Блоги на БРІЗ | Юридичні консультації http://www.briz.if.ua/blogs/72 Блогер Юридичні консультації http://www.briz.if.ua/logo.gif http://www.briz.if.ua/square_logo.png Uk (c) briz.if.ua Fri, 27 Jan 2023 12:53:18 +0200 CMS 1 Допомогли отримати право власності на успадковану квартиру http://briz.if.ua/blogs/908.htm http://briz.if.ua/blogs/908.htm Wed, 25 Jan 2023 13:04:00 +0200 Безоплатна правова допомога мешканцям звільнених територій http://briz.if.ua/blogs/907.htm http://briz.if.ua/blogs/907.htm Понад 10 місяців Україна захищає свою незалежність у повномасштабній війні, яку розв"язала росія. ЗСУ тримають оборону країни, а частина території країни перебуває під незаконним впливом агресора.

Попри те, що життя в окупації саме собою складне та небезпечне, воно ще й породжує чимало правових проблем у людей, в тому числі тих, які стосуються оформлення спадщини. Навіть після деокупації міст і містечок, сіл і селищ України там нешвидко нормалізується життя, а відсутність напрацьованої нормативно-правової бази, що регулює різні аспекти життєдіяльності звільнених від окупанта територій, ускладнює реалізацію правових потреб громадян, в тому числі і тих, що стосуються спадкування.

Як реалізувати право на спадкування майна на тимчасово окупованих та деокупованих територіях України? З якими проблемами стикаються люди та які шляхи їх вирішення?

Правовий статус тимчасово окупованих та деокупованих територій України

Поняття "тимчасово окуповані території" та "деокупація" визначає Закон України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України" від 15 квітня 2014 року № 1207-VII.

Відповідно до нього окупована територія є невід"ємною частиною території України, але в її межах збройні формування російської федерації та окупаційна адміністрація встановили та здійснюють фактичний контроль.

Деокуповані території - це території, які повернулися під загальну юрисдикцію України після тимчасової окупації та на яких відновлено конституційний лад України.

Загальні питання спадкування.

ЦК України визначає, що спадкування здійснюється за законом та заповітом.

У разі відсутності заповіту, визнання його недійсним, неприйняття спадщини або відмови від її прийняття спадкоємцями за заповітом, а також у разі неохоплення заповітом усієї спадщини право на спадкування за законом одержують спадкоємці за законом почергово.

Часом відкриття спадщини є день смерті особи або день, з якого вона оголошується померлою.

За загальним правилом спадкоємець, який проживав зі спадкодавцем, вважається таким, що прийняв спадщину (якщо протягом встановленого законом строку він не заявив про відмову від неї). Так само і малолітня, неповнолітня, недієздатна особа, а також особа, цивільна дієздатність якої обмежена, вважаються такими, що прийняли спадщину, за винятком випадків відмови від прийняття спадщини.

Інші спадкоємці мають подати нотаріусу або уповноваженій посадовій особі відповідного органу місцевого самоврядування (у сільській місцевості) заяву про прийняття спадщини.

Подання спадкоємцем заяви про прийняття спадщини

Спадкоємець, який бажає прийняти спадщину, але на час відкриття спадщини не проживав постійно із спадкодавцем, має особисто подати нотаріусу або в сільських населених пунктах - уповноваженій на це посадовій особі відповідного органу місцевого самоврядування заяву про прийняття спадщини протягом 6 місяців з часу відкриття спадщини. Заяву про прийняття спадщини від імені малолітньої, недієздатної особи мають подати її батьки (усиновлювачі), опікун.

Щодо строків прийняття спадщини, то перебіг строку для прийняття спадщини або відмови від її прийняття зупиняється на час дії воєнного стану, але не більше, ніж на чотири місяці. Свідоцтво про право на спадщину видається спадкоємцям після закінчення строку для прийняття спадщини.

Відповідно до положень частини 3 статті 1272 ЦК України за позовом спадкоємця, який пропустив строк для прийняття спадщини з поважної причини, суд може визначити йому додатковий строк, достатній для подання ним заяви про прийняття спадщини.

У даному випадку слід звернути увагу на те, що в Україні діє Реєстр нотаріусів, які працюють під час війни, де можна перевірити, чи працює на даний час той чи інший нотаріус, тим самим заощадивши собі час на його пошук.

До заяви про прийняття спадщини необхідно додати такі документи:

свідоцтво про смерть спадкодавця;

докази родинних відносин зі спадкодавцем (за відсутності заповіту), якими, є: свідоцтва органів реєстрації актів цивільного стану, повний витяг з реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису, копії актових записів, копії рішень суду, що набрали законної сили, про встановлення факту родинних та інших відносин;

оригінал чи дублікат заповіту (за наявності).

паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) спадкоємців;

оригінали правовстановлюючих документів на спадкове майно тощо.

Відповідно до п.1.3 глави 10 розділу II Порядку при зверненні спадкоємця у зв"язку з відкриттям спадщини нотаріус з"ясовує відомості стосовно:

факту смерті спадкодавця;

часу і місця відкриття спадщини;

кола спадкоємців;

наявності заповіту;

наявності спадкового майна, його складу та місцезнаходження;

необхідність вжиття заходів щодо охорони спадкового майна.

Нотаріус заводить спадкову справу, і далі необхідно почекати до закінчення строку на прийняття спадщини.

В умовах воєнного стану спадкова справа заводиться за зверненням заявника будь-яким нотаріусом України, незалежно від місця відкриття спадщини, тобто місце звернення до нотаріуса не залежить від місця смерті спадкодавця чи місця знаходження його майна. При заведенні спадкової справи нотаріус за даними Спадкового реєстру перевіряє чи не заводилася раніше спадкова справа іншим нотаріусом. Всі спадкоємці звертаються до одного нотаріуса, оскільки спадкова справа заводиться одна.

За відсутності доступу до Спадкового реєстру нотаріус заводить спадкову справу без використання цього реєстру та перевіряє наявність заведеної спадкової справи, спадкового договору, заповіту протягом п"яти робочих днів з дня відновлення такого доступу.

Якщо за результатами перевірки відомостей Спадкового реєстру встановлено наявність раніше заведеної спадкової справи, заведена без використання Спадкового реєстру спадкова справа передається до нотаріуса, яким раніше заведено спадкову справу, якщо наявність такої справи не встановлено, здійснюється реєстрація спадкової справи в Спадковому реєстрі.

Забороняється видача свідоцтва про право на спадщину у спадковій справі, заведеній без використання Спадкового реєстру, до її реєстрації у Спадковому реєстрі.

Складнощі, як правило, виникають з отриманням спадкоємцем свідоцтва про смерть спадкодавця, який проживав на тимчасово окупованій території, а також наявністю оригіналів документів на нерухоме спадкове майно. Крім того, є законодавчі особливості щодо часу та місця відкриття спадщини, які слід враховувати спадкоємцям.

Встановлення факту смерті спадкодавця на тимчасово окупованій території та отримання свідоцтва про смерть.

Будь-який акт (рішення, документ), виданий окупаційними органами та/або особами, є недійсним і не створює правових наслідків, крім документів, що підтверджують факт народження, смерті, реєстрації (розірвання) шлюбу особи на тимчасово окупованій території, які додаються до заяви про державну реєстрацію відповідного акта цивільного стану.

Таким чином, навіть маючи на руках документ окупаційних органів та/або осіб, який підтверджує факт смерті спадкодавця, слід звернутися з заявою про встановлення факту смерті цієї особи відділу державної реєстрації актів цивільного стану за межами тимчасово окупованої території України.

Факт смерті особи на окупованій території можна встановити у судовому порядку. Для цього члени сім"ї померлого, їхні представники або інші заінтересовані особи (якщо встановлення факту смерті особи впливає на їхні права, обов"язки чи законні інтереси) мають подати заяву до будь-якого місцевого суду в Україні за власним вибором.

У заяві повинно бути зазначено:

1) який факт заявник просить встановити та з якою метою;

2) причини неможливості одержання або відновлення документів, що посвідчують цей факт;

3) докази, що підтверджують факт смерті, а також підтверджують викладені в заяві обставини, і довідка про неможливість відновлення втрачених документів.

При цьому не вимагається подання до суду письмової відмови органу державної реєстрації актів цивільного стану у здійсненні реєстрації факту смерті.

Справи про встановлення факту смерті особи на тимчасово окупованій території України розглядаються невідкладно з дня надходження відповідної заяви до суду. Ухвалене судом рішення у таких справах підлягає негайному виконанню.

Після отримання рішення суду можна звертатися до органу державної реєстрації актів цивільного стану за отримання свідоцтва про смерть і подальшого надання вказаного документа нотаріусу.

Час і місце відкриття спадщини.

Часом відкриття спадщини є день смерті особи або день, з якого вона оголошується померлою.

Місцем відкриття спадщини є останнє місце проживання спадкодавця. Якщо місце проживання спадкодавця невідоме, місцем відкриття спадщини є місцезнаходження нерухомого майна або основної його частини, а за відсутності нерухомого майна - місцезнаходження основної частини рухомого майна.

Враховуючи положення частин 2 та 3 статті 111 Закону у разі якщо останнім місцем проживання спадкодавця є тимчасово окупована територія, місцем відкриття спадщини є місце подання першої заяви, що свідчить про волевиявлення щодо спадкового майна, спадкоємців, виконавців заповіту, осіб, заінтересованих в охороні спадкового майна, або вимоги кредиторів.

Якщо місце проживання спадкодавця невідоме, а нерухоме майно або основна його частина, у разі відсутності нерухомого майна - основна частина рухомого майна знаходиться на тимчасово окупованій території, місцем відкриття спадщини є місце подання першої заяви, що свідчить про волевиявлення щодо спадкового майна, спадкоємців, виконавців заповіту, осіб, заінтересованих в охороні спадкового майна, або вимоги кредиторів.

Місце відкриття спадщини підтверджується довідкою про реєстрацію/останнє місце проживання виконавчого органу сільської, селищної або міської ради, сільського голови (у разі якщо відповідно до закону виконавчий орган сільської ради не утворено), що здійснює реєстрацію, зняття з реєстрації місця проживання особи на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, на яку поширюються повноваження відповідної сільської, селищної або міської ради, або іншим документом, що може підтверджувати відповідний факт (копія актового запису про смерть, домова книга тощо).

Місце відкриття спадщини не може підтверджуватись свідоцтвом про смерть.

Якщо останнє місце проживання спадкодавця було на території України, де органи державної влади України тимчасово не здійснюють свої повноваження, нотаріусу подається відповідна заява спадкоємця.

У разі відсутності у спадкоємців документів, що підтверджують місце відкриття спадщини, воно підтверджується копією рішення суду, що набрало законної сили.

Як бути, якщо у спадкоємців відсутні оригінали документів на нерухоме спадкове майно?

Варто пам"ятати, що видача свідоцтва про право на спадщину здійснюється нотаріусом після подання спадкоємцями правовстановлюючих документів на спадкове майно.

Коли таке майно знаходиться на тимчасово окупованій або деокупованій території України, де органи державної влади України тимчасово не здійснюють свої повноваження, то доступ до оригіналів документів на спадкове майно може бути відсутній з причин, обумовлених окупацією або ж бойовими діями.

Однією з підстав відмови нотаріусом у вчиненні нотаріальних дій є неподання відомостей (інформації) та документів, необхідних для вчинення нотаріальної дії.

Відповідно до Порядку, якщо до складу спадкового майна входить нерухоме майно, нотаріус отримує інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно шляхом безпосереднього доступу до нього. За відсутності у спадкоємця необхідних для видачі свідоцтва про право на спадщину документів нотаріус роз"яснює йому процедуру вирішення зазначеного питання в судовому порядку.

Враховуючи положення статті 392 ЦК України у разі втрати ним документа, який засвідчує його право власності, власник майна може пред'явити позов про визнання його права власності.

Таким чином, для оформлення спадщини за відсутності правовстановлюючих документів на спадкове майно необхідно зробити наступні кроки:

звернутись до нотаріуса із заявою про відкриття спадщини у встановлені законом строки;

після спливу строку для прийняття спадщини отримати у нотаріуса постанову про відмову у вчиненні нотаріальних дії у зв"язку з відсутністю оригіналів правовстановлюючих документів на спадкове майно;

звернутись до суду із позовною заявою про визнання права власності в порядку спадкування та отримати судове рішення,

після набрання судовим рішенням законної сили звернутись до нотаріуса і оформити право на спадщину.

Отримання свідоцтва про право на спадщину.

Відповідно до статтей 1296 та 1297 ЦК України спадкоємець, який прийняв спадщину, може одержати свідоцтво про право на спадщину. Якщо спадщину прийняло кілька спадкоємців, свідоцтво про право на спадщину видається кожному з них із визначенням імені та часток у спадщині інших спадкоємців. Відсутність свідоцтва про право на спадщину не позбавляє спадкоємця права на спадщину.

Якщо у складі прийнятої спадщини є майно та/або майнові права, які обтяжені, та/або нерухоме майно та інше майно, щодо якого здійснюється державна реєстрація, спадкоємець зобов"язаний звернутися за видачею йому свідоцтва про право на спадщину на таке майно.

]]>
Tue, 17 Jan 2023 15:30:42 +0200
Пенсіонера незаконно позбавили єдиного джерела існування. Допомогла http://briz.if.ua/blogs/906.htm http://briz.if.ua/blogs/906.htm Mon, 02 Jan 2023 09:06:41 +0200 Особливості реалізації проекту “Програма відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні кримінального правопорушення” обговорили в Галичі http://briz.if.ua/blogs/905.htm http://briz.if.ua/blogs/905.htm

Один необачний вчинок - крадіжка, хуліганство тощо - може зіпсувати дитині все життя, навіть привести до в"язниці. Але є альтернативний шлях - примирення неповнолітнього правопорушника з потерпілим, відновлення соціальних зв"язків із суспільством. Це і є відновне правосуддя. 

13грудня 2022 року проведено робочу зустріч за участю представників Галицького бюро правової допомоги, Центру пробації, та адвоката, який співпрацює із Регіональним центром з надання БВПД в Івано-Франківській області, Михайлом Лотоцьким на тему: "Відновне правосуддя - новий підхід реагування на злочин, вчинений неповнолітніми" на базі Галицького районного сектору філії ДУ "Центр пробації" в Івано-Франківській обл.

"Починаючи з 2019 року в нашій державі запроваджений пілотний проєкт "Програма відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні злочину". Наразі він вже поширений на всю територію України" - наголосила присутнім, Ольга Гелемей.

Юристка розповіла про 4 умови за яких застосовується дана програма.Вона дає можливість підліткам не розлучатися зі своїми батьками, рідними та близькими, не потрапляти під негативний вплив осіб, які відбувають покарання в місцях позбавлення волі, а продовжувати навчання у школах чи інших навчальних закладах, займатися спортом, вести звичний спосіб життя відповідального громадянина України.

В ході зустрічі сторони домовились діяти в межах своїх повноважень та вирішувати питання у сфері охорони дитинства з метою запобігання вчинення неповнолітніми протиправної поведінки. Підполковник внутрішньої служби, Оксана Собецька, поділились із присутніми методами роботи із неповнолітніми, які перебувають на обліку в секторі пробації.

]]>
Mon, 19 Dec 2022 11:29:01 +0200
Оголошено конкурсний відбір медіаторів, які залучаються центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги http://briz.if.ua/blogs/904.htm http://briz.if.ua/blogs/904.htm Відповідно до наказу Координаційного центру з надання правової допомоги від 02 грудня 2022 року № 402-аг "Про проведення конкурсного відбору медіаторів, які залучаються центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги", з метою реалізації Програми відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні кримінального правопорушення, Координаційний центр з надання правової допомоги (далі - Координаційний центр) повідомляє про проведення з 03 по 28 грудня 2022 року конкурсного відбору медіаторів, які залучаються центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги (далі - конкурсний відбір).

План-графік конкурсного відбору можна переглянути за посиланням: https://bit.ly/3ipZ9KN

 

Участь у конкурсному відборі можуть брати медіатори, які до набрання чинності Законом України "Про медіацію" (далі - Закон) пройшли навчання базовим навичкам медіатора (медіації) обсягом не менше 48 годин, що підтверджується відповідними сертифікатами або пройшли базову підготовку медіатора, проведену суб"єктом освітньої діяльності за програмою обсягом (тривалістю) не менше 90 годин навчання, у тому числі не менше 45 годин практичного навчання, що включає теоретичну підготовку і відпрацювання практичних навичок та, після підтвердження набутих компетентностей, отримали сертифікат базової підготовки медіатора, що відповідає вимогам Закону, мають вищу освіту, подали визначений перелік документів для участі у конкурсному відборі та пройшли дистанційний курс.

 

Конкурсний відбір відбуватиметься в період з 03 по 28 грудня 2022 року.

 

Місце проведення конкурсного відбору: 04053, Україна, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 73, офіс 312.

 

Порядок проведення конкурсного відбору медіаторів, які залучаються центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги, затверджено наказом Мін"юсту від 28.11.2022 № 5298/5 (далі - Порядок проведення конкурсного відбору).

 

Порядок ведення Координаційним центром з надання правової допомоги Реєстру медіаторів, які залучаються центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги затверджено наказом Мін"юсту від 28.11.2022 № 5298/5.

 

Наявність (комплектність) поданих документів перевіряє Координаційний центр. Конкурсний відбір проводить комісія з відбору медіаторів, які залучаються центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги (далі - конкурсна комісія). Під час проведення другого етапу(співбесіди) можуть бути присутні спостерігачі.

 

Для участі у конкурсному відборі медіаторам необхідно:

 

1. З 03 по 11 грудня 2022 року через веб-сторінку https://legalaid.gov.ua/contest-mediators/:

подати заяву про участь у конкурсному відборі за формою, наведеною у додатку 3 до Порядку проведення конкурсного відбору, з використанням кваліфікованого електронного підпису (КЕП); зазначити адресу електронної пошти для отримання інформації у зв"язку з конкурсним відбором; вказати регіон України, в якому медіатор бажає надавати послуги з медіації, проведення якої забезпечують центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги; завантажити скановані копії:

 

усіх заповнених сторінок паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, спеціальний статус, визначеного Законом України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус", чи паспортного документа іноземця;

 

диплома про вищу освіту;

 

сертифіката(ів), що підтверджує(ють) проходження до набрання чинності Законом навчання базовим навичкам медіатора (медіації) та додатку(ів) до нього(их) (за наявності) (у разі якщо статус медіатора отримано до набрання чинності Законом) або сертифіката, що підтверджує проходження відповідно до Закону базової підготовки медіатора  та додатку до нього з переліком компонентів програми навчання і набутих компетентностей (у разі якщо статус медіатора отримано після набрання чинності Законом);

 

витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо суб"єкта освітньої діяльності, в якого пройшов підготовкумедіатор, або іншого документа, що підтверджує підготовку медіатора суб"єктом освітньої діяльності (у разі якщо статус медіатора отримано після набрання чинності Законом);

 

заповненого та підписаного резюме за формою, наведеною у додатку 4 до Порядку проведення конкурсного відбору;

 

документів, що підтверджують підвищення професійного рівня медіатора;

 

підписаних двох рекомендаційних листів від іншого медіатора(ів) та/або об"єднання медіаторів, та/або суб"єкта(ів) забезпечення проведення медіації, та/або клієнта(ів);

 

підписаного мотиваційного листа з описом готовності надавати послуги з медіації суб"єктам права на безоплатну правову допомогу (у довільній формі до однієї сторінки).

 

УВАГА!

Слід звернути увагу на якість та комплектність поданих документів та їх відповідність Порядку проведення конкурсного відбору:

 

на момент взяття участі у конкурсі у медіатора має бути дійсний сертифікат кваліфікованого електронного підпису для можливості подати заяву про участь у конкурсному відборі (підписати документ із застосування КЕП можна за допомогою Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (Портал Дія). Відео-інструкція підписання документу за допомогою КЕП за посиланням https://ca.diia.gov.ua/digital_signature);

 

якщо статус медіатора було отримано до набрання чинності Законом, на підтвердження проходження навчання базовим навичкам медіатора (медіації) обсягом не менше 48 годин, медіатор може подати декілька сертифікатів;

 

якщо статус медіатора було отримано після набрання чинності Законом, сертифікат про базову підготовку медіатора тадодаток до нього з переліком компонентів програми навчання і набутих компетентностей, мають відповідати вимогам статті 10 Закону. В такому разі також подається документ, підтверджуючий, що базова підготовка медіатора здійснена суб"єктом освітньої діяльності;

 

документ щодо суб"єкта освітньої діяльності подається відносно того суб"єкта освітньої діяльності, про якого медіатор зазначає у підпункті 12.2 пункту 12 резюме;

 

скановані копії резюме, рекомендаційних листів та мотиваційного листа мають містити підпис особи. Застосовувати КЕП для їх підписання не потрібно;

 

заповнення у резюме інформації про наявність/відсутність рішень про притягнення медіатора до відповідальності за недотримання норм професійної етики, є обов"язковим. Відповідна конкурсна комісія здійснює оцінку поданих медіатором документів за даним критерієм;

 

мотиваційний лист складається у довільній формі до однієї сторінки. Особливих вимог до форми не передбачено;

 

медіатор може завантажити на веб-сторінку необмежену кількість сканованих копій документів, що підтверджують підвищення професійного рівня медіатора.

 

За достовірність відомостей, що містяться у поданих медіатором копіях документів, відповідальність несе медіатор.

 

За фактом подання медіатором документів для участі у конкурсному відборі медіатор отримає від Координаційного центру повідомлення про прийняття їх на опрацювання (повідомлення формується автоматично).

 

Після перевірки наявності надісланих документів, медіатора буде поінформовано про їх відповідність чи невідповідність встановленим вимогам за зазначеною медіатором адресою електронної пошти. У разі отримання повідомлення про невідповідність документів встановленим вимогам, медіатор може подати документи повторно (до завершення строку подання документів для участі у конкурсному відборі).

 

УВАГА!

Подана заява про участь у конкурсному відборі може бути відхилена, якщо не дотримано вимог Порядку проведення конкурсного відбору медіаторів, в частині якості та комплектності поданих документів (їх сканованих копій).

 

2. Пройти дистанційний курс "Функціонування системи надання безоплатної правової допомоги"

 

З 13 по 18 грудня 2022 року пройти дистанційний курс "Функціонування  системи надання безоплатної правової допомоги" та виконати тестові завдання, що оцінюються автоматично.

 

Посилання на дистанційний курс та дані для входу (логін та пароль) будуть надіслані в електронному повідомленні Координаційного центру на електронну адресу медіатора, зазначену у заяві про участь у конкурсному відборі.

 

19-20 грудня 2022 року відповідна конкурсна комісія опрацює і оцінить подані документи, в тому числі, за критеріями наявності або відсутності рішення про притягнення медіатора до відповідальності за недотримання норм професійної етики та результатів проходження дистанційного курсу. Цей етап відбувається без персональної участі медіаторів.

 

3. Пройти індивідуальну співбесіду

 

З 22 по 26 грудня 2022 року пройти індивідуальну співбесіду з відповідною комісією, під час якої комісія оцінить медіатора за критеріями мотивації до надання послуг з медіації суб"єктам права на безоплатну правову допомогу, комунікабельності, емоційної врівноваженості, вміння представити ситуаційні приклади ведення переговорів, вміння представляти ситуаційні приклади проведення підготовчих заходів до медіації та проведення медіації, а також компетенцій медіатора.

 

Під час проходження співбесіди медіатор повинен пред"явити оригінал паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України/спеціальний статус, чи паспортний документ іноземця.

 

Конкретні дата, час і місце проведення будуть повідомлені кожному медіатору додатково.

 

УВАГА!

За рішенням комісії співбесіда може проводитися дистанційно в режимі відеоконференції за умови наявності технічної можливості. У разі проведення співбесіди дистанційно канал зв"язку, час і дата початку проведення такої співбесіди узгоджуються з медіатором будь-яким доступним способом, у тому числі засобами телекомунікаційного зв"язку.

 

У разі проведення співбесіди дистанційно у режимі відеоконференції, медіатор має пред"явити паспорт громадянина України або інший документ, який посвідчує особу та підтверджує громадянство України, спеціальний статус відповідно до Закону України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус" або паспортний документ іноземця, що дає змогу ідентифікувати цього медіатора.

 

4. Результати конкурсного відбору

 

Медіатори, які пройдуть конкурсний відбір, будуть включені до Реєстру медіаторів, які залучаються центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги (далі - Реєстр).

 

До 03 січня 2023 року на офіційному вебсайті системи надання безоплатної правової допомоги будуть оприлюднені результати конкурсного відбору. Кожен медіатор може перевірити наявність інформації в розділі "Реєстр медіаторів, які залучаються центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги".

 

Контактні дані осіб, які забезпечують зв"язок з медіаторами:

 

Кравцова Олена Володимирівна, головний юрист відділу з питань консенсуальних підходів врегулювання правових спорів управління впровадження альтернативних способів врегулювання спорів Координаційного центру з надання правової допомоги.

 

(044) 486 71 06. Понеділок - четвер: з 09:00 до 18:00, п"ятниця: з 09:00 до 16:45, обідня перерва із 13:00 до 13:45.

 

Головченко Микола Феліксович, головний юрист відділу забезпечення допомоги в доступі до медіації управління впровадження альтернативних способів врегулювання спорів Координаційного центру з надання правової допомоги.

 

(048) 740 94 44, +380 (98) 368-53-34Понеділок - четвер: з 09:00 до 18:00, п"ятниця: з 09:00 до 16:45, обідня перерва із 13:00 до 13:45.

 

Адреса електронної пошти: adr.department@legalaid.gov.ua

 

ДОВІДКОВО:

Медіатор, якого включено до Реєстру, зможе укласти з центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги договір про надання послуг з медіації,  проведення якої забезпечують центри з надання безоплатної вторинної правової допомогиу межах Порядку реалізації пілотного проекту "Програма відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні кримінального правопорушення", затвердженого наказом Міністерства юстиції України та Генеральної прокуратури України від 21.01.2019 № 172/5/10, після підтвердження спеціалізації медіатора для надання послуг з медіації, проведення якої забезпечують центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

 

Механізм підтвердження спеціалізації та укладання договорів з медіаторами, які залучаються центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги, встановлюється Координаційним центром.

]]>
Wed, 07 Dec 2022 18:28:13 +0200
Вас зупинила поліція. Що варто знати. http://briz.if.ua/blogs/903.htm http://briz.if.ua/blogs/903.htm

Воєнний стан в Україні обмежив деякі права і свободи людини і громадянина. Зокрема, ми маємо дотримуватися комендантської години, для деяких категорій громадян обмежена свобода пересування. Водночас уповноважені органи - Національна поліція, СБУ, Національна гвардія, Держприкордонслужба, ДМС, Держмитслужба та ЗСУ - посилили заходи, які є необхідними для відвернення загрози, відсічі збройної агресії та забезпечення національної безпеки, усунення загрози небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності.

Які ж є заходи можуть застосовуватися щодо громадян під час воєнного стану?

Чи мають право поліцейські перевіряти документи людей, просто зупинивши їх на вулиці? Чи можуть вони вилучити документи?

Перевіряти документи поліція має право і в мирний час. Це передбачено Законом України "Про Національну поліцію".

Зараз перевірка документів є також одним із заходів правового режиму воєнного стану. Як саме це має відбуватися - визначено у Порядку перевірки документів в осіб, огляду речей, транспортних засобів, багажу та вантажів, службових приміщень і житла громадян під час забезпечення заходів правового режиму воєнного стану, затвердженому постановою Кабміну від 29.12. 2021 №1456. Це відбувається лише у визначених законодавством випадках. Під час перевірки документів, які посвідчують особу, працівник поліції не має права їх фотографувати, а також і вилучати.

А якщо працівник поліції вимагає вивернути кишені, показати вміст рюкзака?

Такі вимоги поліцейського не є обшуком, як часом думають, а свідчать про застосування такого превентивного заходу, як поверхнева перевірка. Під час її проведення людина повинна самостійно показати поліцейському вміст особистих речей. Після цього поліцейський проводить безпосередньо поверхневу перевірку - візуально оглядає людину, проводить по поверхні одягу рукою або спеціальним приладом. Це має проводитися поліцейським відповідної статі. Проте у невідкладних випадках поверхневу перевірку може проводити будь-яка уповноважена особа за умови використання при цьому спеціального приладу або засобу.

Яку інформацію треба вимагати у поліцейського?

У таких випадках, відповідно до ст.18 ЗУ "Про Національну поліцію", поліцейський зобов"язаний:

назвати своє прізвище, посаду, спеціальне звання пред"явити на вимогу людини службове посвідчення, надавши можливість ознайомитися з викладеною в ньому інформацією, не випускаючи його з рук

Крім цього, під час проведення превентивних поліцейських заходів, наприклад, перевірки документів, поліція зобов"язана повідомити людині про причини застосування до неї цих заходів, а також довести до її відома нормативно-правові акти, на підставі яких застосовуються такі заходи.

Чи мають право поліцейські фіксувати пошурення на фото- чи відеокамеру? Чи можуть використовувати з цією метою свій телефон?

Фото- та відеозйомка також є превентивним поліцейським заходом, який здійснюється не лише з метою фіксування правопорушення, але і для:

охорони громадської безпеки та власності забезпечення безпеки осіб забезпечення публічної безпеки і порядку

Для фото- та відеофіксації поліцейський може використовувати портативний відеореєстратор - так звану боді камеру, що кріпиться на форменому одязі. У деяких випадках поліцейські можуть тримати відеореєстратор у руках, прикріплювати до шолому тощо. Це прописано в Інструкції, затвердженій наказом МВС України від 18.12.2018 № 1026. А ось можливості фіксувати поліцейським правопорушення на свій телефон у цьому документі не передбачено. В такому разі треба звернути увагу працівника поліції на його незаконні дії, бо відповідно до ст.307 Цивільного кодексу України він не має права фотографувати особу без її згоди на свій телефон, адже фотографія теж підпадає під законодавче визначення "персональні дані".

Повідомити про ті чи інші незаконні дії поліцейського можна за номером 102 або 0-800-50-02-02 (call-центр) або ж направити скаргу в порядку підлеглості вищому органу або посадовій особі в порядку Закону України "Про звернення громадян".

#БПД #ПравоваДопомога #LegalAid

]]>
Wed, 23 Nov 2022 09:47:30 +0200
Як підтвердити факт смерті родича на ТОТ http://briz.if.ua/blogs/902.htm http://briz.if.ua/blogs/902.htm https://bit.ly/bpd_buro ]]> Tue, 15 Nov 2022 13:39:12 +0200 Найпоширеніші запитання, що надходять до контактного центру системи БПД за номером 0 800 213 103, стосуються порядку призову на військову службу, відстрочки та звільнення від нього під час мобілізації. http://briz.if.ua/blogs/901.htm http://briz.if.ua/blogs/901.htm https://linktr.ee/legalaid.gov.ua #БПД #ПравоваДопомога #LegalAid ]]> Fri, 11 Nov 2022 10:08:34 +0200 Видача свідоцтва про право на спадщину http://briz.if.ua/blogs/900.htm http://briz.if.ua/blogs/900.htm Попри складну ситуацію в країні та війну з агресором у багатьох людей виникає необхідність у вирішенні спадкових питань, які в умовах воєнного стану вчиняються з урахуванням певних особливостей.

Детальніше про видачусвідоцтва про право на спадщинурозповідає юрист Галицькогобюро правової допомоги Ольга Гелемей.   

Що таке свідоцтво про право на спадщину?

Свідоцтво про право на спадщину - це процесуальний нотаріальний акт, який засвідчує перехід права власності на майно спадкодавця до спадкоємців. 

Найчастіше пересічний громадянин стикається із видачею свідоцтва про право на спадщину за заповітом та за законом.

 

Особливості видачі свідоцтва про право на спадщину за законом!

При видачі свідоцтва про право на спадщину за законом нотаріус перевіряє наявність підстав для закликання до спадкування за законом осіб, які подали заяви про видачу свідоцтва.

Спадкоємці закликаються до спадкування за законом впорядку черговості. Кожна наступна черга спадкоємців за законом одержує право на спадкування у разі:

-відсутності спадкоємців попередньої черги;

-усунення спадкоємців попередньої черги від права на спадкування;

-неприйняття спадкоємцями попередньої черги спадщини або відмови від її прийняття.

 

Свідоцтво про право на спадщину видається на підставі заяви спадкоємців, які прийняли спадщину, після закінчення шести місяців з дня відкриття спадщини, а у випадках, передбачених частиною другою статті 1270, статтею 1276 Цивільного кодексу України, - не раніше зазначених у цих статтях строків.

 

Зверніть увагу!

Видача свідоцтва про право на спадщину спадкоємцям, які прийняли спадщину, ніяким строком не обмежена.

 

Свідоцтво про право на спадщину видається за наявності у спадковій справі всіх необхідних документів.

 

При видачі свідоцтва про право на спадщину нотаріус обов"язково перевіряє:

-факт смерті спадкодавця;

-час і місце відкриття спадщини;наявність підстав для закликання до спадкоємства, якщо має місце спадкування за законом;  

-прийняття спадкоємцем спадщини у встановлений законом спосіб;

-склад спадкового майна на яке видається свідоцтво про право на спадщину. На підтвердження цих обставин від спадкоємців витребовуються документи, які підтверджують вказані факти.

 

За відсутності у спадкоємця необхідних для видачі свідоцтва про право на спадщину документів нотаріус роз"яснює йому процедуру вирішення зазначеного питання всудовому порядку.

 

Свідоцтво про право на спадщину оформляється в двох примірниках, один з яких залишається в матеріалах спадкової справи.

 

Особливості видачісвідоцтва про право на спадщину за заповітом!

 

При оформленні спадщини за заповітом нотаріус має надати правову оцінку заповіту, перевірити його реєстрацію у Спадковому реєстрі та чинність на момент смерті заповідача. Якщо наданий спадкоємцем заповіт не відповідає вимогам законодавства, нотаріус відмовляє в його прийомі.

У разі визнання заповіту недійсним спадкування відбувається за законом.

При видачі свідоцтва про право на спадщину за заповітом нотаріус має обов"язково з"ясувати наявність спадкоємців, які мають право на обов"язкову частку у спадщині(перелік яких визначено у ст.1241Цивільного кодексу України).

Визначивши розмір обов"язкової частки, нотаріус видає спадкоємцю, який має право на обов"язкову частку у спадщині, свідоцтво про право на спадщину за законом, а спадкоємцеві за заповітом - свідоцтво про право на спадщину за заповітом.

 

 Нагадую!!!У мирний часнотаріус видає свідоцтво про право на спадщину після закінчення 6 місяців з моменту відкриття спадщини.Проте, в умовах воєнного стану видача свідоцтва про право на спадщину здійснюється після закінчення строку для прийняття спадщини.

 

 

Зверніть увагу!!! В умовах воєнного стану забороняється видача свідоцтва про право на спадщину у спадковій справі, заведеній без використання Спадкового реєстру, до його реєстрації у Спадковому реєстрі.

 

Знайти нотаріуса для вирішення спадкових питань можна в Реєстрі нотаріусів, які працюють під час війни, ведення якого здійснює Нотаріальна палата України.

]]>
Fri, 28 Oct 2022 16:31:22 +0300
Особливості реалізації проекту “Програма відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні кримінального правопорушення” обговорили в Галичі http://briz.if.ua/blogs/899.htm http://briz.if.ua/blogs/899.htm

 

Один необачний вчинок - крадіжка, хуліганство тощо - може зіпсувати дитині все життя, навіть привести до в"язниці. Але є альтернативний шлях - примирення неповнолітнього правопорушника з потерпілим, відновлення соціальних зв"язків із суспільством. Це і є відновне правосуддя. 

19 вересня 2022 року проведено робочу зустріч за участю представників Галицького бюро правової допомоги, Центру пробації, ювенальної превенції, ССД, відділу соціальних послуг Галицької міської ради на тему: "Відновне правосуддя - новий підхід реагування на злочин, вчинений неповнолітніми" на базі Галицького районного сектору філії ДУ "Центр пробації" в Івано-Франківській обл.

"Починаючи з 2019 року в нашій державі запроваджений пілотний проєкт "Програма відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні злочину". Наразі він вже поширений на всю територію України" - наголосила присутнім, Ольга Гелемей.

Юристка розповіла про 4 умови за яких застосовується дана програма. Вона дає можливість підліткам не розлучатися зі своїми батьками, рідними та близькими, не потрапляти під негативний вплив осіб, які відбувають покарання в місцях позбавлення волі, а продовжувати навчання у школах чи інших навчальних закладах, займатися спортом, вести звичний спосіб життя відповідального громадянина України.

В ході зустрічі сторони домовились діяти в межах своїх повноважень та вирішувати питання у сфері охорони дитинства з метою запобігання вчинення неповнолітніми протиправної поведінки. Підполковник внутрішньої служби, Оксана Собецька, спільно із старшим інспектор ювенальної превенції, Оксаною Чіх, поділились із присутніми методами роботи із неповнолітніми, які перебувають на обліку в підрозділі ювенальної превенції та секторі пробації. Особливу увагу зосереджено на співпраці та спільному відвідуванні неповнолітніх осіб за місцем їх проживання з метою проведення заходів профілактичного та правопросвітницького характеру.

]]>
Fri, 23 Sep 2022 09:17:30 +0300
Що потрібно зробити для отримання компенсації за пошкоджене та знищене внаслідок бойових дій майно http://briz.if.ua/blogs/898.htm http://briz.if.ua/blogs/898.htm

Війна жорстоко та безповоротно лишила тисячі українських родин домівок і фактично засобів до існування, а бізнес ‒ майна, яке приносило дохід. Наразі держава намагається якнайшвидше вирішити питання компенсації збитків для повернення усіх громадян до нормальних умов життя та роботи.

Щоб у майбутньому отримати відшкодування, необхідно:

1. Надати докази, що підприємству належало до війни відповідне майно. Якщо мова йде про нерухомість чи транспорт, інформація про право власності на них міститься у відповідних державних реєстрах. Щодо рухомого майна потрібно надати договори, що підтверджують право власності на нього, первинні документи, підтверджуючі факт наявності майна у підприємства на момент початку бойових дій.

2. Довести факт знищення або пошкодження майна та причинно-наслідковий зв"язок, що цю шкоду спричинено у результаті агресії російської федерації. Для цього варто звернутися до органу поліції для фіксації факту пошкодження майна шляхом складення протоколу огляду місця події та внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Якщо у приміщенні підприємства виникла пожежа, то потрібно отримати від Державної служби України з надзвичайних ситуацій довідку про пожежу, зробити самостійно відео або фото наслідків, знайти свідків події та задокументувати їх свідчення, провести інвентаризацію майна, а також бажано скласти акт пошкоджень (руйнувань) у присутності представників органу місцевого самоврядування, місцевої державної адміністрації чи військової адміністрації.

3. Оцінити розмір завданих збитків. Відповідальними за визначення шкоди та збитків в частині підприємств недержавної форми власності, господарських товариств (крім тих, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі), які розміщуються на території відповідних областей та м. Києва, визначено обласні, Київську міську держадміністрації (на період воєнного стану ‒ військові адміністрації).

Основними показниками, які оцінюватимуться під час визначення шкоди та збитків підприємств є:

вартість втраченого, знищеного чи пошкодженого майна підприємств; вартість втрачених фінансових активів підприємств; упущена вигода підприємств; втрати підприємств від неоплачених товарів, робіт і послуг, наданих та спожитих на тимчасово окупованих територіях.

Увага Фондом державного майна України та Міністерством економіки України розроблено проєкт Методики визначення шкоди та обсягу збитків, завданих підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності внаслідок знищення та пошкодження їх майна у зв"язку зі збройною агресією російської федерації, а також упущеної вигоди від неможливості чи перешкод у провадженні господарської діяльності, який станом на 02 вересня 2022 року оприлюднений для обговорення на сайті Міністерства економіки України за посиланням: https://bit.ly/3Q8buzo.

    !У разі прийняття змін до законодавства Порядок може бути змінено

 

]]>
Tue, 20 Sep 2022 14:09:31 +0300
Оформлення мікрокредиту http://briz.if.ua/blogs/897.htm http://briz.if.ua/blogs/897.htm https://promo.bank.gov.ua/know-your-rights-loans/ ]]> Tue, 13 Sep 2022 15:18:45 +0300 Прaвa тa сoціaльні гaрaнтії членів сім’ї військoвoслужбoвця http://briz.if.ua/blogs/896.htm http://briz.if.ua/blogs/896.htm  

 

Дo членів сім"ї військoвoслужбoвця нaлежaть йoгo (її) дружинa (чoлoвік), їхні діти і бaтьки. Діти є членaми сім"ї незaлежнo від тoгo, чи є це діти будь-кoгo з пoдружжя, спільні aбo усинoвлені, нaрoджені в шлюбі aбo пoзaшлюбні.

Членaми сім"ї військoвoслужбoвця мoже бути визнaнo й інших oсіб зa умoв пoстійнoгo прoживaння рaзoм із суб"єктoм прaвa нa пільги і ведення з ним спільнoгo гoспoдaрствa.

Вимoгa ведення спільнoгo гoспoдaрствa із суб"єктoм прaвa нa пільги з oплaти зa кoристувaння житлoм і кoмунaльними пoслугaми зaстoсoвується не зaвжди, лише в передбaчених зaкoнoм випaдкaх.

  Сoціaльні гaрaнтії прaв членів сімей військoвoслужбoвців

 

Відповідно до статті 18 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" (далі - Закон) члени сімей військoвoслужбoвців стрoкoвoї служби тa військoвoї служби зa призoвoм oсіб oфіцерськoгo склaду мaють перевaжне прaвo при прийнятті нa рoбoту і нa зaлишення нa рoбoті при скoрoченні чисельнoсті aбo штaту прaцівників, a тaкoж нa першoчергoве нaпрaвлення для прoфесійнoї підгoтoвки, підвищення квaліфікaції і перепідгoтoвки з відривoм від вирoбництвa тa нa виплaту нa періoд нaвчaння середньoї зaрoбітнoї плaти.

Дружинaм (чoлoвікaм) військoвoслужбoвців, крім військoвoслужбoвців стрoкoвoї служби, виплaчується зa місцем рoбoти грoшoвa дoпoмoгa в рoзмірі середньoмісячнoї зaрoбітнoї плaти при рoзірвaнні ними трудoвoгo дoгoвoру у зв"язку з переведенням чoлoвікa (дружини) нa службу в іншу місцевість.

При тимчaсoвій втрaті прaцездaтнoсті листки непрaцездaтнoсті oплaчуються дружинaм (чoлoвікaм) військoвoслужбoвців у рoзмірі 100 відсoтків середньoмісячнoї зaрoбітнoї плaти незaлежнo від стрaхoвoгo стaжу.

Дружинaм (чoлoвікaм) військoвoслужбoвців, крім військoвoслужбoвців стрoкoвoї служби, дo зaгaльнoгo стaжу рoбoти, неoбхіднoгo для признaчення пенсії зa вікoм, зaрaхoвується періoд прoживaння рaзoм з чoлoвікoм (дружинoю) в місцевoстях, де не булo мoжливoсті прaцевлaштувaння зa спеціaльністю, aле не більше 10 рoків.

Oбoв"язки місцевих рaд щoдo сoціaльних гaрaнтій членів сімей військoвoслужбoвців:

прaцевлaштування у першoчергoвoму пoрядку дружин військoвoслужбoвців стрoкoвoї служби у рaзі їх звільнення при скoрoченні чисельнoсті aбo штaту прaцівників, при ліквідaції, реoргaнізaції aбo перепрoфілювaнні підприємствa, устaнoви, oргaнізaції; нaдaння пoзaчергoвo місця дітям військoвoслужбoвців тa дітям військoвoслужбoвців, які зaгинули чи пoмерли aбo прoпaли безвісти під чaс прoхoдження служби, у дитячих зaклaдaх зa місцем прoживaння; зaбезпечення відселення із зaкритих тa віддaлених від нaселених пунктів військoвих гaрнізoнів військoвoслужбoвців, звільнених в зaпaс aбo у відстaвку.

Прaвo нa житлo

 

Держaвa зaбезпечує військoвoслужбoвців жилими приміщеннями aбo зa їх бaжaнням грoшoвoю кoмпенсaцією зa нaлежне їм для oтримaння жиле приміщення нa підстaвaх, у межaх житлoвих нoрм і відпoвіднo дo вимoг, встaнoвлених Житлoвим кoдексoм Укрaїни, іншими зaкoнaми, Порядком визначення розміру і надання військовослужбовцям та членам їх сімей грошової компенсації за належне їм для отримання жиле приміщення, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 2 вересня 2015 року № 728, тощо.

Військoвoслужбoвцям, які мaють вислугу нa військoвій службі 20 рoків і більше, тa членaм їх сімей нaдaються жилі приміщення для пoстійнoгo прoживaння aбo зa їх бaжaнням грoшoвa кoмпенсaція зa нaлежне їм для oтримaння жиле приміщення, oднoрaзoвo, прoтягoм усьoгo чaсу прoхoдження військoвoї служби зa умoви, щo ними не булo викoристaнo прaвo нa безoплaтну привaтизaцію житлa.

У пoзaчергoвoму пoрядку в рaзі пoтреби пoліпшення житлoвих умoв нaдaються жилі приміщення сім"ям військoвoслужбoвців, які зaгинули (пoмерли) aбo прoпaли безвісти під чaс прoхoдження військoвoї служби, зa місцем їх перебувaння нa oбліку грoмaдян, які пoтребують пoліпшення житлoвих умoв.

Oргaни місцевoгo сaмoврядувaння зoбoв"язaні нaдaвaти земельні ділянки тa в межaх визнaчених зaкoнoм пoвнoвaжень дoпoмoгу в будівництві військoвoслужбoвцям, бaтькaм тa членaм сімей військoвoслужбoвців, які зaгинули (пoмерли) aбo прoпaли безвісти під чaс прoхoдження військoвoї служби, a тaкoж звільненим з військoвoї служби oсoбaм, які стaли oсoбaми з інвaлідністю під чaс прoхoдження військoвoї служби, якщo вoни виявили бaжaння пoбудувaти привaтні жилі будинки.

 

Прaвo нa oхoрoну здoрoв"я тa медичну дoпoмoгу

Члени сімей військoвoслужбoвців (крім військoвoслужбoвців стрoкoвoї військoвoї служби тa курсaнтів (слухaчів) вищих військoвих нaвчaльних зaклaдів, a тaкoж вищих нaвчaльних зaклaдів, які мaють військoві нaвчaльні підрoзділи) зa відсутнoсті зa місцем їх прoживaння держaвних aбo кoмунaльних зaклaдів oхoрoни здoрoв"я oтримують медичну дoпoмoгу у військoвo-медичних зaклaдaх oхoрoни здoрoв"я.

Військoвoслужбoвці (крім військoвoслужбoвців стрoкoвoї військoвoї служби) тa члени їх сімей мaють прaвo не більше oднoгo рaзу нa рік нa сaнaтoрнo-курoртне лікувaння тa відпoчинoк у сaнaтoріях, будинкaх відпoчинку, пaнсіoнaтaх і нa туристських бaзaх Міністерствa oбoрoни Укрaїни, інших утвoрених відпoвіднo дo зaкoнів Укрaїни військoвих фoрмувaнь тa прaвooхoрoнних oргaнів з пільгoвoю oплaтoю вaртoсті путівoк у визначених рoзмірaх тa відповідно до Порядку забезпечення санаторно-курортними путівками до санаторно-курортних закладів військовослужбовців, ветеранів війни, ветеранів військової служби, органів внутрішніх справ та деяких інших категорій осіб і членів їх сімей, затвердженого постановою Кaбінету Міністрів Укрaїни від 27 квітня 2011 року № 446. Тaким же прaвoм кoристуються члени сімей військoвoслужбoвців, які зaгинули (пoмерли) aбo прoпaли безвісти під чaс прoхoдження військoвoї служби.

 

Прaвo нa oсвіту

 

Дітям військoвoслужбoвців зa місцем прoживaння їх сімей у першoчергoвoму пoрядку нaдaються місця у зaгaльнooсвітніх тa дoшкільних нaвчaльних зaклaдaх і дитячих oздoрoвчих тaбoрaх незaлежнo від фoрм влaснoсті.

Oсoбa, у якoї oдин з бaтьків (усинoвлювaчів) був військoвoслужбoвцем, який зaгинув чи визнaний судoм безвіснo відсутнім при викoнaнні ним oбoв"язків військoвoї служби, прoтягoм трьoх рoків після здoбуття відпoвіднoї зaгaльнoї середньoї oсвіти зaрaхoвується пoзa кoнкурсoм зa oсoбистим вибoрoм спеціaльнoсті дo держaвних і кoмунaльних вищих тa прoфесійнo-технічних нaвчaльних зaклaдів Укрaїни для нaвчaння зa рaхунoк кoштів держaвнoгo і місцевих бюджетів.

 

Прaвo нa безoплaтний прoїзд

 

Члени сімей військoвoслужбoвців (крім військoвoслужбoвців стрoкoвoї військoвoї служби) мaють прaвo нa безoплaтний прoїзд зaлізничним, пoвітряним, вoдним тa aвтoмoбільним (зa виняткoм тaксі) трaнспoртoм:

1) від місця прoживaння дo місця прoхoдження військoвoї служби військoвoслужбoвця у зв"язку з йoгo переведенням;

2) дo місця прoведення відпустки військoвoслужбoвцем в межaх Укрaїни;

3) при звільненні військoвoслужбoвця з військoвoї служби, a тaкoж у рaзі зaгибелі (смерті) військoвoслужбoвця - дo oбрaнoгo місця прoживaння в межaх Укрaїни.

Пільги щодо безоплатного проїзду обраним видом транспорту у відпустку в межах України нaдaються зa умoви, якщo рoзмір середньoмісячнoгo сукупнoгo дoхoду сім"ї в рoзрaхунку нa oдну oсoбу зa пoпередні шість місяців не перевищує величини дoхoду, який дaє прaвo нa пoдaткoву сoціaльну пільгу (у 2022 рoці ‒ 3470,00 грн.).

Грoшoве зaбезпечення членів сімей військoвoслужбoвців

Членaм сімей військoвoслужбoвців, які прoхoдять військoву службу в oсoбливий періoд, гaрaнтується виплaтa грoшoвoгo зaбезпечення цих військoвoслужбoвців у рaзі немoжливoсті ними йoгo oтримaння під чaс учaсті у бoйoвих діях тa oперaціях. У тaкoму рaзі виплaтa грoшoвoгo зaбезпечення здійснюється членaм сімей військoвoслужбoвців (пункт 61 стaтті 18 Зaкoну).

Кaбінетoм Міністрів Укрaїни, місцевими рaдaми, підприємствaми, устaнoвaми, oргaнізaціями мoжуть встaнoвлювaтися й інші пільги тa гaрaнтії сoціaльнoгo зaхисту сімей військoвoслужбoвців.

Також, відпoвіднo дo статті 16 Зaкoну у рaзі зaгибелі (смерті) військoвoслужбoвця члени йoгo сім"ї мaють прaвo нa oднoрaзoву грoшoву дoпoмoгу. Зaкoнoм визнaчений перелік oсіб, які мaють прaвo нa тaку дoпoмoгу, підстaви для її признaчення тa рoзміри зaлежнo від oбстaвин.

Пoстaнoвoю Кaбінету Міністрів Укрaїни від 28 лютого 2022 рoку № 168 "Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім"ям під час дії воєнного стану" встaнoвленo, щo сім"ям зaгиблих oсіб виплaчується oднoрaзoвa грoшoвa дoпoмoгa в рoзмірі 15 мільйoнів гривень, якa рoзділяється рівними чaстинaми нa всіх oтримувaчів - членів сім"ї військoвoслужбoвця тa йoгo утримaнців.

У рaзі зaгибелі військoвoслужбoвця днем виникнення прaвa нa oднoрaзoву грoшoву дoпoмoгу є дaтa смерті, щo зaзнaченa у свідoцтві прo смерть.

Вaжливo! Якщo oсoбa oднoчaснo мaє прaвo нa oтримaння oднoрaзoвoї грoшoвoї дoпoмoги зa вказаною пoстaнoвoю Уряду тa oднoрaзoвoї грoшoвoї дoпoмoги aбo кoмпенсaційнoї виплaти, встaнoвлених іншими нoрмaтивними aктaми, тo здійснюється лише oднa виплaтa зa вибoрoм.

 

]]>
Mon, 12 Sep 2022 12:05:37 +0300
Запроваджується Реєстр медіаторів, які залучаються центрами з надання БВПД http://briz.if.ua/blogs/895.htm http://briz.if.ua/blogs/895.htm Координаційний центр з надання правової допомоги вестиме Реєстр медіаторів, які залучаються центрами з надання БВПД для реалізації пілотного проекту "Програма відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні кримінального правопорушення", а також розробить правила проведення медіації. Це передбачено постановою Уряду "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо деяких питань забезпечення надання послуг з медіації системою безоплатної правової допомоги" від 02 вересня 2022 року № 988. Нововведення мають бути впроваджені у 4-місячний строк з дня набрання чинності цією постановою.

"Відповідно до Закону України "Про безоплатну правову допомогу" надання допомоги у забезпеченні доступу до медіації є однією із правових послуг, право на яку мають усі громадяни України та особи, які підпадають під юрисдикцію нашої країни. Процедура медіації дає змогу сторонам за допомогою медіатора врегулювати конфлікт шляхом переговорів у позасудовому порядку, не позбавляючи їх можливості звертатися до суду.  Під час кримінального процесу медіація дає ще й можливість реалізувати підхід відновного правосуддя за участю осіб, яким завдана шкода та осіб, які вчинили правопорушення. Сьогодні вкрай важливим є формування у суспільства розуміння того, що медіація не є альтернативою судовому розгляду або отриманню правової допомоги, вона дозволяє досягти виконуваності рішень, які очікують один від одного сторони спору (конфлікту). В окремих видах правових спорів медіація може бути ефективною для сторін спору лише за умови отримання ними правової допомоги", - зазначила начальниця управління впровадження альтернативних способів врегулювання спорів Координаційного центру з надання правової допомоги Ірина Бондаренко.

З 2019 року на базі системи БПД медіація широко застосовується під час кримінальних проваджень, де сторонами є неповнолітні, які вперше вчинили кримінальний проступок або нетяжкий злочин, а також потерпілі - фізичні та юридичні особи. Медіація під час таких кримінальних проваджень застосовується відповідно до Порядку реалізації пілотного проекту "Програма відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні кримінального правопорушення". Центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги залучають посередників із числа адвокатів, включених до Реєстру адвокатів, які надають БВПД, що пройшли навчання з реалізації Програми відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні кримінального правопорушення.

Разом з тим, 15 грудня 2021 року набрав чинності Закон України "Про медіацію", який визначає правові засади та порядок проведення медіації як позасудової процедури врегулювання спору, принципи медіації, статус медіатора, вимоги до його підготовки та інші питання. Згідно з цим Законом суб"єкт, що забезпечує проведення медіації, веде реєстр медіаторів та затверджує правила проведення медіації.

"Таким чином, виникла необхідність у запровадженні Реєстру медіаторів, які залучаються центрами з надання БВПД, розробленні та затвердженні правил проведення медіації відповідно до Закону України "Про медіацію". Саме з метою нормативного врегулювання питання забезпечення надання послуг з медіації центрами з надання БВПД і була розроблена постанова КМУ", - зазначила начальниця управління правового аналізу та експертизи Координаційного центру з надання правової допомоги Анна Мередова.

Так, Координаційний центр з надання правової допомоги формуватиме та вестиме Реєстр медіаторів, які залучаються центрами з надання БВПД, а також має розробити та затвердити правила проведення медіації відповідно до вимог Закону України "Про медіацію". Також забезпечуватиме проведення моніторингу якості надання медіаторами послуг з медіації.

"За 3,5 роки реалізації пілотного проекту "Програма відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні кримінального правопорушення", було проведено понад 300 медіацій між неповнолітнім та потерпілим. Зараз суб"єкти реалізації пілотного проекту спільно з Міністерством юстиції України та Міжвідомчою координаційною радою з питань правосуддя щодо неповнолітніх працюють над тим, щоб розширити дію цієї Програми, надавши можливість брати участь в ній неповнолітнім, які вчинили й інші кримінальні правопорушення. Якщо такі зміни відбудуться, відповідно виникне потреба у залученні більшої кількості медіаторів до реалізації цього пілотного проекту", - говорить Ірина Бондаренко.

На протязі найближчих 4-х місяців  проводитиметься робота над удосконаленням нормативного регулювання Порядку  ведення Реєстру медіаторів, які залучаються центрами з надання БВПД.

Передбачається, що для проведення медіації у межах Програми стане можливо залучати медіаторів з різним професійним бекграундом, різних соціальних груп та професійних спільнот. Тоді як на сьогодні медіацію у Програмі можуть проводити лише посередники з числа адвокатів, що включені до Реєстру адвокатів, які надають БВПД та пройшли спеціальне навчання.

Відповідно до постанови КМУ, Міністерство юстиції України має затвердити Порядок ведення Реєстру медіаторів, які залучаються центрами з надання БВПД, та встановити механізм їх відбору.

"Система БПД планує розширити сервіс надання допомоги в доступі до медіації як одного з ефективних способів альтернативного врегулювання спорів. Адже судові витрати - судовий збір, проведення експертиз тощо - дуже часто є бар"єром для людей, які хочуть вирішити свою правову проблему через суд. Крім того, вирішення питання в судовому порядку не гарантує, що обидві сторони конфлікту залишаться задоволені результатом", - говорить в. о. директора Координаційного центру з надання правової допомоги Олександр Баранов.

Натомість медіація пропонує простіший шлях - сторони конфлікту можуть самостійно досягти згоди, що звільнить від необхідності фінансових витрат, затягування судового процесу. Під час медіації сторони самостійно визначають перелік питань, які обговорюватимуться, обирають варіанти врегулювання конфлікту, визначаються щодо змісту угоди за результатами медіації, строків та способів її виконання. При цьому медіатор забезпечує рівні можливості сторін у процедурі медіації.

Унормування процедури залучення медіатора для реалізації пілотного проекту "Програма відновлення неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні кримінального правопорушення" з Реєстру медіаторів, які залучаються центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги, - це один з кроків впровадження системою БПД послуги з доступу до ефективних способів альтернативного врегулювання спорів. У подальших планах - впровадження процедур залучення медіатора у цивільних та адміністративних спорах для певних категорій громадян та спорів, які мають право на безоплатну вторинну правову допомогу.

]]>
Wed, 07 Sep 2022 09:58:30 +0300
Звертайте увагу на схему погашення кредитів http://briz.if.ua/blogs/894.htm http://briz.if.ua/blogs/894.htm #ЗнайСвоїПрава_Кредити https://promo.bank.gov.ua/know-your-rights-loans/ ]]> Wed, 07 Sep 2022 09:35:25 +0300 «Білий» квиток під час воєнного стану http://briz.if.ua/blogs/893.htm http://briz.if.ua/blogs/893.htm Через військову агресію Росії в Україні триває загальна мобілізація. Але існують категорії, що звільняються від військової служби, серед них особи, які мають так званий "білий" квиток.

Почнемо з того, що військовий квиток - документ, який видається територіальним центром комплектування та соціальної підтримки громадянам при призові на дійсну військову службу або при зарахуванні в запас.

 У військовому квитку прописується придатність/непридатність людини до служби. Окрім того, згідно зі змін, які були внесені Указом Президента України від 30 грудня 2016 року № 582/2016 військовий квиток є документом, що також посвідчує особу військовослужбовця (військовозобов"язаного, резервіста).   

Щодо поняття "білого" квитка, то законодавець не передбачає такого поняття. Це сленг, під яким слід розуміти військовий квиток для призовників, за станом здоров"я не придатних до військової служби та/або тих, що не проходили військову службу.

Так званий "білий" квиток видають після проходження повного медичного обстеження, на підставі висновку військово- лікарської комісії.

Варто зазначити, що статус "білого" квитка суттєво відрізняється у воєнний стан та у мирний стан.

Так,  існує три види "білого" квитка:

обмежено придатний до військової служби; непридатний до військової служби у мирний час, обмежено придатний у воєнний час; непридатний до військової служби за виключенням із військового обліку.

Від мобілізації звільнені лише ті особи, в кого зазначено "непридатний до військової служби за виключенням із військового обліку", а дві інші категорії можуть бути призвані до армії, але з обмеженнями.

 Перетнути кордон під час мобілізації можуть виїхати лишеті власники "білих" квитків, які мають третю категорію "непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку".

 

Матеріал підготовлено завідувачем сектору Богородчанського бюро правової допомоги Вікторією БІГУН

]]>
Wed, 31 Aug 2022 09:26:59 +0300
Блогер&Закон http://briz.if.ua/blogs/892.htm http://briz.if.ua/blogs/892.htm Сьогодні, блогерство - сучасний формат журналістики і його по праву можна назвати професією 21 століття.  З кожним днем ця професія завойовує все більше прихильності серед різних верств населення. Професійний блогер з великою аудиторією має хороший фінансовий дохід і щоб не попасти "під приціл" податкової, необхідно все привести у відповідність закону.

         Отже, почнемо з того, що на сьогодні термін "блогер" є маловідомим для української Феміди. Так, тільки на розгляді в Верховній Раді України перебувають законопроекти,  які мали б регулювати блогерську діяльність.  Серед них  - Проект Закону  "Про внесення змін до Закону України "Про інформацію" та Проект Закону  "Про медіа" тощо.

         Тому, щоб уникнути неприємних бесід з контролюючими органами блогери найчастіше реєструються як ФОП (фізична особа-підприємець) із приблизним набором КВЕДів (так, як КВЕДу по блогерській діяльності непередбачено):

73.11 "Рекламні агентства";

70.21 "Діяльність у сфері зв"язків із громадськістю";

73.12 "Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації";

74.20 "Діяльність у сфері фотографії", в тому числі рекламна фотозйомка;

63.99 "Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у.".

         Завдяки цьому Вам не прийдеться пред"являти документи про походження коштів та сплачувати нараховані штрафи за ведення підприємницької діяльності без належної реєстрації.

         Договір про надання послуг. Радимо завжди оформляти ваші відносини із замовником документально шляхом укладання договору про надання послуг. По - перше у разі виникнення будь-яких суперечок із замовником, ви зможете вимагати виконання всіх домовленостей, які прописані договором. По - друге , Ви як  виконавець чітко розумітимете,  що від  Вас потрібно, а Замовник послуги  чітко розумітиме, що він отримає.  

         Оплата за надання послуг.

Розглянемо декілька варіантів:

Оплата у грошовій формі - шляхом переведення грошових коштів на рахунок або у готівковій формі.; Подарунки.  Згідно п. 292.3 ст. 292 ПКУ до суми доходу платника єдиного податку включається вартість безоплатно отриманих протягом звітного періоду товарів (робіт, послуг). Подарунки потрібно оформити договором дарування або іншим договором. Оплата шляхом бартеру. Це прямий безгрошовий обмін товарами або послугами. Така оплата полягає у тому, що замовник надсилає товар або надає послугу, а блогер розміщує рекламний пост або знімає сторіс взамін.  Зверніть увагу, коли ви ФОП на єдиному податку, ви не можете так просто працювати за бартером і підписувати документи, за якими зобов'язуєтеся надати послугу за послугу.

         Матеріал підготовлено фахівчинею сектору Богородчанське бюро правової допомоги Вікторією Бігун

]]>
Wed, 31 Aug 2022 09:25:21 +0300
Перед тим, як оформлювати споживчий кредит, порівняйте пропозиції різних фінансових установ http://briz.if.ua/blogs/891.htm http://briz.if.ua/blogs/891.htm http://surl.li/msgv Більше інформації про кредитні послуги читайте на https://promo.bank.gov.ua/know-your-rights-loans/ ]]> Wed, 24 Aug 2022 17:47:55 +0300 Як вимушеним переселенцям влаштувати дитину до школи http://briz.if.ua/blogs/890.htm http://briz.if.ua/blogs/890.htm

Зовсім скоро 1 вересня. Початок 2022-2023 навчального року для багатьох українців пройде не так, як зазвичай. Мільйони українців були вимушені виїхати у більш безпечні місця, отримали статус внутрішньо переміщених осіб. Хтось віддає дитину у перший клас, чиїсь син та донька продовжують  навчання у своїй школі, а комусь доводиться переводити дітей до школи за новим місцем проживання. Як вимушеним переселенцям влаштувати дітей до навчального закладу - з цим питанням розбирались фахівці системи надання безоплатної правової допомоги. До вашої уваги декілька алгоритмів дій.

Як зазначає Міністерство освіти та науки України, із урахуванням безпекової ситуації діти у 2022/2023 навчальному році можуть навчатися у закладах освіти, в яких вони навчалися ДО початку широкомасштабного вторгнення російських військ в Україну, за умови, якщо такий заклад працює. Діти також можуть навчатися у закладах освіти за місцем їхнього тимчасового перебування.

Як перевести дитину з числа внутрішньо переміщених осіб до нової школи за тимчасовим місцем проживання

Хто може звертатись?

Звертатись в інтересах дітей може один з батьків, опікун/піклувальник, інший законний представник. Він має написати заяву про прийом дитини на навчання на ім"я керівника закладу освіти, який обслуговує територію, на якій тимчасово проживає дитина.

Які документи слід надати?

У звичайних умовах відповідно до Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 16 квітня 2018 рок № 367, до заяви при прийомі до школи додаються такі документи:

1) копія свідоцтва про народження дитини або документа, що посвідчує особу здобувача освіти (під час подання копії пред"являється оригінал відповідного документа);

2) оригінал або копія медичної довідки за формою первинної облікової документації № 086-1/о "Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов"язкового медичного профілактичного огляду" (далі - медична довідка);

3) оригінал або копія відповідного документа про освіту (за наявності).

Якщо ж дитина та її батьки мають довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, то в разі відсутності відповідних документів, дитина зараховуються до закладу освіти без подання зазначених документів, за виключенням вимоги щодо подання медичної довідки.

Відповідні положення містить і наказ Міністерства освіти і науки України від 28 березня 2022 року № 274 "Про деякі питання організації здобуття загальної середньої освіти та освітнього процесу в умовах воєнного стану в Україні", згідно з яким органам управління у сфері освіти місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування доручено забезпечити зарахування здобувачів загальної середньої освіти, які вимушені були змінити місце навчання та/або проживання (перебування), до закладів освіти за заявою (її сканованою копією чи фотокопією), що подається до закладу освіти одним з батьків, опікуном, іншим законним представником, родичем здобувача освіти або повнолітнім здобувачем освіти нарочно, факсом, електронною поштою, іншими засобами зв"язку чи у будь-який інший спосіб (за вибором заявника).

Як направляти заяву з документами? 

Подати заяву та копії документів потрібно до закладу освіти на території, де тимчасово проживає дитина. Це можна зробити особисто, звернувшись з відповідною заявою безпосередньо до закладу чи направити скановану заяву та документи на адресу його електронної пошти, або направити їх звичайною поштою (бажано рекомендованим листом).

Що робити, якщо відмовляють у прийомі до закладу освіти?

Якщо вам усно відмовляють у прийомі заяви, наполягайте на наданні письмової відповіді. У разі отримання відмови, звертайтесь в письмовій формі із зазначенням опису проблеми до органів управління освітою у вашому населеному пункті/громаді. Це можуть бути департаменти, управління, відділи освіти при органах місцевого самоврядування та районних (обласних) державних адміністраціях.

Як влаштувати дитину з числа внутрішньо переміщених осіб до першого класу

Зарахування дітей до закладу освіти здійснюється, як правило, до початку навчального року та відповідно до території обслуговування на підставі заяви батьків, опікунів або інших законних представників дитини та доданих до неї документів: копія свідоцтва про народження дитини (у випадку відсутності ‒ довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи) та медична довідка.

Як відновити свідоцтво про народження

У разі втрати свідоцтва про народження дитини його варто відновити. Для цього законні представники мають звернутись до найближчого відділу реєстрації актів цивільного стану. До речі, подати таку заяву для отримання дубліката відтепер можна і через Портал Дія: https://diia.gov.ua/services/povtorna-vidacha-svidoctva-pro-narodzhennya.

Крім того, у разі відсутності свідоцтва про народження дитини для сприяння в його оформленні керівник закладу освіти зобов"язаний невідкладно поінформувати орган опіки і піклування за місцем проживання дитини чи місцезнаходженням закладу освіти.

Що робити, якщо місць немає

Можуть траплятись ситуації, коли заклад освіти перевантажений і місць немає. У такому випадку керівники закладів освіти все одно мають сприяти прийняттю дітей до школи.

Керівник закладу освіти вживає заходів щодо раціонального використання наявних у закладі освіти приміщень та/або ініціює перед органом, у сфері управління якого перебуває заклад освіти: відкриття додаткового класу; внесення необхідних змін до організації освітнього процесу; вивільнення приміщень, що використовуються не за призначенням.

У разі якщо після вжиття вичерпних заходів кількість потенційних першокласників перевищує спроможність закладу освіти, орган, у сфері управління якого перебуває заклад освіти, невідкладно має запропонувати на вибір батьків таких дітей перелік закладів освіти, максимально доступних і наближених до місця їх проживання (лист Міністерство освіти і науки України від 16 квітня 2022 року № 1/4202-22 "Щодо зарахування до 1-го класу закладів загальної середньої освіти").

Увага! Якщо заклад освіти відмовляє у зарахуванні дитини та не вживає заходів щодо вирішення даного питання, варто звернутися зі скаргою до Міністерства освіти і науки України (01135, м. Київ, проспект Перемоги, 10, тел. (044) 481-32-21, mon@mon.gov.ua); Державної служби якості освіти України (для звернення громадян з питань загальної середньої та дошкільної освіти ‒ (044) 236-10-50); на Урядовий контактний центр (1545) або на гарячі лінії органів місцевої влади.

Безоплатна правова допомога

Якщо ви самотужки не може розібратись куди звернутися, проконсультуйтесь у фахівців системи надання безоплатної правової допомоги за телефоном контакт-центру ‒ 0-800-213-103 або завітавши до найближчого бюро правової допомоги.

Нагадуємо, що всі без виключення можуть отримати безоплатну первинну правову допомогу: правову інформацію, консультацію і роз"яснення з правових питань, а також допомогу у складенні заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім документів процесуального характеру).

Вразливі категорії населення, зокрема, діти чи внутрішньо переміщені особи можуть також отримати безоплатну вторинну правову допомогу, яка полягає, зокрема у здійсненні представництва інтересів таких осіб в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами та складення документів процесуального характеру.

]]>
Wed, 24 Aug 2022 17:36:46 +0300
Поради Національного банку України при оформленні кредиту http://briz.if.ua/blogs/889.htm http://briz.if.ua/blogs/889.htm #ЗнайСвоїПрава_Кредити https://promo.bank.gov.ua/know-your-rights-loans/ ]]> Wed, 17 Aug 2022 11:21:09 +0300 Що робити і куди звертатись у випадках сексуального насильства http://briz.if.ua/blogs/888.htm http://briz.if.ua/blogs/888.htm https://linktr.ee/legalaid.gov.ua Проєкт Психічне здоров'я для України у партнерстві з консалтинговою агенцією One Health запустили інформаційну платформу "Далі Є": mh4u.in.ua/dali-ye Мета платформи - допомогти людям, які пережили сексуальне насильство під час війни, знайти всю необхідну інформацію у одному місці про те, як та де можна отримати медичну, психологічну та юридичну допомогу в Україні та Польщі. Адже далі точно є. На сайті ви знайдете таку інформацію: надійні організації, які надають допомогу, та їх контакти що робити, якщо ви стали свідком насильства як спілкуватися з близькою людиною, яка пройшла крізь такий досвід чому важливо давати свідчення та яка їх цінність корисні матеріали для фахівців у сфері психології, юриспруденції та журналістики: як працювати з такими клієнтами, як етично проводити інтерв"ю та писати про це. ]]> Mon, 15 Aug 2022 12:56:28 +0300 Зміни в процедурі відкриття спадкової справи http://briz.if.ua/blogs/887.htm http://briz.if.ua/blogs/887.htm

 

Рано чи пізно практично кожна людина у своєму житті стикається із питаннями спадкування. Введення воєнного стану на території України внесло свої корективи у всі сфери життя. Спадкові відносини не є виключенням.

Більш детально про зміни, які відбулися в процедурі відкриття спадкової справи в умовах воєнного часу розповість головний юрист Галицького бюро правової допомоги Ольга Гелемей.

Що таке спадкування, коли виникає право на спадкування, місце відкриття спадщини?

Спадкуванням є перехід прав та обов'язків (спадщини) від фізичної особи, яка померла (спадкодавця), до інших осіб (спадкоємців) згідно статтею 1216 ЦК України.

 День смерті людини або оголошення її померлою є днем відкриття спадщини та виникнення правана спадкування у спадкоємців.

Місцем відкриття спадщини буде останнє місце проживання померлого. Тобто, після смерті спадкодавця, спадкоємці звертаються до нотаріуса за місцем реєстрації проживання померлого!

Заведення спадкової справи та куди звернутись?

Зауважте, що вумовах воєнного або надзвичайного стану спадкова справа заводиться за зверненням заявника будь-яким нотаріусом України, незалежно від місця відкриття спадщини.(  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0282-12#Text).

Дані зміни у законодавстві сприяють запобіганню пропуску спадкоємцями строку на прийняття спадщини коли в країні відбувається повномаштабна війна. Проте, не слід нехтувати місцем відкриття спадщини (місцем реєстрації проживання померлого, чи місцезнаходження нерухомого майна) без поважних на те причин (наприклад, активні бойові дії на даній території), оскільки свідоцтво про право на спадщину видається нотаріусом тільки за місцем відкриття спадщини!

При заведенні спадкової справи нотаріус за даними Спадкового реєстру перевіряє наявність заведеної спадкової справи, спадкового договору, заповіту.

У разі наявності заповіту нотаріусу подається його оригінал чи дублікат. Повна інформація про заповіт, який було посвідчено іншим нотаріусом, витребовується нотаріусом шляхом направлення запиту.Якщо підтвердиться факт заведення спадкової справи іншим нотаріусом, то нотаріус відмовляє заявнику у прийнятті заяви (іншого документа) та роз"яснює право її подачі за місцезнаходженням цієї справи, а у разі потреби (неправильно визначено місце відкриття спадщини) витребовує цю справу для подальшого провадження.Якщо при перевірці даних в Спадковому реєстрі не буде виявлено інших спадкових справ, то нотаріус здійснює реєстрацію заведеної ним спадкової справи

Спадкова справа підлягає обов"язковій реєстрації у книзі обліку і реєстрації спадкових справ та у Спадковому реєстрі.

В умовах воєнного часу за відсутності доступу до Спадкового реєстру нотаріус заводить спадкову справу без використання цього реєстру та перевіряє наявність заведеної спадкової справи, спадкового договору, заповіту протягом 5робочих днів з дня відновлення такого доступу.

 Видача свідоцтва про право на спадщину без реєстрації у Спадковому реєстрі заборонено!

Строки протягом яких необхідно прийняти спадщину?

Навіть у такий складний для нашої держави час необхідно дотримуватись строків прийняття спадщини та не зволікати із зверненням до нотаріуса.

Згідно внесених змін у законодавстві, перебіг строку для прийняття спадщини або відмови від її прийняття зупиняється на час дії воєнного стану, але не більше ніж на чотири місяці. Тобто, строк для прийняття спадщини - 6 місяців з дня смерті особи та ще 4 місяці, виходить, що з часу смерті та часу подачі/направлення заяви про вступ у спадщину становить 10 місяців.  Свідоцтво про право на спадщину видається спадкоємцям після закінчення строку для прийняттяспадщини.(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/719-2022-%D0%BF#Text).

 

]]>
Wed, 10 Aug 2022 15:41:35 +0300
Оплата послуг адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, не залежатиме від строків подання ними звітності. http://briz.if.ua/blogs/886.htm http://briz.if.ua/blogs/886.htm Tue, 09 Aug 2022 14:27:41 +0300 Допомогли встановити факт смерті на тимчасово окупованій території http://briz.if.ua/blogs/885.htm http://briz.if.ua/blogs/885.htm

До Надвірнянського бюро правової допомоги Івано-Франківського місцевого центру з надання БВПД звернувся пан Юрій з проханням допомогти встановити факт смерті його матері на тимчасово окупованій території.

         У травні 2022 року він звернувся до Надвірнянського відділу державної реєстрації актів цивільного стану та хотів отримати свідоцтво про смерть матері, але у реєстрації смерті йому відмовили, оскільки на підставі поданих ним документів неможливо провести реєстрацію смерті особи, так як вони видані органом, який з порушенням Українського законодавства утворений на тимчасово окупованій території.

Оскільки на тимчасово окупованій території фактично діє юрисдикція та застосовується законодавство окупаційної влади, документи про смерть, видані такою владою, органи державної влади України прийняти не можуть.

         Представляти інтереси клієнта у цій справі доручили юристці Людмилі Туєшин. Вона вивчила обставини справи, зібрала доказову базу та підготувала заяву до суду про встановлення факту смерті на тимчасово окупованій території.

         Суд, аналізуючи доводи заявника та дослідивши матеріали справи, прийшов до висновку, що заява підлягає задоволенню. Надвірнянським районним судом винесено рішення, котрим встановлено факт смерті матері Юрія на тимчасово окупованій території.     

На які норми законодавства варто посилатись при вирішенні таких справ, коментує  юристка Людмила Туєшин:       

Відповідно до статті 317 Цивільного процесуального кодексуУкраїни заява про встановлення факту смерті особи на тимчасово окупованій території України, визначеній Верховною Радою України, може бути подана родичами померлого або їхніми представниками до суду за межами такої території України.

         Справи про встановлення факту народження або смерті особи на тимчасово окупованій території України, визначеній Верховною Радою України, розглядаються невідкладно з моменту надходження відповідної заяви до суду

         Копія судового рішення видається учасникам справи, негайно після проголошення такого рішення або невідкладно надсилається судом до органу державної реєстрації актів цивільного стану за місцем ухвалення рішення для державної реєстрації народження або смерті особи.

З рішенням суду можна ознайомитись в Єдиному державному реєстрі судових рішень за посиланням: https://reyestr.court.gov.ua/Review/104745443

]]>
Thu, 04 Aug 2022 12:59:35 +0300
Допомогли встановити факт смерті військовослужбовця, який обороняв Маріуполь http://briz.if.ua/blogs/884.htm http://briz.if.ua/blogs/884.htm https://bit.ly/3yyqAGQ Про отримання одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) військовослужбовця https://bit.ly/3RsRWGW ]]> Tue, 02 Aug 2022 10:36:07 +0300 Національний банк України проводить Всеукраїнську інформаційну кампанію із захисту прав споживачів фінансових послуг «Знай свої права: кредити» http://briz.if.ua/blogs/883.htm http://briz.if.ua/blogs/883.htm https://bit.ly/3ODk9Ik Кампанія відбувається за підтримки міжнародних партнерів - Міжнародної фінансової корпорації (IFC) у партнерстві з Державним секретаріатом Швейцарії з економічних питань (SECO) та Фондом ефективного врядування Уряду Великої Британії в Україні, а також проєкту технічної допомоги Європейського Союзу "Посилення регулювання та нагляду за небанківським фінансовим ринком" (EU-FINREG). Генеральні партнери: Міністерство оборони України , Міністерство юстиції України, Система безоплатної правової допомоги, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб , Незалежна асоціація банків України. ]]> Wed, 27 Jul 2022 15:29:12 +0300 Запрацював механізм скасування дії довідки ВПО http://briz.if.ua/blogs/882.htm http://briz.if.ua/blogs/882.htm У середині квітня запрацював механізм скасування дії довідки ВПО фахівцями ЦНАП. Таке рішення може прийматися уповноваженою особою територіальної громади/ЦНАП, а саме - після надання повідомлення особою за місцем отримання довідки ВПО про повернення до покинутого постійного місця проживання (за виключенням людей, які є власниками пошкодженого або знищеного нерухомого майна спричинених військовою агресією рф і подали заявку на відшкодування відповідних втрат).

]]>
Mon, 25 Jul 2022 17:30:54 +0300
Роботодавці, які наймають внутрішньо переміщених осіб до себе на роботу, можуть отримати компенсацію за кожного працевлаштованого. http://briz.if.ua/blogs/881.htm http://briz.if.ua/blogs/881.htm Fri, 22 Jul 2022 11:13:10 +0300 Особливості кредитування в умовах воєнного часу http://briz.if.ua/blogs/880.htm http://briz.if.ua/blogs/880.htm На час воєнного стану в Україні та протягом 30 днів після його припинення або скасування передбачено звільнення від сплати штрафів, пені та інших платежів за договором. Але це не означає, що кредит буде списаний. Наразі його потрібно буде погасити пізніше. Детальніше - в інфографіці.

]]>
Thu, 21 Jul 2022 10:31:02 +0300
Допомогли клієнту отримати земельну ділянку http://briz.if.ua/blogs/879.htm http://briz.if.ua/blogs/879.htm https://bit.ly/3O938Wp ]]> Wed, 20 Jul 2022 16:11:38 +0300 У громадян, які прихистили переселенців, є можливість отримати компенсацію за житлово-комунальні послуги. http://briz.if.ua/blogs/878.htm http://briz.if.ua/blogs/878.htm Єднання заради дії спільно з Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України та Stabilization Support Services підготували корисну інфографіку про це. Якщо маєте правове питання, звертайтеся до контакт-центру системи безоплатної правової допомоги за номером 0 800 213 103 За цим номером: Надаються консультації та роз"яснення з правових питань Можна отримати інформацію щодо розташування, номери телефонів та актуальну інформацію про режими роботи бюро правової допомоги. ]]> Wed, 20 Jul 2022 11:31:19 +0300 як встановити статус ВПО, якщо у паспорті немає відмітки про реєстрацію місця проживання http://briz.if.ua/blogs/877.htm http://briz.if.ua/blogs/877.htm Запорізький місцевий центр з надання БВПД. Жінка розуміла, що її проблему доведеться вирішувати в судовому порядку, і це займе певний час. Фахівчиня місцевого центру Ольга Яковлева допомогла клієнтці скласти заяву на адресу управління соціального захисту населення Запорізької міської ради з обґрунтуванням порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи у разі відсутності в документі, що посвідчує особу, відмітки про реєстрацію місця проживання на території адміністративно-територіальної одиниці, з якої здійснюється внутрішнє переміщення. НАГАДУЄМО Відповідно до п.4 Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 року № 509 під час подання заяви про взяття на облік заявник пред"являє документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, або документ, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус, або свідоцтво про народження дитини. У разі відсутності в документі, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, або документі, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус, відмітки про реєстрацію місця проживання на території адміністративно-територіальної одиниці, з якої здійснюється внутрішнє переміщення, заявник надає докази, що підтверджують факт проживання на території адміністративно-територіальної одиниці, з якої здійснюється внутрішнє переміщення, на день виникнення обставин, що спричинили внутрішнє переміщення. Такими доказами можуть бути : (військовий квиток з відомостями щодо проходження військової служби; трудова книжка із записами про трудову діяльність; документ, що підтверджує право власності на рухоме або нерухоме майно; свідоцтво про базову загальну середню освіту; атестат про повну загальну середню освіту; документ про професійно-технічну освіту; документ про вищу освіту (науковий ступінь); довідка з місця навчання; рішення районної, районної у мм. Києві чи Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської чи районної у місті ради про влаштування дитини до дитячого закладу, у прийомну сім"ю, дитячий будинок сімейного типу, встановлення опіки чи піклування; медичні документи; фотографії; відеозапис и тощо. Пунктом 6 Порядку передбачено, що у випадках відсутності в документі, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, або документі, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус, відмітки про реєстрацію місця проживання на території адміністративно-територіальної одиниці, з якої здійснюється внутрішнє переміщення уповноважений орган зобов"язаний розглянути заяву протягом 15 робочих днів та прийняти рішення про видачу довідки або відмову в її видачі. До заяви пані Наталії в якості доказів були долучені договір оренди її квартири у м. Херсон, свідоцтво про шлюб, свідоцтво про народження дитини, роздруківка електронного направлення до дитячої поліклініки м. Херсон, копію заяви на зміну умов обслуговування за Договором банківського обслуговування фізичних осіб, в якому значилася адреса проживання. Згодом Наталія повідомила, що її питання вирішено позитивно, була щиро вдячна юристам Запорізького місцевого центру з надання БВПД, які допомогли їй уникнути судової тяганини. ]]> Mon, 18 Jul 2022 15:19:09 +0300 СИСТЕМА БПД: УСПІШНІ СПРАВИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ http://briz.if.ua/blogs/876.htm http://briz.if.ua/blogs/876.htm За три місяці війни, з 24 лютого по 31 травня цього року, до системи БПД надійшло понад 126,3 тис. звернень клієнтів для надання правової допомоги. Завдяки роботі юристів та адвокатів, які співпрацюють з системою БПД, українці оперативно отримують відповіді на свої юридичні запитання та вирішують правові проблеми.

Правові проблеми вимушених переселенців

З 24 лютого по 31 травня 2022 року за правовою допомогою звернулось понад 12 тис. осіб, які виїхали з зони бойових дій. Багато з них втратили житло, роботу, документи та потребують роз"яснень, як діяти, щоб налагодити своє життя. Дуже часто внутрішньо переміщені особи потребують одночасного вирішення 5-6 правових питань. Юристи системи БПД дають громадянам чіткі інструкції щодо відновлення документів, оформлення довідок, механізму відшкодування втраченого майна, отримання фінансової допомоги тощо.

"Внутрішньо переміщені особи - це особлива категорія клієнтів. Жодна людина не зможе залишитися байдужою до життєвих проблем наших громадян, що постраждали від дій агресора. Тому консультації з питань встановлення факту смерті близьких осіб, відшкодування за втрачене майно, призначення пенсії по втраті годувальника, порядку дій, коли військовослужбовець потрапив у полон, зник безвісти чи загинув, потребують не лише юридичних знань, а й умінь справлятися зі стресом і правильно спілкуватися з цими  людьми", - розповідає фахівчиня Черкаського місцевого центру з надання БВПД Таміла Данько.

Смерть та народження

Росіяни вже вбили багато українців на цій війні. Родичі загиблих, яким вдається евакуюватись до безпечніших місць, окрім болю втрати, мають невирішені правові питання, зокрема, щодо державної реєстрації смерті близьких людей.

Єдиним документом, що підтверджує смерть особи юридично, є свідоцтво про смерть. Без свідоцтва неможливо оформити спадщину, отримати компенсації від держави, допомогу на поховання, вирішити питання опіки над дітьми чи оформити пенсію по втраті годувальника тощо. Через неможливість отримання документа встановленої форми, виданого закладом охорони здоров"я або судово-медичною установою на тимчасово окупованих територіях, родичам загиблих доводиться встановлювати факт смерті рідних через суд.

Так, до Черкаського бюро правової допомоги звернулась пані Людмила щодо встановлення факту смерті її чоловіка. Вона евакуювалася з міста Попасна Луганської області, де чоловік жінки загинув у квітні 2022 року від мінометних обстрілів. Адвокат Дмитро Гаврилов, який співпрацює з системою БПД, підготував та направив до суду заяву про встановлення факту смерті особи. Як результат - пані Людмила отримала рішення суду, на підставі якого зможе одержати свідоцтво про смерть її чоловіка, оформити спадщину та звернутися за отриманням компенсації за втрачене житло.

Пані Надія виїхала з Попасної до Миргорода на Полтавщині. Будинок, у якому вона жила з чоловіком, був зруйнований обстрілами. Надії вдалося вижити, а от чоловіка під завалами так і не знайшли. Через постійні та масивні обстріли екстрені служби не мали можливості виїхати на виклик та зафіксувати смерть. Вже після евакуації жінка звернулася до Миргородського бюро правової допомоги, бо не змогла оформити свідоцтво про смерть близької людини. У якості доказів вона надала колективний акт про настання смерті та письмові пояснення свідка. Адвокатка Любов Ковердяєва, яка співпрацює з системою БПД, підготувала заяву про встановлення факту смерті чоловіка пані Надії під час воєнних дій. Тож жінка змогла одержати свідоцтво про смерть її чоловіка.

 

А от для жінок, що нещодавно народили, поширеною проблемою є отримання свідоцтва про народження дитини на тимчасово окупованій території. Так, на Тернопільщину пані Ольгу разом із сім"єю евакуювали із розбомбленого Маріуполя. Жінка не змогла отримати свідоцтво про народження дочки, оскільки у неї не було медичної довідки з пологового будинку, де через обстріли та руйнування було знищено всю документацію щодо породіль та дітей. Пані Ольга  звернулася за допомогою до Тернопільського бюро правової допомоги. Адвокат подав до суду заяву в порядку окремого провадження про встановлення факту народження дитини. Суд виніс рішення на користь клієнтки і пані Ольга змогла оформити свідоцтво про народження дитини.

Не лише правова допомога, а й психологічна підтримка

Під час роботи з людьми, які постраждали від війни, юристи враховують їхній психологічний стан, тому намагаються не тільки грамотно проінтерв"ювати, дати вичерпну відповідь на правове запитання, але й водночас вислухати життєву історію та заспокоїти людину. 

"Першою проблемою, з якою ми стикнулися, був надзвичайно гнітючий психологічний стан людей. Ми й раніше працювали з людськими проблемами, але, в той же час, клієнти могли усміхнутись, пожартувати, розповісти якісь цікаві історії з життя, то на початку війни серед внутрішньо переміщених осіб панували зовсім інші настрої. Ми чули жахливі історії, очевидцями яких були ці люди. Страх, біль, пригніченість та безпорадність просто відчувалися у повітрі в тих місцях, де тимчасово оселилися люди, які стали свідками звірств окупантів", -  розповідає начальник відділу надання безоплатної правової допомоги Володимир-Волинського місцевого центру Олексій Кірносов.

Зараз настрої внутрішньо переміщених осіб все ж таки дещо змінилися. Люди потихеньку оговтуються від пережитого, налагоджують своє життя, почали активніше вирішувати свої правові проблеми.

"В умовах повномасштабної війни і юристи, і клієнти стикнулися з дуже сильним психологічним та емоційним напруженням. Ми побачили, що кількість запитів від працівників системи надання БПД на навчання з розвитку навичок стресостійкості та відновлення внутрішнього ресурсу значно зросла. Правові клуби PRAVOKATOR активно залучають до таких заходів психологів, психотерапевтів, арттерапевтів. Це дозволяє учасникам отримувати практичні поради, як налагодити спілкування з людиною, яка переживає складні життєві обставини, таким чином, щоб врахувати її потреби та емоційний стан, і при цьому надати кваліфіковану правову допомогу", - розповідає начальниця відділу "Центральна міжрегіональна платформа професійного розвитку та інновацій" управління професійного розвитку, експертного діалогу та інновацій у сфері права та доступу до правосуддя Координаційного центру з надання правової допомоги Катерина Середенко.

Сімейні справи у воєнний час

Чи може дружина загиблого військового отримати грошову допомогу, якщо шлюб не був зареєстрованим? Працівники системи БПД пояснюють, що цивільна дружина може бути визнана членом сім"ї загиблого військовослужбовця, якщо буде встановлено факт спільного проживання, побуту, спільних прав та обов"язків в судовому порядку.

Таку справу мали юристи системи БПД на Івано-Франківщині. Чоловік пані Євдокії, з яким вона проживала у цивільному шлюбі, пішов захищати Батьківщину. Чоловік загинув внаслідок бойового зіткнення та масового артилерійського обстрілу. Жінка знала, що члени сім"ї загиблого військовослужбовця можуть отримати грошову допомогу. З цим питанням вона звернулась до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, однак їй було відмовлено в прийнятті документів, мотивуючи це тим, що пані Євдокія не є членом сім"ї загиблого. Тоді жінка звернулася до Богородчанського бюро правової допомоги. Юристка Вікторія Бігун допомогла жінці довести це у суді. Суд задовольнив заяву та встановив факт спільного проживання пані Євдокії та її чоловіка без реєстрації шлюбу. Тепер жінка може отримати грошову допомогу, передбачену членам родини загиблих військовослужбовців.

У фахівців системи БПД і раніше було багато справ, пов"язаних з виплатою аліментів на утримання дітей. Але після повномасштабного вторгнення росії ця проблема набула ще більшої гостроти. Мешканка міста Ізюм, що на Харківщині, пані Ніна до січня цього року регулярно отримувала аліменти на дитину від колишнього чоловіка. Тікаючи від війни, вона переїхала до Вилкового, що на Одещині. Зв"язок із батьком дитини, який залишився на Харківщині, зник. Крім того, жінка не могла зв"язатися ані з державним виконавцем, ані з установою, де працює батько дитини. Тож з"ясувати щось докладніше на території, де йдуть бойові дії, стало неможливим. З такою проблемою вимушена переселенка звернулася до Ізмаїльського бюро правової допомоги. Допомогти жінці взявся головний юрист Максим Дізанов. Фахівець склав заяви до відповідних організацій з проханням, щоб державна установа одразу перераховувала стягнуті аліменти на картковий рахунок пані Ніни, а не на рахунки відділу Державної виконавчої служби. Результат був позитивним. Тож завдяки зусиллям фахівця системи БПД жінка отримала та продовжує отримувати аліменти на дитину.

За принципами правової держави

Абсолютно новими для адвокатів, що надають безоплатну вторинну правову допомогу, є справи, де вони виступають захисниками іноземців, які вчинили правопорушення в умовах війни. Також зросла кількість злочинів, що вчиняються проти основ національної безпеки. До прикладу, адвокати Київщини захищають у судах українців, яких підозрюють у державній зраді, несанкціонованому поширенні інформації про переміщення озброєння та бойових припасів, переміщення Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань.

"Нещодавно виїжджав на затримання громадянина, який за інформацією органів досудового розслідування, отримав форму та зброю від окупантів, залякував місцеве населення, а згодом розстріляв на блокпосту мирних людей. Прикро, що деякі мешканці нашої держави, замість захисту власної території та суверенітету, вчиняють злочинні діяння, тим самим виявляючи підтримку та активне сприяння агресору. Проте забезпечення таких осіб правовою допомогою передусім ілюструє принцип правової держави", - розповідає адвокат Руслан Яремчук, який співпрацює з системою БПД.

У випадках, передбачених ст. 52 Кримінального процесуального кодексу України, ст. 14 Закону України "Про безоплатну правову допомогу" держава зобов"язана забезпечити участь захисника у кримінальному провадженні.

]]>
Tue, 05 Jul 2022 17:28:21 +0300
Як діяти, якщо ви зазнали насильства за ознакою статі http://briz.if.ua/blogs/875.htm http://briz.if.ua/blogs/875.htm Насамперед варто розібратись з визначенням, що таке насильство за ознакою статі.

Насильство за ознакою статі - діяння, спрямовані проти осіб через їхню стать, або поширені в суспільстві звичаї чи традиції, які завдають фізичної, сексуальної, психологічної або економічної шкоди чи страждань, включаючи погрози таких дій, у публічному або приватному житті.

Тобто, будь які дії, що зачіпають статеву недоторканість особи,  будь це фізичний контакт чи просто погроза це зробити передбачають відповідальність за українським законодавством.

Яка відповідальність передбачена?

Особа, яка вчинила насильство за ознакою статі, в залежності від того як далеко вона зайшла, може бути притягнута до кримінальної чи адміністративної відповідальності.

Кримінальна відповідальністьнастає за статтею 153 Кримінального кодексу України - сексуальне насильство та передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п"яти років.

Адміністративна відповідальністьнастає за статтею 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення та передбачає накладення штрафу від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від тридцяти до сорока годин, або адміністративний арешт на строк до десяти діб.

Якщо насильство за ознакою статі носить системний характер - стосовно кривдника може бути винесено тимчасовий або обмежувальний припис.

Куди звертатись за допомогою?

Перше, що обов"язкового потрібно зробити - звернутись до Національної  поліції з письмовою заявою та отримати талон-повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, пов"язаного з насильством, виданий уповноваженим підрозділом органу Національної поліції, за формою, затвердженою МВС, або копію протоколу про вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення, якщо поліцію було викликано одразу після вчинення насильства за ознакою статі.

Це потрібно для того, щоб надалі центр з надання безоплатної правової допомоги зміг надати кваліфікований юридичний супровід.

Звернутись до центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Для звернення вам необхідно додати документи, що підтверджують належність постраждалих осіб до суб"єктів права на безоплатну вторинну правову допомогу.

Це можуть бути:

витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, у якому міститься інформація про вчинення злочину, пов"язаного з насильством; талон-повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, пов"язаного з насильством, виданий уповноваженим підрозділом органу Національної поліції, за формою, затвердженою МВС; копія протоколу про вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення; копія постанови про накладення адміністративного стягнення за вчинення правопорушення, пов"язаного з насильством; копія заяви до суду про видачу або продовження обмежувального припису стосовно кривдника; рішення суду про видачу або продовження обмежувального припису стосовно кривдника; копія винесеного працівником уповноваженого підрозділу органів Національної поліції термінового заборонного припису.

Що робити, якщо ви обороняючись завдали кривднику тілесні ушкодження?

Варто пам"ятати, що кожна особа має право на необхідну оборону незалежно від можливості уникнути суспільно небезпечного посягання або звернутися за допомогою до інших осіб чи органів влади.(ч.2 ст.36 ККУ). Але потрібно знати, що завдана шкода повинна не перевищувати небезпеки посягання.

Якщо вам погрожують кримінальним провадженням, а працівники поліції чи інших служб вам не вірять - не варто панікувати:

Особа вважається невинною поки не доведено зворотне ( ст.62 Конституції України) Особи підозрювані або обвинувачені у вчиненні кримінального правопорушення мають право на захисника за рахунок держави (п.3 ч.2 ст.42 КПК України) ]]>
Thu, 16 Jun 2022 14:31:58 +0300
Примусове відчуження або вилучення майна в умовах воєнного стану http://briz.if.ua/blogs/874.htm http://briz.if.ua/blogs/874.htm

З початку повномасштабного військового вторгнення російської федерації на територію нашої держави введено воєнний стан. Дія такого правового режиму в державі передбачає можливість обмеження деяких прав громадян, зокрема, гарантоване законодавством право власності, шляхом примусового відчуження та вилучення майна у його власників для потреб держави. Детальніше про порядок примусового відчуження та вилучення майна в умовах воєнного стану розповідає помічник юриста Смілянського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Таїсія Коберник.

Що таке примусове відчуження та вилучення майна?

Право власності громадян України гарантується статтею 41 Конституції України, яка передбачає, що право приватної власності є непорушним. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Примусове ж відчуження об"єктів права приватної власності може бути застосоване лише як виняток з мотивів суспільної необхідності, на підставі і в порядку, встановлених законом, та за умови попереднього і повного відшкодування їх вартості. Примусове відчуження таких об"єктів з наступним повним відшкодуванням їх вартості допускається лише в умовах воєнного чи надзвичайного стану.

Закон України "Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану" визначає механізм передачі, примусового відчуження або вилучення майна у юридичних та фізичних осіб для потреб держави.

Примусове відчуження майна полягає у позбавленні власника права власності на індивідуально визначене майно, що перебуває у приватній або комунальній власності та яке переходить у власність держави для використання в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану за умови попереднього або наступного повного відшкодування його вартості.

Вилучення майна, на відміну від примусового відчуження - це позбавлення державних підприємств, державних господарських об"єднань права господарського відання або оперативного управління індивідуально визначеним державним майном з метою його передачі для потреб держави в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану. Вилучення здійснюється без відшкодування вартості.

Хто має право примусово відчужувати майно в умовах воєнного стану?

В Україні або в окремих її місцевостях, де введено воєнний стан, військове командування разом із військовими адміністраціями (у разі їх утворення) можуть самостійно або із залученням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування запроваджувати та здійснювати в межах тимчасових обмежень конституційних прав і свобод людини і громадянина, а також прав і законних інтересів юридичних осіб, передбачених Указом Президента України про введення воєнного стану, заходи правового режиму воєнного стану, серед яких примусово відчужувати майно, що перебуває у приватній або комунальній власності, вилучати майно державних підприємств, державних господарських об"єднань для потреб держави в умовах правового режиму воєнного стану в установленому законом порядку та видавати про це відповідні документи встановленого зразка (пункт 4 частини першої статті 8 Закону України "Про правовий режим воєнного стану").

Згідно з нормами Закону України "Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану" примусове відчуження або вилучення майна у зв"язку із запровадженням та виконанням заходів правового режиму воєнного стану здійснюється за рішенням військового командування, погодженим відповідно з обласною, районною, міською державною адміністрацією або виконавчим органом відповідної місцевої ради.

Слід звернути увагу, що у місцевостях, де ведуться бойові дії, примусове відчуження або вилучення майна здійснюється за рішенням військового командування без погодження з вказаними органами.

У разі вилучення майна для задоволення потреб держави в умовах воєнного стану військове командування складає акт в якому зазначається:

назва військового командування та органу, який погодив рішення про примусове відчуження або вилучення такого майна, або військового командування чи органу, що прийняв таке рішення; відомості про власника майна; відомості про документ, який засвідчує право власності на майно (у разі наявності); конкретний опис майна, якого буде достатньо для його ідентифікації; сума виплачених коштів (якщо попередньо відшкодовується його вартість).

Акт підписується власником майна або його законним представником і уповноваженими особами військового командування та органу, що погодив рішення про примусове відчуження майна, або військового командування чи органу, що прийняв таке рішення, і скріплюється печатками військового командування та/або зазначених органів.

До акта додається документ, що містить висновок про вартість майна на дату його оцінки, яка проводилася у зв"язку з прийняттям рішення про його примусове відчуження.

У разі відсутності особи, у якої відчужується або вилучається майно, або її законного представника, акт складається без її участі. У такому разі власник майна, або його законний представник, має право на подальше ознайомлення з актом.

Примірник акта та документ, що містить висновок про вартість майна, вручаються під розписку особі, у якої відчужується або вилучається майно, або її уповноваженому представнику.

Довідково! До військового командування, згідно з Законом України "Про правовий режим воєнного стану", належать: Головнокомандувач Збройних Сил України, Командувач об"єднаних сил Збройних Сил України, командувачі видів та окремих родів військ (сил) Збройних Сил України, командувачі (начальники) органів військового управління, командири з"єднань, військових частин Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань.

Як отримати компенсацію за примусово відчужене майно в умовах воєнного стану?

Право на відшкодування вартості майна (далі - компенсація) у разі його примусового відчуження в умовах правового режиму воєнного стану мають юридичні особи комунальної і приватної форми власності та фізичні особи, у яких відчужені будівлі, споруди, транспортні засоби та інше майно для потреб держави в умовах правового режиму воєнного стану.

Компенсація за примусово відчужене майно здійснюється військовим командуванням за рахунок коштів державного бюджету. При цьому компенсація може здійснюватися як перед, так і після його відчуження майна.

Для отримання наступної повної компенсації за примусово відчужене майно його колишній власник або уповноважена ним особа після скасування правового режиму воєнного стану мають звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем відчуження майна із заявою, до якої додається акт і документ, що містить висновок про вартість майна.

Заява про повернення коштів повинна містити такі відомості:

повне найменування юридичної особи або прізвище, ім"я та по батькові фізичної особи; місцезнаходження юридичної особи або місце проживання чи перебування фізичної особи; ідентифікаційний код юридичної особи чи реєстраційний номер облікової картки платника податків чи серія та номер паспорту фізичної особи (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття такого номера та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті); реквізити банківського рахунку.

Компенсація за примусово відчужене майно в умовах правового режиму воєнного стану з наступним повним відшкодуванням його вартості здійснюється протягом п"яти наступних бюджетних періодів.

У випадку, якщо відчужене майно збереглося після скасування воєнного стану, а колишній власник наполягає на його поверненні, таке повернення здійснюється в судовому порядку.

Повернення майна здійснюється на підставі рішення суду, яке набрало законної сили, та відповідно до якого колишній власник повинен повернути кошти, які він раніше отримав у зв"язку із відчуженням майна (з вирахуванням розумної плати за використання цього майна).

Крім того, колишній власник майна, яке було примусово відчужене, може вимагати взамін надання йому іншого майна, якщо це можливо.

]]>
Thu, 16 Jun 2022 13:28:25 +0300
Як отримати компенсацію на оплату комунальних послуг за безоплатний прихисток внутрішньо переміщених осіб http://briz.if.ua/blogs/873.htm http://briz.if.ua/blogs/873.htm

Вторгнення російських військ на територію нашої країни спричинило появу великої кількості осіб, які були вимушені покинути свої домівки та переміститися до безпечних регіонів. Громадяни України, які виявили бажання надати безоплатно прихисток внутрішньо переміщеним особам (ВПО) можуть отримати від держави компенсацію витрат за тимчасове розміщення таких осіб, які перемістилися у період воєнного стану. Більш детально про те, хто має право на компенсацію витрат та куди необхідно звертатись, перелік необхідних документів та особливості її надання розповідає юристка Галицького бюро правової допомоги Ольга Гелемей.

Кому надається компенсація?

Компенсація надається фізичним особам - громадянам України віком від 18 років, які є власниками жилих приміщень або їх представниками, наймачами (орендарями) житла державної або комунальної власності, спадкоємцями, які прийняли спадщину і безоплатно розміщували в цих приміщеннях ВПО, крім членів своєї сім"ї, для покриття понесених ними витрат, пов"язаних з розміщенням ВПО (Порядок компенсації витрат за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб, які перемістилися у період воєнного стану, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 19 березня 2022 року № 333).

Куди необхідно звернутись?

Особи, які розмістили ВПО, зобов"язані не пізніше ніж протягом наступного робочого дня з дня розміщення таких осіб подати заяву в довільній формі до виконавчого органу сільської, селищної, міської ради, районної в м. Києві державної адміністрації, відповідної військової адміністрації (далі - уповноважений орган) за місцем розташування житлового приміщення, у якій зазначається прізвище, ім"я та по батькові (за наявності) кожної з розміщених осіб.

Водночас, ссоби, які розмістили ВПО, також зобов"язані в день припинення розміщення таких осіб або зміни їх кількості подати в довільній формі заяву з інформацією про зміну переліку осіб, розміщених у житловому приміщенні, із зазначенням можливості у подальшому розміщувати ВПО у цьому житловому приміщенні.

Для отримання компенсації особа, яка розмістила ВПО, не пізніше ніж протягом п"яти днів з дня закінчення звітного місяця подає до уповноваженого органу за місцем розташування жилого приміщення відповідну заяву.

Заява подається в паперовій формі або в електронній формі (на електронну адресу уповноваженого органу). Така заява розглядається протягом п"яти робочих днів з дня її отримання. Перебіг пʼяти робочих днів розпочинається з дня, що настає за днем отримання заяви.

Які потрібно подати документи?

У разі подання заяви в паперовій формі особа, яка розмістила ВПО, пред"являє:

документ, який посвідчує її особу; документ, що підтверджує право власності або користування житловим приміщенням, або документ, що підтверджує повноваження представника власника.

Якщо заява подається в електронній формі, до неї додаються електронні копії (фотокопії) вказаних документів.

Протягом строку розгляду заяви представники уповноваженого органу проводять перевірку наведених у заяві особою відомостей з відвідуванням (у разі потреби) місця розміщення ВПО, зокрема з метою перевірки факту такого розміщення, його безоплатності, кількості розміщених осіб та умов їх проживання, паперових та електронних документів, що посвідчують особу (паспорта громадянина України або свідоцтва про народження ВПО), а також довідки взяття на облік ВПО, документів, що підтверджують приналежність до вразливих груп населення або їх соціальний статус).

Підставами для відмови у виплаті компенсації є встановлення факту надання у заяві недостовірної інформації.

Який розмір компенсації?

Сума компенсації розраховується з урахуванням кількості днів, протягом яких жиле приміщення надавалося для розміщення ВПО (далі ‒ людино-день), з дня розміщення таких осіб, але не раніше дати взяття на облік ВПО відповідним органом або через Єдиний державний вебпортал електронних послуг.

Кількість людино-днів визначається шляхом додавання кількості ВПО, які проживали у житловому приміщенні, наданому для розміщення таких осіб, в кожний день місяця.

Сума компенсації за кожен людино-день визначається на рівні 14,77 гривні.

Загальна сума компенсації власнику жилого приміщення визначається шляхом визначення добутку загальної кількості людино-днів на суму компенсації за кожен людино-день.

Наприклад:

1 особа проживає протягом 30 днів ‒ 1*30*14.77 = 443,10 грн.

Якщо проживає сім"я з 3 осіб ‒ 3*30*14.77 = 1329,30 грн.

Яким чином здійснюються виплати компенсації? 

Компенсація виплачується у безготівковій формі за зазначеними у заяві банківськими реквізитами до кінця місяця з дня закінчення звітного місяця за умови відсутності заборгованості власника жилого приміщення за житлово-комунальні послуги.

Факт відсутності заборгованості за житлово-комунальні послуги особа, яка розмістила ВПО, підтверджує своїм підписом, що проставляється у заяві про отримання компенсації.

]]>
Fri, 10 Jun 2022 11:59:59 +0300
У Галичі засудженим надавали правову допомогу http://briz.if.ua/blogs/872.htm http://briz.if.ua/blogs/872.htm

7 червня  у приміщенні Івано-Франківського районного сектору №2 філії ДУ "Центр пробації" в Івано-Франківській області було забезпечено роботу консультаційного пункту доступу до безоплатної правової допомоги.   Правову допомогу  особам, які перебувають на обліку у Центрі пробації надавала  головний юрист Галицького бюро правової допомоги Ольга Гелемей, також до консультування долучилась   Оксана Собецька, підполковником внутрішньої служби. 

Надані консультацію стосувались  різних правових питань, а саме:

- призупинення дії трудового договору в умовах воєнного стану;

- порядку подання та оформлення документів для призначення пенсії, переліку необхідних документів із якими слід звертатись для призначення пенсії до територіального органу пенсійного фонду в м. Галич;

- соціального захисту у разі настання безробіття;

-прийняття на роботу за сумісництвом.

Під час роботи консультаційного пункту усіх присутніх було поінформовано про право громадян на отримання правової допомоги від держави. Отримати правову допомогу можна звернувшись до  бюро правової допомоги. Адресу найближчого до вас бюро правової допомоги можна уточнити за телефоном 0 800 213 103 або за посиланням: https://www.legalaid.gov.ua/kliyentam/poshuk-najblyzhchogo-tsentru-ta-dystantsijnyh-punktiv/

]]>
Fri, 10 Jun 2022 09:23:11 +0300
Порядок отримання та використання вогнепальної зброї цивільними особами http://briz.if.ua/blogs/871.htm http://briz.if.ua/blogs/871.htm

З 24 лютого 2022 року на всій території України введено воєнний стан. Цивільні особи беруть активну участь в боротьбі проти збройної агресії задля збереження територіальної цілісності країни, її незалежності та захисту. Відповідно до Закону України "Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України" цивільних осіб наділили правом використовувати вогнепальну зброю і боєприпаси для надання відсічі та стримування збройної агресії.

Важливим фактором є порядок використання цивільними особами такої зброї, щоб особа не понесла кримінальну відповідальність в майбутньому, про це розповідає юристка Кропивницького місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Наталія Цуцман.

Насамперед слід зазначити, що відповідно до статті 1 Закону України "Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України" (далі - Закон) у період дії воєнного стану, громадяни України, а також іноземці та особи без громадянства, які на законних підставах перебувають на території України (далі - цивільні особи), можуть брати участь у відсічі та стримуванні збройної агресії Російської Федерації та/або інших держав, у тому числі отримати вогнепальну зброю і боєприпаси до неї відповідно до порядку та вимог, встановлених Міністерством внутрішніх справ України. Водночас громадяни України можуть використовувати для зазначених цілей власну нагородну зброю, спортивну зброю (пістолети, револьвери, гвинтівки, гладкоствольні рушниці), мисливську нарізну, гладкоствольну чи комбіновану зброю та бойові припаси до неї.

Який порядок видачі вогнепальної зброї і боєприпасів до неї цивільним особам

Відповідно до Порядку видачі вогнепальної зброї і боєприпасів до неї цивільним особам, які беруть участь у відсічі та стримуванні збройної агресії Російської Федерації та/або інших держав, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 07 березня 2022 року № 175 (далі - Порядок), рішення про видачу зброї і боєприпасів до неї приймаються керівниками головних управлінь Національної поліції України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, установ забезпечення Національної поліції України (далі - уповноважених органів) в адміністративно-територіальних одиницях територій, на яких оголошено воєнний стан, або особами, уповноваженими такими керівниками органів.

Що потрібно зробити, щоб отримати вогнепальну зброю

Щоб отримати вогнепальну зброю, особі необхідно звернутися особисто до уповноваженого органу з заявою про участь у відсічі збройної агресії та видачу вогнепальної зброї та/або боєприпасів до неї. До заяви необхідно також додати наступні документи:

документ, що посвідчує особу та його копію (власноручно засвідченою особою); за наявності: копію військового квитка осіб рядового, сержантського і старшинського складу; військового квитка офіцера запасу; копію посвідчення пенсіонера або ветерана військової служби, органів внутрішніх справ, Національної поліції України, Національного антикорупційного бюро України, Служби судової охорони, Державної пожежної охорони, Державної служби спеціального зв"язку та захисту інформації України, служби цивільного захисту, Бюро економічної безпеки України чи Державної кримінально-виконавчої служби України; посвідчення члена громадського формування з охорони громадського порядку; дозвіл на придбання, зберігання та носіння мисливської вогнепальної нарізної, гладкоствольної зброї; посвідчення про нагородження відзнакою "Вогнепальна зброя"; посвідчення учасника війни; посвідчення учасника бойових дій.

Заява розглядається в межах однієї доби з моменту її подачі та приймається відповідне рішення про видачу або відмову у видачі вогнепальної зброї та/або боєприпасів до неї.

Після прийняття рішення особа отримує довідку, в якій зазначаються дані про дату і місце видачі вогнепальної зброї, дані про особу, яка її отримала, вид (назва, модель) вогнепальної зброї, її ідентифікаційні номери, уповноважений орган, який видав вогнепальну зброю і боєприпаси до неї.

Що робити у разі втрати або крадіжки вогнепальної зброї

У разі втрати або крадіжки вогнепальної зброї, невикористаних боєприпасів до неї, особа має звернутися до уповноваженого органу з заявою, на підставі якої такий орган вносить відповідну інформацію щодо розшуку зброї до інформаційно-телекомунікаційної системи "Інформаційний портал Національної поліції України".

До цієї системи також вносяться відомості про повернення цивільною особою вогнепальної зброї та/або невикористаних боєприпасів до неї або відомості про їх вилучення.

Кому не видається вогнепальна зброя

Вогнепальна зброя не видається цивільним особам, якщо вони:

не досягли повноліття; визнані недієздатними або дієздатність яких обмежена рішенням суду, що набрало законної сили; у випадку встановлення уповноваженим органом на дату видачі вогнепальної зброї обставин, зазначених у абзацах другому-дев"ятому підпункту 2 пункту 1 наказу Міністерства внутрішніх справ України від 01 березня 2022 року № 170 "Про особливості видачі громадянам України дозволу на придбання, зберігання та носіння мисливської зброї та набоїв до неї під час дії воєнного стану" (вчинення домашнього насильства; наявності в особи судимості за тяжкий злочин, особливо тяжкий злочин, яка не погашена або не знята в установленому порядку тощо); вже отримали вогнепальну зброю, відповідно до Порядку, окрім випадку втрати вогнепальної зброї під час відсічі збройної агресії та подання відповідної заяви.

Важливо! Цивільні особи зобов"язані здати отриману ними вогнепальну зброю і невикористані боєприпаси до неї до органів Національної поліції України не пізніше 10 днів після припинення або скасування дії воєнного стану в Україні.

Який порядок застосування цивільними особами вогнепальної зброї під час воєнного стану

Застосування цивільними особами вогнепальної зброї, отриманої відповідно до Закону, здійснюється аналогічно до застосування зброї військовослужбовцями під час виконання ними завдань щодо відсічі збройної агресії проти України відповідно до Порядку застосування цивільними особами вогнепальної зброї під час участі у відсічі та стримуванні збройної агресії Російської Федерації та/або інших держав проти України у період дії воєнного стану, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2022 року № 448.

Принципи застосування вогнепальної зброї

Громадяни мають дотримуватися таких принципів:

неминучості (зброя має застосовуватися, коли це є абсолютно очевидним та необхідним); військової необхідності (зброя має застосовуватися тоді, коли право на самооборону та/або виконати поставлені завдання в інший спосіб реалізувати неможливо); пропорційності (зброя має застосовуватися у тій мірі, в якій це необхідно для досягнення мети самооборони та/або відсічі, стримування збройної агресії проти України, якщо це не заподіє стороннім особам і цивільним об"єктам надмірної шкоди порівняно з очікуваними конкретними військовими перевагами). У яких випадках цивільні особи можуть застосовувати вогнепальну зброю

Цивільні особи можуть застосовувати вогнепальну зброю для:

відбиття нападу або запобігання загрозі нападу на військові та/або цивільні об"єкти, що охороняються; запобігання вчиненню та/або припинення протиправних дій чи діяльності осіб, причетних до збройної агресії; звільнення захоплених військових та/або цивільних об"єктів або запобігання (перешкоджання) такому захопленню; знищення зброї, бойової техніки, транспортних або технічних засобів, які перебувають у користуванні осіб, причетних до збройної агресії; захисту цивільних осіб, військових та/або цивільних об"єктів від нападу; запобігання та/або припинення діяльності, затримання, роззброєння або знешкодження осіб, причетних до збройної агресії; припинення дій осіб, які вчинили або вчиняють правопорушення; припинення дій осіб, які перешкоджають виконанню законних вимог осіб, залучених до виконання завдань, пов"язаних із запровадженням і здійсненням заходів правового режиму воєнного стану; відбиття нападу на осіб, залучених до виконання завдань, пов"язаних із запровадженням і здійсненням заходів правового режиму воєнного стану або інших осіб, у разі виникнення загрози їх життю чи здоров"ю.

Рішення про застосування вогнепальної особи приймається цивільними особами з урахуванням обстановки та у взаємодії з відповідним командиром з"єднання, військової частини і підрозділу Збройних Сил. У випадку індивідуальної самооборони та захисту життя і здоров"я інших осіб, цивільні особи під час участі у відсічі та стримуванні збройної агресії проти України у період дії воєнного стану мають право самостійно приймати рішення про застосування вогнепальної зброї з подальшим обов"язковим повідомленням відповідному командиру з"єднання, військової частини і підрозділу Збройних Сил та/або правоохоронного органу.

Важливо! Цивільні особи не несуть кримінальної відповідальності за застосування вогнепальної зброї проти осіб, які здійснюють збройну агресію проти України, якщо така зброя застосована на підставі та в порядку, визначених Законом.

]]>
Thu, 09 Jun 2022 10:50:45 +0300
Відновне правосуддя щодо неповнолітніх в умовах воєнного стану: як працює Програма та що змінилось http://briz.if.ua/blogs/870.htm http://briz.if.ua/blogs/870.htm З перших днів війни система безоплатної правової допомоги не припиняла і не припиняє свою роботу. Це стосується й ініціатив, які реалізуються на базі центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Одна з них - це пілотний проєкт "Програма відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні кримінального правопорушення", який реалізується у співпраці з органами прокуратури, посередниками, психологами та суб"єктами, що проводять ресоціалізацію дитини. У цьому матеріалі розповідаємо про можливості для дитини, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, врегулювати конфлікт з потерпілим та дійти з ним згоди щодо усунення завданої шкоди, організацію її ресоціалізації та інші особливості пілотного проєкту в період воєнного стану.

"Тюремна романтика" як альтернатива освіті, хорошій роботі, щасливій сім"ї, можливості бачити, як ростуть діти - припаде до душі далеко не кожному. Але чи замислюються про це підлітки?

Підлітковий вік - це період змін. Найнебезпечніше в цьому віці те, що дитина може потрапити в "погану компанію" - під негативний вплив і набути небезпечних звичок. Як наслідок - крадіжки, хуліганство та вже не дитяча відповідальність за їх вчинення. Далі - згадана вже "тюремна романтика" та перекреслене майбутнє. Проте виключно каральна реакція на злочин - це пережиток радянського минулого, який не дає належним чином можливості забезпечити як права осіб, що його вчинили, так і потерпілих. Це і стало поштовхом до розбудови в сучасному світі нового підходу - відновного правосуддя, яке можуть застосовувати учасники кримінального провадження та самостійно впливати на усунення наслідків вчиненого правопорушення.

Пілотний проєкт "Програма відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні кримінального правопорушення" (далі - Програма) реалізується на базі системи безоплатної правової допомоги з 2019 року. За цей час пілотний проект зарекомендував себе як ефективний механізм протидії дитячій злочинності. Суть Програми полягає у тому, щоб надати можливість дитині усвідомити вчинене правопорушення, створити простір для конструктивного діалогу з потерпілим, домовитися про той спосіб відшкодування збитків, який задовольнить потерпілу сторону.

Для цього у Програмі застосовується процедура медіації, а для кожної дитини, яка вчинила правопорушення, індивідуально обираються заходи ресоціалізації.

Метою ресоціалізації є формування здатності до стабільної самостійної законослухняної поведінки через зміну спрямованості особистості, створення системи її моральних, ідейних, правових переконань відповідно до прийнятих у суспільстві норм і цінностей (корекційні, освітні програми тощо).

Відтак, завдяки відновному правосуддю протягом 2019-2022 років 202  неповнолітніх отримали своєрідний другий шанс. Діти усвідомили наслідки своїх вчинків, зробили для себе відповідні висновки та продовжують будувати своє майбутнє як свідомі та законослухняні громадяни. Для потерпілих це стало можливістю повернути свої права у первісний стан, якими вони були до вчинення правопорушення, відчути безпеку та справедливість, у тому числі, процесуальну. Важливо, що 95 % неповнолітніх, які брали участь у Програмі протягом 2019-2021 років, не вчиняли повторних кримінальних правопорушень.

Програма відновного правосуддя у воєнний час

Попри повномасштабну війну на теренах України, дитяча злочинність не зникла. Найпоширенішим видом протиправних дій залишаються крадіжки. Вінниччина, Сумщина, Рівненщина та Волинь - області, які за час воєнного стану вже отримали від місцевих прокуратур згоди неповнолітніх осіб, які вчинили правопорушення, та потерпілих, на участь у Програмі.

"Якщо у перші дні та місяці війни, безсумнівно, було зрозуміло, що не усі дорослі здатні впоратись зі своїми психологічними, безпековими, майновими та правовими проблемами, то щодо дітей залишається подвійна пересторога. Ми усвідомлюємо, що у стресовому стані підлітки можуть бути ще більше уразливі перед спокусою вчинення протиправних дій, у тому числі, коли вони відчувають обмеження у діях у період дії комендантської години. У той час, коли органи прокуратури та поліції максимально зосереджені на воєнних злочинах, у неповнолітніх можуть виникати хибні думки про те, що на "дрібну крадіжку", "невеличку бійку" ніхто не звертатиме уваги. Однак ми, як правники, розуміємо, що відповідальність за будь-яке кримінальне правопорушення все ж таки настане, а тому не можемо дозволити собі залишити питання відновлення неповнолітніх поза увагою, відповідно, продовжуємо проводити правопросвітницькі заходи та готові організувати застосовування Програми, як тільки згоди на участь в ній надійдуть від прокуратури", - говорить директорка Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Волинській області Наталія Смолярчук.

Дані статистики Волинської області показали, що ці побоювання й справді були не безпідставні. З 6-ти випадків призначення у лютому-березні 2022 року Регіональним центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Волинській області адвокатів для захисту прав неповнолітніх, у 5-ти випадках підлітки вчинили по декілька правопорушень одночасно, в тому числі з кваліфікуючими ознаками тяжких або особливо тяжких злочинів, які вже не дозволили дітям брати участь у Програмі за її умовами. Тобто з початком війни дитяча злочинність не припинилася, а кримінальні правопорушення, вчинені неповнолітніми, потребують пильної уваги та адекватного реагування.

Іноді дітей на вчинення кримінального правопорушення штовхають навіть обмеження воєнного стану - комендантська година та відсутність можливості вільно пересуватися територією України.

Наприклад, на Сумщині відсутність можливості вчасно доїхати додому підштовхнула підлітка викрасти велосипед. Юрій їздив до іншого населеного пункту та запізнився на останній автобус назад. Авто, що їхали у потрібному напрямку, теж не зупинялися. Усвідомлюючи, що доведеться ночувати невідомо де або йти пішки 15 кілометрів, підліток почав шукати вихід із ситуації. Біля магазину він побачив велосипед і викрав його - тоді йому це здалось гарною ідею.

Пізніше Юрій усвідомив, що накоїв, і що тепер йому доведеться відповідати за свої неправомірні дії. Але як виправити ситуацію підліток не знав. Вихід був - участь у Програмі. Кваліфікація вчиненого Юрієм правопорушення дозволяла це зробити.

Наразі Програма за участі Юрія триває. Неповнолітній домовився з потерпілим, що допоможе посадити картоплю у нього на городі. У разі, якщо Юрій виконає умови угоди про застосування Програми, то за рішенням суду надалі може бути звільнений від кримінальної відповідальності.

На Вінниччині двоє студентів викрали з території храму вуличні лазерні проєктори. Прокурор запропонував хлопцям взяти участь у Програмі. За результатами участі неповнолітніх, їхніх батьків та потерпілої сторони у процедурі медіації, яку провів спеціально підготовлений посередник Світлана Гайдамака, між сторонами було укладено Угоду про застосування Програми. Хлопці вибачились, щиро розкаялися у вчиненому та відшкодували матеріальну шкоду. Речові докази - вилучені лазерні проєктори - повернено власнику. Неповнолітніх хлопців звільнено від кримінальної відповідальності, потерпілий поновив свої права, а кримінальне провадження закрито.

На Рівненщині у межах Програми, також розпочалася процедура медіації між потерпілим та неповнолітнім, який таємно викрав чуже майно. Відповідні згоди сторін на участь у Програмі нещодавно були передані прокурором. Адвокат-посередник Олександр Теперик вже провів медіацію онлайн з потерпілою стороною та неповнолітнім. Сторони дійшли згоди, і неповнолітній запевнив, що шкодує про свій вчинок та гарантує відшкодувати завдані збитки. Тож маємо обґрунтований оптимізм, що ця справа поповнить скарбничку успішних історій відновного правосуддя Рівненщини.

Але є й дуже важлива перепона у реалізації відновного правосуддя щодо неповнолітніх у період воєнного стану, яку підіймають до обговорення на Вінниччині.

За словами директорки Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Вінницькій області Марини Лукіянової, одним з вкрай важливих викликів реалізації Програми у період введеного в Україні воєнного стану є те, що з 24 лютого не всі неповнолітні, які вчинили кримінальні проступки та нетяжкі злочини можуть тепер брати участь у Програмі. Йдеться про найпоширеніші правопорушення серед підлітків - крадіжка та грабіж  (відкрите викрадення чужого майна). Так, 70 % дітей, які протягом 2019-2021 років вчинили крадіжки та грабежі могли взяти участь у Програмі та пройти заходи ресоціалізації. Але із прийняттям Верховною Радою України Закону України "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за мародерство" від 03.03.2022 № 2117-IX вказані правопорушення, вчинені у період воєнного стану, тепер мають бути кваліфіковані органами досудового розслідування як тяжкі злочини, які передбачають від 5 до 10 років позбавлення волі. Адже законодавством встановлено, що правопорушення, вчинені в умовах воєнного або надзвичайного стану, є обставиною, яка обтяжує покарання.

"Оскільки у Програмі можуть брати участь лише неповнолітні, які вперше вчинили кримінальні проступки та нетяжкі злочини, більшість дітей, не зможуть отримати шанс на ресоціалізацію. Вирішити цю проблему можливо, якщо Міністерство юстиції України та Офіс Генерального прокурора віднайдуть спосіб нормативного урегулювання вказаних обставин у документі, який встановлює умови та порядок участі неповнолітніх у Програмі", - наголошує Марина Лукіянова.

Система безоплатної правової допомоги вже звернулася з відповідним запитом для обговорення вказаної проблеми у межах роботи Міжвідомчої координаційної ради з питань правосуддя щодо неповнолітніх - тимчасового дорадчого органу Кабінету Міністрів України.

Інформування про можливості відновного правосуддя шляхом правопросвітництва

Попри війну у регіонах тривають заходи з ключовими учасниками пілотного проєкту. Так, протягом останніх місяців робочі зустрічі з консолідації зусиль ювенальних прокурорів, адвокатів-посередників, працівників органів освіти, служб у справах дітей, управління освіти, охорони здоров"я відбувалися на Кіровоградщині та Миколаївщині. Під час зустрічей обговорювали досвід реалізації Програми в регіонах та визначали проблемні питання, які потребують вирішення.

"За результатами аналізу реалізації проєкту Миколаївщині та Кіровоградщині можна відзначити, що серед проблемних питань залишається низька обізнаність населення щодо принципів та переваг відновного правосуддя, що впливає на згоду на участь в Програмі. Тому наразі серед ключових завдань є проведення правопросвітницьких заходів для різних груп населення - від школярів до пенсіонерів", - відзначає директорка Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Кіровоградській та Миколаївській областях Наталія Гнатуша.

Також вона наголошує, що важливо під час таких заходів формувати у дітей правильне розуміння наслідків вчинення суспільно небезпечних діянь. Розповідаючи про Програму, важливо тримати баланс та не допустити формування у дитини хибної думки про те, що її участь у Програмі буде автоматично дорівнювати можливості звільнитися від кримінальної відповідальності. Адже головним є запобігання вчинення дітьми повторних правопорушень, формування в них відчуття відповідальності та системи якостей, які будуть відповідати загальноприйнятим у суспільстві нормам поведінки та цінностям.

Тож протягом травня працівники системи надання БПД Кіровоградщини та Миколаївщини вже провели низку правопросвітницьких заходів із школярами та студентською молоддю, під час яких учасники дізналися про те, що включає Програма, на яких принципах відновного правосуддя вона ґрунтується, якими є умови її застосування.

Консолідація зусиль різних установ, організацій та фахівців, які опікуються ресоціалізацією дитини та обмін досвідом

З метою поширення інформації про функціонування в Україні пілотного проєкту "Програма відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчинені кримінального правопорушення" на Волині, 17 травня представники Володимирського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги відвідали Оваднівську територіальну громаду.

Обговоривши деталі, завдання та умови пілотного проєкту, усвідомлюючи необхідність і важливість співпраці між місцевим центром та територіальною громадою у його реалізації, учасники заходу домовилися про співпрацю та  уклали відповідну угоду.

"Молодь - це майбутні представники місцевої влади в Україні. Для суспільства важливо допомагати молоді повернутись до нормального життя. Тому ми вважаємо, що в територіальних громадах потрібно доносити інформацію про те, як працює для неповнолітніх механізм відновного правосуддя в Україні", - зазначив фахівець Володимирського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Степан Слащук.

Залучення партнерів до участі у Програмі шляхом укладання угод (меморандумів) про співпрацю відбувається і на Рівненщині. Так, нещодавно директор Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Рівненській області Василь Овдіюк підписав меморандум з очільницею Рівненської обласної бібліотеки для дітей Наталією Назарчук. В рамках майбутньої співпраці працівники книгозбірні сприятимуть в інформуванні молодого покоління та їхніх батьків про підхід відновного правосуддя.

Як приклад, на Сумщині триває робота над залученням психологів. Так, Сумським державним університетом на квітень 2022 року визначені потреби жителів Сумської області в умовах воєнного стану. За результатами проведеного дослідження зафіксовано обмежений доступ до послуг ментального здоров"я, яке полягає у неможливості отримати психологічну допомогу.

Під час реалізації Програми на Сумщині постали проблемні питання, пов"язані зі складністю залучати психолога для роботи з неповнолітнім. Саме із метою консолідації зусиль для обрання заходів ресоціалізації неповнолітніх, представники Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Сумській області провели зустріч із практичною психологинею кабінету екстреної психологічної допомоги Сумського державного університету Оксаною Корсун.

За результатами заходу учасники домовились про можливість надавати адвокатам-посередникам регіону методичну підтримку для проведення якісної процедури медіації з неповнолітнім, враховуючи його вікові особливості, а також розробити методичні рекомендації у зв"язку із цим.

"Серед проблемних питань - відсутність затверджених на рівні держави корекційних програм, спрямованих на ресоціалізацію неповнолітнього, його психологічну та соціальну підтримку, що сприятиме його здоровому існуванню у суспільстві. Ще одна проблема - обмежена кількість психологів, зокрема у сільській місцевості. Це тільки частина питань, що потребують коригування і система надання безоплатної правової допомоги готова сприяти підвищенню якості механізму Програми", - наголосила очільниця Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Сумській області Олена Демченко.

Працівники регіональних центрів обмінюються досвідом з колегами з інших регіонів. Так нещодавно відбувся онлайн-круглий стіл, в якому взяли участь керівники та фахівці Тернопільського та Вінницького регіональних центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги, а також представники прокуратури та адвокати-посередники обох регіонів. На зустрічі аналізували проблемні питання, досвід їх вирішення та обговорювали особливості реалізації пілотного проєкту у період воєнного стану.

Колеги з Вінницької області поділилися досвідом залучення об"єднаних територіальних громад для ресоціалізації неповнолітньої особи. Адвокати-посередники, які співпрацюють з системою надання БПД, активно долучаються до складання програми ресоціалізації дитини. Зокрема, йдеться про залучення дітей до спортивних секцій, гуртків, читання книг та інших корисних занять. Фахівці стверджують, що така практика є дійсно результативною, про що свідчать позитивні відгуки як від батьків (опікунів), так і від дітей.

"Надзвичайно важливим аспектом є те, що держава дає можливість неповнолітній особі, яка вчинила кримінальне правопорушення, пройти ресоціалізацію, сформувати свідому законослухняну поведінку та не допускати повторних правопорушень. Сьогодні маємо 5 успішних кейсів, коли підхід відновного правосуддя було успішно реалізовано в Тернопільській області, неповнолітні пройшли ресоціалізацію. Варто відзначити, що в області немає проблем із залученням психологів до роботи з неповнолітніми, і фахівці активно долучаються до роботи з дітьми. Працівники системи БПД надають всю необхідну підтримку та забезпечують супровід Програми", - зауважив начальник відділу забезпечення якості правової допомоги та підвищення кваліфікації її надавачів Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Тернопільській області Віталій Сольський.

Неповнолітній та потерпілий дійшли згоди. Що далі?

Проблеми ресоціалізації підлітків та шляхи їх вирішення. Це питання турбує усіх виконавців пілотного проєкту. Адже "Програма відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні кримінального правопорушення" - це не лише про підписання угоди, відшкодування збитків та звільнення неповнолітнього від кримінальної відповідальності. Програма повинна охоплювати широке коло заходів, направлених на роботу з дитиною та її батьками, аби неповнолітній справді усвідомив різницю між "добре" та "погано", переоцінив свої погляди на життя, пріоритети та в майбутньому не порушував закон.

Саме питанням заходів ресоціалізації, визначення відповідальних осіб за їх проведення, строків та моніторингу результативності застосованих до неповнолітнього заходів ресоціалізації, був присвячений круглий стіл зі стейкхолдерами Програми, що відбувся на базі Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Рівненській області. Під час обговорення представниця центру зайнятості запропонувала залучати тих неповнолітніх, які вчинили правопорушення, і яким на час участі у Програмі скоро виповниться 18 років, до здобуття освіти та подальшого працевлаштування.

"Сьогодні маємо понад 50 спеціальностей, за якими навчаємо шукачів роботи. Коли людина проходить навчання, їй гарантоване і місце роботи після його завершення. Ми можемо долучитись до процесу ресоціалізації, запропонувати допомогу у навчанні та працевлаштуванні для тих підлітків, які взяли участь у процесі відновного правосуддя, наближаючись до свого повноліття", - зазначила начальниця відділу Рівненського обласного центру зайнятості Леся Парчук.

Медіацію у Програмі проводить спеціально навчений фахівець - посередник. Оплата його послуг та відшкодування витрат на проведення медіації забезпечується коштом Державного бюджету України. Тоді як з процесом пошуку та застосуванням до дитини заходів ресоціалізації, в яких обов"язково має брати учать громада, ситуація складніша.

"Щоб застосувати ресоціалізацію до дитини ми створюємо робочі групи з-поміж представників різних служб, органів влади та місцевого самоврядування, волонтерів та психологів. Цей подальший супровід неповнолітнього здійснюється за власною ініціативою та на волонтерських засадах. Питання організації ресоціалізаційних заходів має бути узгоджено, для цього в державі потрібно створювати дієві механізми, які гарантуватимуть дитині та її батькам застосування корекційних програм", - зауважив заступник директора Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Рівненській області Сергій Іллюк.

Йшлося й про важливість залучати до ресоціалізації підлітків представників служб у справах дітей, управління освіти, ювенальної поліції, певних представників ОТГ як фахівців, які на місцях працюють у напрямках опіки над дітьми, супроводу дітей та сімей, які потрапили у складні життєві обставини. Адже саме ці фахівці на місцях мають можливість підтримувати постійний контакт з дитиною та її батьками, аби усі зусилля, докладені під час проходження процесу відновного правосуддя, в майбутньому не зійшли нанівець.

Довідково.

Підсумки реалізації пілотного проєкту "Програма відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні кримінального правопорушення" упродовж 2019-2022 років (станом на 03 червня 2022 року):

Інформовано неповнолітнього та потерпілого про можливість участі у Програмі - 941.

Передано прокуратурою до Регіонального центру з надання БВПД заяв неповнолітнього та потерпілого про участь у Програмі - 364.

Видано доручень посередникам для проведення медіації - 364.

Неповнолітній та потерпілий взяли участь в медіації, дійшли згоди та уклали Угоду про застосування Програми - 280.

Неповнолітній успішно пройшов заходи ресоціалізації - 261.

Суд звільнив від кримінальної відповідальності - 202.

Очікується рішення суду у кримінальному провадженні щодо неповнолітнього - 68.

]]>
Tue, 07 Jun 2022 15:11:03 +0300
На Прикарпатті відзначили Міжнародний день захисту дітей http://briz.if.ua/blogs/869.htm http://briz.if.ua/blogs/869.htm

З нагоди Міжнародного дня захисту дітей працівники Івано-Франківського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Дмитро Савуляк та Віталій Якимів долучились до організації та проведення святкових заходів спільно з працівниками Івано-Франківської центральної міської бібліотеки та керівницею правового клубу "Діалог" Майєю Шегдою.

Щороку у перший день літа у світі відзначають Міжнародний день захисту прав дітей. Цього року ця тема особливо болюча для України, оскільки внаслідок розпочатої війни росією проти України випадки порушення прав дітей почастішали.Для юних українців було організовано різні локації в центрі Івано-Франківська на яких діти могли весело провести час та ознайомитись з своїми правами.

Працівники місцевого центру знайомили юних українців та їх батьків з роботою системи надання правової допомоги та інформували про право дітей на безоплатну вторинну правову допомогу.

Особливий інтерес у дітлахів викликали правові розмальовки, розроблені системою правової допомоги. Діти брали їх додому або розмальовували одразу на локації Центру. Оскільки ці розмальовки є правовими діти під час гри з ними розгадували правовий ребус, проходили лабіринт, вчились правилам поведінки у інтернеті, правилам спілкування та коли про "секрети" краще розповісти батькам, правилам толерантності та протидії булінгу.Також діти отримували свій перший паспорт прав дитини як пам"ятку про свої права та способи їх захисту.

Фахівчиня Надвірнянського  бюро правової допомоги  Людмила Туєшин провела онлайн зустріч із учнями 8- класу Лоївського ліцею.

"Хоч і в режимі онлайн, 1-го червня ми вітаємо маленьких українців та українок з Міжнародним днем захисту дітей! Наша мета - закласти підвалини правосвідомості у підростаючого покоління. Дуже важливо, аби діти не лише знали свої права та вміли їх відстоювати, але й розуміли обов"язки перед собою, батьками та суспільством. Діти - це наше майбутнє, наш сенс життя і наше щастя. Нехай вони про війни і ворожнечу дізнаються тільки з книг і ніколи не побачать ці біди наяву. Нехай дітям завжди світить сонце яскраво, життя дарує приємні подарунки, а вночі на чистому небі будуть для них сяяти мільйони красивих зірок", - зазначила Людмила.

Фахівчиння запропонувала дітям згадати й назвати відомі їм права дітей та переглянути й прокоментувати відповідні відеоролики. Також розповіла про систему безоплатної правової допомоги, її роль у захисті дітей загалом і, зокрема, в умовах воєнного стану, про порядок роботи Бюро, назвала всі канали, за якими діти можуть звернутися по допомогу .

Працівниця Галицького бюро правової допомоги Ольга Гелемей відвідала діток, які були вимушені покинути свої домівки та знайшли прихисток у Межигорецькому старостинському окрузі Дубовецької територіальної громади. Юристка Бюро розповіла присутнім, що із 2018 року всі діти є суб"єктами надання безоплатної вторинної правової допомоги! А це означає, що, окрім безоплатної первинної правової допомоги (правової інформації та юридичних консультацій), діти мають право на безоплатну вторинну правову допомогу, яка полягає у захисті та представництві їхніх інтересів у судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами, а також складення документів процесуального характеру. Її надають юристи бюро правової допомоги, а також адвокати, які співпрацюють із системою БПД.

]]>
Mon, 06 Jun 2022 12:29:34 +0300