, ніж потрібно, приміщення негативно позначається на ефективності публічного виступу, тому що нещільне розсадження слухачів  (які обирають в таких випадках бокові місця і задні ряди) ускладнює встановлення контакту оратора зі своєю аудиторією. ДЛЯ ВИГОЛОШЕННЯ ПУБЛІЧНОЇ ПРОМОВИ КРАЩИМ ЧАСОМ ВВАЖАЄТЬСЯ РАНОК. Але спічрайтеру важливо знати не тільки час виголошення промови, але й в якій частині заходу промовець виступатиме (особливо якщо йдеться про виступ на конференції, мітингу, презентації), оскільки чим ближче до перерви, тим знижується інтерес слухачів.  З іншого боку, якщо виступ назначено відразу після перерви, то виступ має бути ЕМОЦІЙНИМ, по можливості БІЛЬШ коротким.

4. Джерeла спічрайтера:

a.       тексти попередніх промов оратора,

b.      довідкова література (книги, брошури, збірники цитат та крилатих фраз тощо),

c.       обидві відповіді правильні,

d.      немає правильної відповіді.

Відповідь: с

 

Варіант 5

1. Чим характеризується спеціальна промова?

Відповідь:

Виступи цього виду характеризуються рядом особливостей: наявність спеціального приводу, індивідуалізація промови,  достатня стислість, простота мови і емоційність стилю. Такі промови не повинні містити інформації, яка може бути розцінена як спірна, дискусійна, а в окремих випадках повинні змушувати аудиторію проявляти певні почуття.

2. Принципи поділу аудиторії за сприйняттям?

Відповідь:

ЗА СПРИЙНЯТТЯМ АУДИТОРІЯ БУВАЄ: дружня, ворожа, апатична, симпатизуюча.

3. Які існують етапи в процесі дослідження спічрайтером теми для майбутньої промови?

Відповідь:

ЕТАП "ДОСЛІДЖЕННЯ" передбачає , перш за все, розробку теми. Така розробка може включати в себе:

-          встановлення ступеня вивченості явища або проблеми;

-          вивчення історії явища, визначення ступеня і характеру його еволюції;

-          встановлення ступеня актуальності , практичної важливості розроблюваної теми;

-          ознайомлення з конкретним досвідом діяльності, що відноситься до розроблюваної теми;

-          встановлення подібностей і відмінностей у підходах до явища або проблеми;

-          виявлення невідповідності до загальноприйнятих думок нових, виявлених спічрайтером фактів;

-          зіставлення досліджуваного питання з його сучасними аналогами в інших областях знань, регіонах і т. п. і проведення можливих аналогій.

4. Теза - це:

a.        судження, в якому виражений предмет (його мета та суть) всього виступу,

b.      головна думка промови,

c.       коротке і чітке положення, яке буде розгортатися в основній частині промови.,

d.      усі відповіді правильні.

Відповідь: d

]]>
Sun, 04 May 2014 20:02:19 +0300