Блоги на БРІЗ | Юридичні консультації http://www.briz.if.ua/blogs/72 Блогер Юридичні консультації http://www.briz.if.ua/logo.gif http://www.briz.if.ua/square_logo.png Uk (c) briz.if.ua Fri, 12 Jul 2024 20:24:48 +0300 CMS 1 Оголошено конкурс з відбору психологів http://briz.if.ua/blogs/944.htm http://briz.if.ua/blogs/944.htm                                                                                                                                            Відповідно до наказу Координаційного центру з надання правничої допомоги (далі - Координаційний центр) від 12 червня 2024 року № 351/аг "Про проведення конкурсу з відбору психологів, які можуть залучатися до кримінальних проваджень за участю малолітніх, неповнолітніх осіб через регіональні/міжрегіональні центри з надання правничої допомоги", Координаційний центр повідомляє про проведення з 12 червня по 07 серпня 2024 року конкурсу з відбору  психологів які можуть залучатися до кримінальних проваджень за участю малолітніх, неповнолітніх осіб через регіональні/міжрегіональні центри з надання безоплатної правничої допомоги  (далі - конкурс) з метою їх  включення   до Реєстру  психологів, які залучаються до кримінальних проваджень за участю малолітніх, неповнолітніх осіб через регіональні/міжрегіональні центри з надання безоплатної правничої допомоги (далі - Реєстр). Конкурс проводиться на підставі наказу Міністерства юстиції України, Міністерства внутрішніх справ України, Офісу Генерального прокурора від 07 лютого 2023 року № 493/5/67/32 "Про запровадження та реалізацію пілотного проєкту щодо залучення психологів до кримінальних проваджень за участю малолітніх, неповнолітніх осіб через регіональні/міжрегіональні центри з надання безоплатної правничої допомоги", запровадженого з метою захисту прав дитини, забезпечення її найкращих інтересів та недопущення повторної травматизації малолітньої, неповнолітньої особи - учасника кримінального провадження.

Конкурс проводиться з метою відбору психологів для включення їх до Реєстру та забезпечення вжиття заходів, необхідних для поширення дії пілотного проєкту щодо залучення психологів до кримінальних проваджень за участю малолітніх, неповнолітніх осіб через регіональні/міжрегіональні центри з надання безоплатної правничої допомоги з 01 вересня 2024 року на всю територію України, на яку поширюється юрисдикція органів державної влади України.

Порядок реалізації пілотного проєкту щодо залучення психологів до кримінальних проваджень за участю малолітніх, неповнолітніх осіб через регіональні/міжрегіональні центри з надання правничої допомоги, затверджено наказом Міністерства юстиції України, Міністерства внутрішніх справ України, Офісу Генерального прокурора від 07 лютого 2023 року № 493/5/67/32 (із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції № 3462/5/797/270 від 28.09.2023, № 1337/5/289/101 від 06.05.2024). Хто може брати участь Участь у конкурсі можуть брати психологи, які мають вищу освіту за спеціальністю 053 "Психологія" (бакалавр, магістр), подали визначений перелік документів для участі у конкурсі та пройшли навчання відповідно до навчальної програми (у межах базового онлайн-курсу), схваленої Міжвідомчою координаційною радою з питань правосуддя щодо неповнолітніх (далі - навчання), за посиланням, надісланим Координаційним центром у межах конкурсу. Територія залучення З 01 вересня 2024 року пілотний проєкт діє на всій території України, на яку поширюється юрисдикція органів державної влади України. Період, місце та порядок проведення Конкурсний відбір відбуватиметься в період з 12 червня по 07 серпня 2024 року. Місце проведення конкурсного відбору: 04053, Україна, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 73, офіс 312. Порядок проведення конкурсу з відбору психологів, які можуть залучатися до кримінальних проваджень за участю малолітніх, неповнолітніх осіб через регіональні/міжрегіональні центри з надання безоплатної правничої допомоги, затверджено наказом Мін"юсту від 13.04.2023 року № 1326/5 (далі - Порядок проведення конкурсу). Порядок ведення Координаційним центром з надання правничої допомоги Реєстру психологів, які можуть залучатися до кримінальних проваджень за участю малолітніх, неповнолітніх осіб через регіональні/міжрегіональні центри з надання безоплатної правничої допомоги, затверджено наказом Мін"юсту від 13.04.2023 року № 1326/5. (далі - Порядок проведення конкурсу). Наявність (комплектність) поданих документів перевіряє Координаційний центр. Конкурс проводить комісія з відбору психологів, які можуть залучатися до кримінальних проваджень за участю малолітніх, неповнолітніх осіб через регіональні/міжрегіональні центри з надання безоплатної правничої допомоги (далі - комісія). Подати документи для участі у конкурсі Для участі у конкурсі психологам необхідно:

З 12 по 27 червня 2024 року через веб-сторінку:  https://legalaid.gov.ua/contest-psychologist/ подати заяву про участь у конкурсі за формою, наведеною у додатку 3  до Порядку проведення конкурсу; зазначити адресу електронної пошти для отримання інформації у зв"язку з конкурсним відбором; вказати регіон(и) України, в якому психолог бажає бути залученим до кримінальних проваджень за участю малолітніх, неповнолітніх осіб через регіональні/міжрегіональні центри з надання безоплатної правничої допомоги; до заяви про участь у конкурсі завантажити наступні скановані копії документів: заповнене резюме за формою, наведеною у додатку 4   до Порядку проведення конкурсу; мотиваційний лист щодо мети та бажання брати участь у кримінальних провадженнях за участю малолітніх, неповнолітніх осіб (у довільній формі до однієї сторінки); паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, спеціальний статус, визначеного Законом України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус", чи паспортного документа іноземця (усіх заповнених сторінок); диплома про вищу освіту за спеціальністю 053 "Психологія" (магістр, бакалавр).

УВАГА! Слід звернути увагу на якість та комплектність поданих документів та їх відповідність Порядку проведення конкурсу:

на момент взяття участі у конкурсі у психолога має бути дійсний сертифікат кваліфікованого електронного підпису для можливості подати заяву про участь у конкурсному відборі (підписати документ із застосування КЕП можна за допомогою Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (Портал Дія). Відеоінструкція підписання документа за допомогою КЕП за посиланням: https://ca.diia.gov.ua/digital_signature); застосовувати КЕП обов"язково для підписання ТІЛЬКИ заяви про участь у конкурсі. Заяву про участь у конкурсі можна підписати за допомогою КЕП у форматі Word, PDF, JPEG; мотиваційний лист складається у довільній формі до однієї сторінки. Особливих вимог до форми не передбачено; скановані копії документів, які подає психолог і які є додатками до заяви про участь у конкурсі (резюме, мотиваційний лист, документ, що посвідчує особу, диплом) не потребують підписання окремого підписання КЕП. Такі скановані копії документів завантажуються на вебсторінку одним файлом у форматі PDF; психолог у резюме заповнює УСІ передбачені розділи та графи. Якщо у психолога відсутня інформація, яку можна зазначити у графах "Загальний досвід роботи психологом*", "Загальний досвід роботи психологом з дітьми*", "Досвід роботи психологом з дітьми, які мають вади*" розділу 10 резюме, психологу обов"язково необхідно у цих графах зазначити слово "відсутній"; психолог до резюме додає за наявності скановані копії документів, що підтверджують досвід роботи психологом / досвід роботи психологом з дітьми / досвід роботи психологом з дітьми, які мають вади, а також скановані копії документів про підвищення професійного рівня психолога (документи, додані до резюме, мають бути послідовно викладені, а кількість зазначених аркушів у додатків має відповідати фактичній кількості аркушів доданих документів).

За достовірність відомостей, що містяться у поданих  психологом  документах, відповідальність несе  психолог.

За фактом подання психологом документів для участі у конкурсі психолог отримає від Координаційного центру повідомлення про прийняття їх на опрацювання (повідомлення формується автоматично).

Після перевірки наявності (комплектності) надісланих документів, психолога буде поінформовано про їх відповідність чи невідповідність встановленим вимогам за зазначеною психологом адресою електронної пошти.

У разі відповідності (комплектності) документів встановленим вимогам, психолог отримає від Координаційного центру повідомлення з відповідним посиланням для проходження навчання.

У разі отримання повідомлення про невідповідність документів установленим вимогам, психолог може подати документи повторно (до моменту завершення строку подання документів, зазначеного в оголошенні  про проведення конкурсу).

УВАГА! Подана заява про участь у конкурсі може бути відхилена, якщо не дотримано вимог Порядку проведення конкурсу в частині якості та комплектності поданих документів (їх сканованих копій). Пройти навчання

З 04 по 10 липня 2024 року пройти навчання відповідно до навчальної програми (у межах базового онлайн-курсу), схваленої Міжвідомчою координаційною радою з питань правосуддя щодо неповнолітніх (далі - навчання) та виконати перевірочні тестові завдання, результат проходження яких формується автоматично.

Посилання на проходження навчання та дані для входу (логін та пароль) будуть надіслані в електронному повідомленні Координаційного центру на адресу електронної пошти психолога, зазначену у заяві про участь у конкурсі.

Доступ до проходження психологами навчання забезпечує Координаційний центр.

З 12 по 18 липня 2024 року відповідна комісія (комісії) розгляне (розглянуть) подані психологами документи, та проведе (проведуть) оцінювання за результатами проходження психологами навчання. Цей етап відбувається без персональної участі психологів.

У разі встановлення комісією факту подання психологом документів, що містять недостовірні відомості, непроходження психологом навчання він за рішенням комісії не допускається до співбесіди. Пройти індивідуальну співбесіду

З 19 по 29 липня 2024 року пройти індивідуальну співбесіду з відповідною комісією, під час якої комісія, з урахуванням змісту мотиваційного листа оцінить психолога за критерієм мотивації до залучення до кримінальних проваджень за участю малолітніх, неповнолітніх осіб.

Під час проходження співбесіди психолог повинен пред"явити оригінал паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України/спеціальний статус, чи паспортний документ іноземця.

Конкретні дата, час і місце проведення будуть повідомлені кожному психологу додатково.

За заявою психолога, який з поважної причини не може (не зміг) взяти участь в співбесіді, комісія своїм рішенням може призначити її проведення в інший день у межах визначеного періоду проведення конкурсу.

УВАГА! За рішенням комісії співбесіда може проводитися дистанційно в режимі відеоконференції за умови наявності технічної можливості. У разі проведення співбесіди дистанційно канал зв"язку, час і дата початку проведення такої співбесіди узгоджуються з психологом будь-яким доступним способом, у тому числі засобами комунікаційного зв"язку.

У разі проведення співбесіди дистанційно у режимі відеоконференції, психолог має пред"явити паспорт громадянина України або інший документ, який посвідчує особу та підтверджує громадянство України, спеціальний статус відповідно до Закону України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус" або паспортний документ іноземця, що дає змогу ідентифікувати особу.

Результати конкурсу

Психологи, які пройдуть конкурс, будуть включені до Реєстру психологів, які залучаються до кримінальних проваджень за участю малолітніх неповнолітніх осіб через регіональні/міжрегіональні центри з надання безоплатної правничої допомоги.

До 20 серпня 2024 року на офіційному вебсайті  Міністерства юстиції України та системи надання безоплатної правничої допомоги будуть оприлюднені результати конкурсу. Кожен психолог може перевірити наявність інформації в розділі "Реєстр психологів, які можуть залучатися до кримінальних проваджень за участю малолітніх неповнолітніх осіб через регіональні/міжрегіональні центри з надання безоплатної правничої допомоги". Для додаткових запитань

Контактні дані осіб, які забезпечують зв"язок з психологами:

Кравцова Олена Володимирівна, начальник відділу з питань консенсуальних підходів врегулювання правових спорів управління впровадження альтернативних способів врегулювання спорів Координаційного центру з надання правничої допомоги. Номер телефону: (044) 486 71 06, +380 (67) 504-80-67 Понеділок - четвер: з 09:00 до 18:00, п"ятниця: з 09:00 до 16:45, обідня перерва із 13:00 до 13:45. Адреса електронної пошти: contest@legalaid.gov.ua Головченко Микола Феліксович, головний юрист відділу забезпечення допомоги в доступі до медіації управління впровадження альтернативних способів врегулювання спорів Координаційного центру з надання правничої допомоги. Номер телефону: (048) 740 94 44, +380 (98) 368-53-34 Понеділок - четвер: з 09:00 до 18:00, п"ятниця: з 09:00 до 16:45, обідня перерва із 13:00 до 13:45. Адреса електронної пошти: contest@legalaid.gov.ua

Довідково. Психолог, якого включено до Реєстру, зможе отримувати доручення від центру (ів) з надання безоплатної правничої допомоги щодо участі психолога у слідчих (розшукових) діях та процесуальних діях за участю малолітніх, неповнолітніх осіб за відповідним запитом слідчого, дізнавача, прокурора, слідчого судді, суду відповідно до Порядку реалізації пілотного проєкту щодо залучення психологів до кримінальних проваджень за участю малолітніх, неповнолітніх осіб через регіональні/міжрегіональні центри з надання безоплатної правничої допомоги, затвердженого наказом Міністерства юстиції України, Міністерства внутрішніх справ України, Офісу Генерального прокурора 07 лютого 2023 року № 493/5/67/32.

Оплата послуг психологів за виконання доручення центрів у межах пілотного проєкту здійснюватиметься за міжнародної технічної допомоги.

]]>
Tue, 18 Jun 2024 10:38:27 +0300
До системи БПД з початку 2024 року звернулося майже 12 тис. людей з інвалідністю. http://briz.if.ua/blogs/943.htm http://briz.if.ua/blogs/943.htm  

Понад 2 тис. з них отримали допомогу зі зверненням до суду (допомогу зі складенням заяви, представництво інтересів у суді). Найчастіше їх цікавили питання щодо: оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування; укладення, виконання, розірвання договорів, визнання їх недійсними; опіка та піклування, визнання особи недієздатною, обмежено дієздатною; встановлення фактів, що мають юридичне значення; укладення/розірвання шлюбу; отримання державних допомог та виплат. Нагадаємо, люди з інвалідністю мають право на усі послуги системи БПД, якщо отримують пенсію або допомогу, що призначається замість пенсії, яка не перевищує двох прожиткових мінімумів для працездатних осіб (у 2024 році - 6056 грн). Які документи потрібно подати людині з інвалідністю з низьким доходом до системи БПД, щоб отримати допомогу зі зверненням до суду (допомогу із складенням заяви, представництво інтересів у суді): звернення (заяву) про надання БВПД; копію паспорта громадянина України; копію реєстраційного номера облікової картки платника податків; копію довідки МСЕК або посвідчення особи з інвалідністю; довідку про розмір пенсії або допомоги з інвалідності. За результатами розгляду звернення людині буде призначено фахівця - юриста чи адвоката, залежно від складності справи - для допомоги у розв"язанні питання. Якщо пенсія/допомога людини з інвалідністю більша за 6056 грн, то вона має право на безоплатні консультації юриста та допомогу з написанням заяв, скарг тощо (крім документів для звернення до суду). Також на такі послуги мають право усі українці і люди, які перебувають в Україні. ]]>
Fri, 31 May 2024 11:01:48 +0300
Учасники бойових дій мають право на усі види правничих послуг від системи БПД: від консультацій до представництва інтересів у суді. http://briz.if.ua/blogs/942.htm http://briz.if.ua/blogs/942.htm

 

Учасники бойових дій мають право на усі види правничих послуг від системи БПД: від консультацій до представництва інтересів у суді. Надаємо правничу допомогу щодо: Оскарження дій чи бездіяльності військових частин, ВЛК чи органів державної влади; Оформлення або перерахунку пенсій, грошового забезпечення, виплати одноразової грошової допомоги у зв"язку з пораненням, інших соціальних виплат та допомог; Надання відпусток, звільнення з військової служби; Вирішення сімейних питань: аліментів, розлучення, спадщини тощо; Розв"язання інших правових проблем, у тому числі в судовому порядку. Як звернутися по консультацію юриста: Щоб отримати усну консультацію, телефонуйте до контактного центру системи БПД за номером: 0 800 213 103. Дзвінки зі стаціонарних та мобільних телефонів у межах України безкоштовні. Контактний центр працює в будні з 8:00 до 18:00. Якщо вам зручно отримати правничу допомогу письмово, напишіть приватне повідомлення на цій сторінці Або звертайтеся до найближчого бюро правової допомоги: https://legalaid.gov.ua/buro Які документи знадобляться, щоб отримати допомогу зі зверненням до суду (допомогу із складенням заяви, представництво інтересів у суді) Необхідно звернутися до найближчого бюро правничої допомоги та подати: Заяву (допоможуть написати у бюро) Паспорт чи інший документ, що посвідчує особу Реєстраційний номер облікової картки платника податків Посвідчення учасника бойових дій, посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни. Також звернення можна подати онлайн, інструкція: https://legalaid.gov.ua/elektronne-zvernennya/ Дізнайтеся більше, як система БПД може вам допомогти у контактному центрі: 0 800 213 103, пн-пт з 08:00 до 18:00, дзвінки безкоштовні. ]]>
Fri, 31 May 2024 11:00:40 +0300
Насильство за ознакою статі. http://briz.if.ua/blogs/941.htm http://briz.if.ua/blogs/941.htm  

Насильство за ознакою статі - це дії, спрямовані проти осіб через їхню стать, або ті, що стосуються переважно осіб певної статі, або поширені в суспільстві звичаї чи традиції (стереотипні уявлення про соціальні функції (становище, обов"язки тощо) жінок і чоловіків), які завдають шкоди чи страждань. А також погрози вчинення таких дій. Наприклад, це домашнє насильство, домагання, переслідування. Люди, які постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі, можуть отримати безоплатно правничі послуги, у тому числі представництво інтересів у суді та допомогу у складенні документів для звернення до суду, з питань, пов"язаних із захистом прав, визначених законами України "Про запобігання та протидію домашньому насильству" і "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків". З початку року понад 600 разів було надано допомогу зі зверненням до суду людям, що зверталися з цих питань. Переважна більшість клієнтів - жінки, їм безоплатна вторинна правнича допомога (допомога зі зверненням до суду) надавалась 633 рази. Чоловікам допомога зі зверненням до суду з питань домашнього насильства надавалась 31 раз. Як отримати безоплатну правничу допомогу Щоб отримати усну консультацію, телефонуйте до контакт-центру системи БПД за номером: 0 800 213 103. Дзвінки зі стаціонарних та мобільних телефонів у межах України безкоштовні. Контактний центр працює в будні з 8:00 до 18:00. Якщо вам зручно отримати правничу допомогу письмово, напишіть приватне повідомлення цій сторінці Або звертайтеся до найближчого бюро правової допомоги: https://legalaid.gov.ua/buro ]]>
Fri, 31 May 2024 10:58:31 +0300
Пані Галина має статус внутрішньо переміщеної особи — весною 2022 року переїхала до м. Надвірна, що на Івано-Франківщині. http://briz.if.ua/blogs/940.htm http://briz.if.ua/blogs/940.htm

Пані Галина має статус внутрішньо переміщеної особи - весною 2022 року переїхала до м. Надвірна, що на Івано-Франківщині.  

Це місто знаходиться в гірській місцевості, його жителі мають право на отримання статусу жителя гірського населеного пункту. Такий статус дає пільги, зокрема: Розмір державних пенсій, стипендій, всіх видів державної матеріальної допомоги збільшується на 20 відсотків. Тарифні ставки та посадові оклади працівників підвищуються на 25 відсотків. Тож пані Галина написала до міської ради заяву з проханням встановити їй цей статус і видати посвідчення. Міська рада відмовила, спираючись на те, що переселенці тимчасово проживають/перебувають там, куди вони перемістилися, і ВПО немає в переліку осіб, які мають право на отримання цього статусу. Жінка вважала таку відмову протиправною, тому звернулась до Надвірнянського бюро правничої допомоги. Оскільки пані Галина переселенка, вона має право на безоплатну допомогу із зверненням до суду. Представляти її інтереси у суді доручили адвокату, який співпрацює з системою БПД Олегу Лісодіду. Адвокат склав позовну заяву із вимогами визнати протиправними дії міської ради щодо відмови у наданні пані Галині статусу особи, яка проживає на території гірського населеного пункту, та зобов`язати міську раду видати клієнтці посвідчення особи, яка проживає на території гірського населеного пункту. У заяві адвокат зазначив, що довідка про взяття на облік пані Галину як внутрішньо переміщену особу і є доказом її проживання на території гірського населеного пункту. Суд дійшов висновку, що оскільки жінка понад пів року проживає у м. Надвірна - таке проживання, слід вважати постійним, а тому наявні всі підстави для надання їй цього статусу та видачі посвідчення. Відтак суд вирішив визнати протиправними дії Надвірнянської міської ради Івано-Франківської області щодо відмови у наданні статусу особи, яка проживає на території гірського населеного пункту та видачі посвідчення встановленого зразка. Та зобов"язав міську раду видати пані Галині посвідчення особи, яка проживає на території гірського населеного пункту. Ця справа у Єдиному державному реєстрі судових рішень №300/7537/23. ]]>
Fri, 31 May 2024 10:57:29 +0300
Перелік підстав для звільнення з військової служби для осіб, які проходять військову службу за призовом http://briz.if.ua/blogs/939.htm http://briz.if.ua/blogs/939.htm

 Згрупували перелік підстав для звільнення з військової служби для осіб, які проходять військову службу за призовом, для вашої зручності:  за віком;  за станом здоров"я;  засуджені до обмеження чи позбавлення волі;  за сімейними обставинами або з інших поважних причин;  звільнені з полону;  вищий офіцерський склад;  у зв"язку із призначенням (обранням) на посаду або перебуванням на посаді. Детальніше читайте за посиланням у першому коментарі  Перелік підстав для звільнення з військової служби для осіб, які проходять військову службу за призовом, зазначений у статті 26 Закону України "Про військовий обов"язок і військову службу"  Якщо потрібна консультація юриста - напишіть нам приватне повідомлення або телефонуйте до контакт-центру системи БПД за номером: 0 800 213 103. Дзвінки зі стаціонарних та мобільних телефонів у межах України безкоштовні. Контактний центр працює в будні з 8:00 до 18:00.

]]>
Fri, 31 May 2024 10:55:23 +0300
З 1 вересня психологи до кримінальних проваджень за участю дітей через систему БПД будуть залучатися по всій країні. http://briz.if.ua/blogs/938.htm http://briz.if.ua/blogs/938.htm Fri, 31 May 2024 10:51:14 +0300 Координаційний центр з надання правової допомоги та Національна соціальна сервісна служба спільно захищатимуть права вразливих категорій осіб http://briz.if.ua/blogs/935.htm http://briz.if.ua/blogs/935.htm Координаційний центр з надання правової допомоги та Національна соціальна сервісна служба, як центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері соціального захисту населення, посилять співпрацю задля забезпечення доступу вразливих категорій населення до якісної та своєчасної правової допомоги.

Допомога вразливим верствам населення - незмінний пріоритет у нашій роботі. А налагодження регіональної взаємодії центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги з соціальними службами дозволить комплексно допомагати цим людям, бо зазвичай, звертаючись за соціальною допомогою, вони мають і ряд правових питань, - зазначив директор Координаційного центру з надання правової допомоги Олександр Баранов.

План спільних дій до меморандуму, який визначає напрямки міжвідомчої співпраці, робить основний акцент на практичних кроках, що допоможуть потенційним клієнтам системи БПД швидко, якісно і у зручному для себе форматі отримати необхідну правничу допомогу.

Так, підписавши меморандум про співробітництво та план дій до нього сторони запланували:

Проводити спільні виїзні консультуванння до соціальних закладів, а також місць компактного проживання внутрішньо переміщених осіб; Запровадити механізм перенаправлення до центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги осіб, які звертаються до соціальних служб та потребують отримання правової допомоги; Забезпечити ефективний захист прав дітей, спростивши їх доступ до послуг безоплатної правової допомоги; Посилити взаємодію для реалізації відновного правосуддя у формі медіації за участі неповнолітніх, які підозрюються, обвинувачуються у вчиненні кримінальних правопорушень; Вживати заходи, спрямовані на забезпечення надання правових та соціальних послуг особам, які проживають на деокупованих територіях та поблизу лінії ведення активних бойових дій; Створювати та поширювати інформаційні матеріали з роз"ясненнями найбільш поширених правових питань та проводити спільні інформаційні кампанії; Обмінюватися інформацією про діяльність організацій та актуальними контактними даними, для розміщення на офіційних веб-ресурсах.

Отримати безоплатну правову допомогу можна:

телефоном у контактному центрі системи БПД 0 800 213 103 (дзвінки зі стаціонарних та мобільних телефонів безкоштовні);номер для дзвінків з-за кордону +38 (044) 363 10 41 (вартість дзвінка з-за кордону - за тарифами оператора зв"язку). Юристи на зв"язку в будні з 8:00 до 18:00; зателефонувавши до контакт-центру системи безоплатної правової допомоги за допомогою Telegram https://t.me/+380677213103; у Telegram-чат https://t.me/LegalAidUkraineBot (кнопка "Отримати консультацію"); у одному з бюро правової допомоги, які утворені та функціонують по всій території України (адреси бюро можна дізнатися за посиланням: https://bit.ly/bpd_buro).

 

Довідково. Національна сервісна служба займається реалізацією політики, соціального захисту населення та захисту прав дітей, здійснює державний контроль під час надання соціальної підтримки і захисту прав дітей та координує дії органів влади і органів місцевого самоврядування щодо забезпечення прав дітей, проведення соціальної роботи, надання базових соціальних послуг і соціальної підтримки відповідно до потреб жителів територіальних громад.

]]>
Fri, 14 Jul 2023 10:09:28 +0300
Як звернутися до юриста – система БПД виготовила листівки та плакати про право на правову допомогу http://briz.if.ua/blogs/934.htm http://briz.if.ua/blogs/934.htm Щоб якомога більше людей дізналися про право на безоплатну допомогу юриста, система БПД підготувала листівки та плакати, що містять, зокрема, перелік сервісів, за допомогою яких можна звернутися до фахівців. Інформаційні матеріали виготовили за підтримки партнерів - Агенції США з міжнародного розвитку (USAID).

Від початку повномасштабної війни зросла кількість звернень до системи БПД. З-поміж тих, хто потребує правничої допомоги, - значна частка внутрішньо переміщених осіб, ветеранів війни та членів їхніх сімей, людей з інвалідністю з низьким доходом. Чимало звернень стосуються захисту інтересів дітей. Якщо консультацій та розʼяснень недостатньо для розвʼязання питання, такі клієнти можуть отримати вторинну правову допомогу, тобто послуги представництва інтересів у суді, державних органах, а також допомогу в підготовці документів до суду.

Як свідчить статистика звернень, з 24 лютого 2022 року вторинну правову допомогу від системи БПД отримали майже 9 000 ветеранів війни та членів їхніх сімей, більш як 10 200 внутрішньо переміщених осіб, понад 7 400 людей з інвалідністю з низьким доходом, а також понад 3 100 дітей. 

Щоб ще більше людей дізналися про своє право на безоплатну правову допомогу, в системі БПД виготовили листівки та плакати. Плакати інформують, що первинна правова допомога доступна кожній людині. А листівки - що визначені категорії людей можуть отримати усі види послуг системи, містять перелік цих послуг, приклади питань, які часто допомагають вирішувати юристи, та інформацію, як звернутися по допомогу.

Зокрема, люди, що мають потребу проконсультуватися з юристом, можуть:

зателефонувати до контактного центру системи БПД 0 800 213 103; зателефонуватидо фахівця через Telegram: https://t.me/+380677213103; або написати: https://t.me/LegalAidUkraineBot - кнопка "Написати юристу".

Дізнатися про приклади успішного захисту прав людей, які вже звернулися до системи БПД, можна з інформаційної сторінки, QR-код на яку також розміщений на листівці. 

 

Друкована інформаційна продукція вже надійшла в регіони, тож юристи почали активно розповсюджувати листівки й плакати серед громадськості та партнерів.

Листівки та плакати виготовили в межах кампанії про безбар"єрність правової допомоги. Усунення перешкод у доступі до безоплатної правової допомоги є одним з пріоритетних напрямів роботи системи БПД.

Технічна допомога надана за підтримки американського народу через проєкт "Трансформація комунікацій" (ТСА) Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). 

]]>
Fri, 14 Jul 2023 10:07:04 +0300
Утворено Західний регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги http://briz.if.ua/blogs/933.htm http://briz.if.ua/blogs/933.htm

 

У системі безоплатної правової допомоги утворено Західний регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги, юрисдикція якого поширюється на сім областей України - Тернопільську, Волинську, Закарпатську, Івано-Франківську, Львівську, Рівненську та Чернівецьку. Згодом такі центри розпочнуть роботу і в інших регіонах. "Нова організаційна структура регіонального центру - це продовження процесу перерозподілу ресурсів системи БПД, насамперед для покращення доступності вже наявних послуг та запровадження нових, розвитку клієнтоорієнтованого сервісу надання послуг, поліпшення взаємодії з іншими учасниками системи правосуддя, зокрема органами правоохоронної та судової систем, а також з адвокатурою", - говорить директор Координаційного центру з надання правової допомоги Олександр Баранов. У матеріалі на сайті пояснюємо: які функції покладено на Західний регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги; чим зумовлені зміни організаційної структури системи БПД; як ці зміни вплинуть на діяльність системи, зокрема на надання послуг клієнтам та взаємодію з адвокатами. Детальніше - у статті на сайті: bit.ly/3D2PlgZ ]]>
Fri, 14 Jul 2023 10:01:58 +0300
Від початку повномасштабного вторгнення рф в Україну система безоплатної правової допомоги (БПД) ні на день не припиняла роботу та безперервно надавала правові послуги. http://briz.if.ua/blogs/932.htm http://briz.if.ua/blogs/932.htm bit.ly/3NOIOeX ]]> Fri, 14 Jul 2023 09:59:57 +0300 Відбулося засідання Міжвідомчої ради з питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми. http://briz.if.ua/blogs/931.htm http://briz.if.ua/blogs/931.htm

Відбулося засідання Міжвідомчої ради з питань сім"ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім"ї та протидії торгівлі людьми. Говорили про те, що Івано-Франківську міську територіальну громаду відібрано партнером проекту від Представництва Фонду ООН у галузі народонаселення (UNFPA) в Україні "Міста і громади, вільні від домашнього насильства" на 2023-2026 роки. Завдяки участі у цьому проекту громада зможе залучити додаткові кошти та отримати всебічну підтримку для розбудови муніципальної системи запобігання і протидії домашньому та гендерно зумовленому насильству. За рахунок коштів Фонду буде надано фінансову підтримку у 4 напрямках: - налагодження належної координації та взаємодії суб"єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії насильству на місцевому рівні; - створення та забезпечення належної діяльності спеціалізованих служб підтримки постраждалих осіб, зокрема притулків, денних центрів, кризових кімнат, мобільних бригад соціально-психологічної допомоги; - комплексна та спеціалізована підготовка фахівців з громади і вивчення досвіду інших міст України у даній сфері; - організація та проведення серед мешканців громади, зокрема серед дітей та молоді, інформаційних кампаній щодо запобігання та протидії насильству, роз"яснення його форм, проявів і наслідків. Також обговорено можливості поліпшення роботи мобільної бригади соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі та притулку для осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, які функціонують в Івано-Франківській міській територіальній громаді. До слова, з 21 червня цього року для функціонування зазначеного притулку використовується нове приміщення, виділене міською радою, адреса якого згідно з чинним законодавством заради безпеки постраждалих не розголошується. Направлення до притулку буде надаватися суб"єктами взаємодії у сфері попередження та протидії домашньому насильству. Окремо презентовано план заходів, які відбудуться у місті Івано-Франківську у рамках відзначення Всесвітнього дня протидії торгівлі людьми 30 липня 2023 року. ]]>
Fri, 14 Jul 2023 09:57:15 +0300
Шахраї намагаються ошукати всіх, навіть волонтерів та військових, які захищають право України на свободу на полі бою. http://briz.if.ua/blogs/930.htm http://briz.if.ua/blogs/930.htm https://ticket.cyberpolice.gov.ua/. Більше інформації про правила платіжної безпеки на сайті #ШахрайГудбай: https://promo.bank.gov.ua/stopfraud/. ]]> Thu, 29 Jun 2023 13:07:58 +0300 У Києві напрацювали дорожню карту реагування на випадки сексуального насильства та захисту прав постраждалих http://briz.if.ua/blogs/929.htm http://briz.if.ua/blogs/929.htm  

Понад 150 представників юридичної спільноти, в тому числі юристи системи безоплатної правової допомоги та адвокати, що співпрацюють з системою БПД, долучилися до формування дорожньої карти реагування на випадки сексуального насильства та захисту прав постраждалих. Напрацьовували ці алгоритми дій під час IV Всеукраїнського форуму юристок ЮрФем за участі Урядової Уповноваженої з питань гендерної політики Катерини Левченко, заступниці Генерального прокурора Вікторії Літвінової та представників Програми підтримки ОБСЄ для України і Агентства США з міжнародного розвитку в Україні.

Обговорюючи питання сексуального насильства, пов"язаного з конфліктом, реагування на сексуальне насильство та протидії сексуальному насильству щодо дітей, директор Координаційного центру з надання правової допомоги Олександр Баранов зауважив, що ці проблеми недостатньою мірою порушені в українському суспільстві. Зокрема, він розповів про результати соціологічного дослідження, проведеного Gradus Research за підтримки USAID, відповідно до якого 45% українців вважають, що проблема СНПК замовчується та ігнорується.Водночас Олександр Баранов підкреслив, що наразі система БПД проводить масштабну всеукраїнську інформаційну кампанію, щоб привернути увагу суспільства до проблеми сексуального насильства, пов"язаного з конфліктом, та інформувати про можливості системи БПД для захисту прав постраждалих від СНПК.

Оскільки більшість українців отримують корисну інформацію з соціальних мереж та телебачення, свою інформаційну кампанію ми розпочали з розповсюдження соціальної відеореклами. На сьогоднішній день, менш ніж за місяць трансляції, її переглянули понад мільйон людей. А найближчим часом ці ролики зможуть побачити і подорожуючі потягами "Інтерсіті. Люди мають знати, що проблема СНПК існує і що вони можуть звернутися по допомогу, коли будуть до цього готові", - зазначив Олександр Баранов.

Він розповів і про розширення кола суб"єктів права на безоплатну вторинну правову допомогу, а саме додавання до переліку потерпілих від кримінальних правопорушень проти статевої свободи та статевої недоторканості та катування або жорстокого поводження.Загалом учасники форуму спільними зусиллями напрацювали низку кроків, що допоможуть якісно надавати допомогу постраждалим, не завдаючи при цьому моральних страждань.

Серед цих кроків і вдосконалення законодавства, яке, зокрема, має передбачити  відповідальність за кібернасильство сексуального характеру та запровадити обов"язкове призначення адвоката для потерпілого у кримінальному провадженні, обов"язкове залучення психологів у справах щодо дітей. Крім цього, експерти визначилися, що у справах щодо дітей є необхідним застосування "зеленої кімнати" та моделі "Барнахус", мінімізація участі дитини у судовому засіданні, довіра до показань потерпілої дитини тощо.

]]>
Thu, 29 Jun 2023 13:04:43 +0300
Більш як удвічі зросла кількість ВПО, які звертаються до системи БПД по вторинну правову допомогу http://briz.if.ua/blogs/928.htm http://briz.if.ua/blogs/928.htm

 

У 2023 році люди почали частіше звертатися до системи безоплатної правової допомоги. Загальна кількість звернень зросла на 5% порівняно з відповідним періодом минулого року. Крім того, від початку цього року вторинну правову допомогу отримали на 115% більше внутрішньо переміщених осіб ніж за такий самий час торік. Про це свідчить статистика звернень до юристів.

За січень - травень 2023 року до системи БПД надійшло майже 248 тис. звернень, що на 5% більше ніж за такий період минулого року. Основна частка звернень, близько 226 тис., стосувалася надання правових консультацій та розʼяснень законодавства. Вторинну правову допомогу, тобто послуги представництва інтересів у суді та інших державних органах, надали у 22 тис. випадків, що на 7% більше ніж у 2022 році.

"Найчастіше цього року клієнтам надавали вторинну правову допомогу в питаннях, що повʼязані зі стягненням аліментів, призначенням державної соціальної допомоги, виплат та компенсацій. Серед актуальних також звернення щодо військового обліку, мобілізації та бронювання. Натомість минулого року переважали питання щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності органів державної влади та місцевого самоврядування. Утім часто зверталися і щодо стягнення аліментів, виплати соціальних допомог та компенсацій, укладення та розірвання шлюбу, встановлення фактів, що мають юридичне значення", - розповідає заступниця директора Координаційного центру з надання правової допомоги Наталія Марчук.

Важливо зазначити, що майже кожне п"яте звернення про надання вторинної правової допомоги надійшло цього року від внутрішньо переміщених осіб. У системі БПД від початку року зареєстрували близько 4 тис. таких звернень, або 17% від загальної кількості. Минулого року за аналогічний період до юристів звернулося більш як удвічі менше людей зі статусом ВПО - понад 1 700 переселенців, або 9 % від загальної кількості клієнтів. 

Цього року, як і минулого, звернення внутрішньо переміщених осіб переважно стосуються встановлення фактів, що мають юридичне значення (смерті чи народження на тимчасово окупованій території, родинних відносин, виправлення помилок у правовстановлюючих документах) - понад 700 звернень, а також укладення та розірвання шлюбу - майже 600 звернень.

Проте найбільше клієнтів системи БПД, які зверталися від початку року по вторинну правову допомогу, - це люди з низьким доходом. Впродовж січня - травня цього року зареєстрували понад 9 тис. звернень від цієї категорії клієнтів, що становить понад 40% від загальної кількості випадків надання вторинної правової допомоги. Ця цифра несуттєво відрізняється від минулорічної, коли за такий самий період до юристів системи БПД звернулося майже 8 тис. малозабезпечених осіб, або 38%. 

Найчастіше цього року люди з низькими статками зверталися по допомогу щодо стягнення аліментів (майже 1 400 звернень) та укладення й розірвання шлюбу (близько 1 100 звернень). До слова, торік також переважали питання стягнення аліментів (майже 1 200 звернень), проте на другій позиції були звернення щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності органів державної влади та місцевого самоврядування (понад 1 000 звернень).

Нагадаємо, що юристи системи БПД завжди готові допомогти розвʼязати вашу правову проблему. Отримати безоплатну правову допомогу можна:

телефоном у контактному центрі системи БПД за номером 0 800 213 103 в будні з 8:00 до 18:00, дзвінки безкоштовні; зателефонувавши через застосунок Telegram https://t.me/+380677213103; написавши у телеграм-бот "Безоплатна правова допомога" (https://t.me/LegalAidUkraineBot (кнопка "Отримати консультацію"); у найближчому бюро правової допомоги. Адреси можна переглянути за посиланням - https://bit.ly/42fQ3lW

Готові правові консультації можна переглянути на довідково-інформаційній платформі правових консультацій WikiLegalAid: https://wiki.legalaid.gov.ua).

Щоб отримати безоплатну вторинну правову допомогу, необхідно подати до найближчого за місцем свого перебування бюро правової допомоги звернення та документи, які підтверджують відповідний статус особи.

]]>
Thu, 29 Jun 2023 12:59:49 +0300
Вийшла збірка успішних справ надання безоплатної правової допомоги захисникам та захисницям України, а також їхнім родинам http://briz.if.ua/blogs/927.htm http://briz.if.ua/blogs/927.htm                Захисники та захисниці України (УБД) можуть отримати безоплатно усі види правових послуг від системи безоплатної правової допомоги - допомогу юриста та адвоката, у тому числі представництво інтересів у судах. Система безоплатної правової допомоги випустила збірку з прикладами успішного вирішення питань захисників та захисниць України.

З 24 лютого 2022 року до системи БПД звернулося майже 12 тисяч захисників та захисниць України. У кожній третій справі клієнти потребували вторинної правової допомоги, зокрема звернення до суду. Деякі з цих справ презентовано в збірці, випущеній системою безоплатної правової допомоги.

"Допомога ветеранам війни завжди була пріоритетною для системи БПД, однак саме зараз вона набувала особливого значення. У цій збірці ми презентуємо лише деякі з багатьох справ, які позитивно завершились для наших клієнтів", -  зазначає  директор Координаційного центру з надання правової допомоги Олександр Баранов.

Захисники та захисниці України найчастіше звертаються з питань:

державної допомоги, виплат та компенсацій; оскарження рішень, дій та бездіяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування; військової служби, у тому числі військовий облік, мобілізація, бронювання тощо.

Також в збірці представлені приклади надання правової допомоги членам сімей загиблих героїв. Їм, зокрема, доводиться звертатися до юристів, щоб встановити факти смерті при виконанні військового обов"язку, довести батьківство загиблого захисника, оформити виплати. Наші юристи роблять все можливе, щоб допомогти розв"язати ці правові проблеми. За період повномасштабного вторгнення у системі БПД зареєстрували понад дві тисячі звернень від сімей загиблих захисників та захисниць.

Переглянути збірку: bit.ly/3NPOPJh

Як звернутися до системи БПД

Адресу найближчого бюро правової допомоги можна дізнатися за посиланням: https://bit.ly/bpd_buro 

Або звертайтеся дистанційно:

контактний центр системи безоплатної правової допомоги: 0 800 213 103 (дзвінки зі стаціонарних та мобільних телефонів в межах України безкоштовні); зателефонувати з Telegram: https://t.me/+380677213103; проконсультуватися з юристом у Telegram https://t.me/LegalAidUkraineBot (кнопка "Написати юристу")

Усі сервіси доступу до безоплатної правової допомоги: https://linktr.ee/legalaid.gov.ua

]]>
Thu, 29 Jun 2023 12:58:17 +0300
Як дитині отримати безоплатну правову допомогу: приклад успішного вирішення конфлікту після звернення до контактного центру системи БПД http://briz.if.ua/blogs/926.htm http://briz.if.ua/blogs/926.htm Незалежно від того, з якою саме правовою проблемою зіткнулася дитина, вона може звернутиcя до системи безоплатної правової допомоги у будь-який зручний для себе спосіб, зокрема, набравши номер контактного центру 0 800 213 103. Так, лише у цьому році такою можливістю вже скористалися 34 дитини,  а в 2022 році - 142.

Отож, яким чином система безоплатної правової допомоги може допомогти дітям? Розберемо на конкретному прикладі.

Нещодавно на гарячу лінію системи безоплатної правової допомоги звернулася неповнолітня дівчинка, яка повідомила, що її матір вчиняє відносно неї домашнє насильство, як фізичне, так і психологічне, та попросила допомоги. Під час спілкування з дитиною юрист розповів про її права та механізм вирішення конкретної проблеми.

Для оперативного реагування та якнайшвидшого забезпечення надання допомоги неповнолітній оператор контактного центру передав повідомлення про вчинення домашнього насильства за юрисдикцією до Броварського місцевого центру з надання БВПД.

Фахівчиня місцевого центру, керуючись Законом України "Про запобігання та протидію домашньому насильству" та Постановою Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку взаємодії суб"єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі",  повідомила про факт вчинення домашнього насилля відносно неповнолітньої службу у справах дітей та сім"ї і управління поліції за місцем проживання дитини.

Варто зауважити, що, отримавши повідомлення про факт вчинення домашнього насильства від дитини, фахівці системи БПД в обов"язковому порядку протягом доби інформують про це уповноважений орган Національної поліції та відповідну службу у справах дітей, - говорить начальниця відділу з питань гендерної політики, запобігання та протидії домашньому насильству Координаційного центру з надання правової допомоги Діана  Бабаян.

Служба у справах дітей та сім"ї спільно з представниками ювенальної превенції протягом доби після отримання повідомлення про факт вчинення домашнього насильства  здійснили виїзд до місця проживання дівчинки, для належного реагування на повідомлення та проведення оцінки ризиків продовження чи повторного вчинення домашнього насильства. Під час виїзду поспілкувалися  з матір"ю та окремо з донькою. За результатом перевірки факту вчинення насильства не виявили, проте провели профілактичні бесіди і з матір"ю, і з дитиною, залучили до роботи з неповнолітньою та її матір"ю шкільного психолога. Сім"я наразі стоїть на профілактичному обліку служби у справах дітей та сім"ї.

Таке швидке й ефективне реагування на факт домашнього насильства пов"язане з налагодженою тісною співпрацею між  усіма суб"єктами, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі. Завдяки цій взаємодії постраждалі обізнані про можливість отримання правової допомоги, вони не залишаються без підтримки та знають, що їх можуть захистити, - зазначила директорка Броварського  місцевого центру з надання БВПД Катерина Лиско.

Крім того, за словами Катерини Лиско, кількість звернень від дітей щороку зростає, цьому сприяє не лише ефективна взаємодія між організаціями, а й ефективна правопросвітницька робота системи БПД в учнівських колективах. Завдяки такій діяльності юристів діти знають, куди звертатися по допомогу, і впевнені, що  жодне їхнє звернення не залишиться без уваги.

]]>
Mon, 12 Jun 2023 14:37:46 +0300
Військовослужбовець у полоні? Які виплати може отримати його родина http://briz.if.ua/blogs/925.htm http://briz.if.ua/blogs/925.htm Нині держава забезпечує ряд соціальних гарантій військовослужбовцям, що потрапили в полон та їх сім"ям. На які виплати має право сім"я військовополоненого, як їх отримати та чим може допомогти система безоплатної правової допомоги? Про це і не тільки кореспонденту АрміяInform  розповіла головний юрист відділу забезпечення надання правової допомоги засобами телекомунікаційного звʼязку управління забезпечення доступу до правової допомоги  Координаційного центру з надання правової допомоги Марія Ємельянова.

Марія - дружина військового, який обороняв Маріуполь. Торік у квітні її чоловік Олександр дістав поранення й потрапив у полон, де перебуває й донині.

У військовій частині Марії підтвердили, що Олександр справді став бранцем, і почали нараховувати його належні виплати. Однак з 19 червня 2022 року виплати припинили, обґрунтувавши це тим, що нібито Олександр добровільно здався в полон.

Доходи чоловіка були єдиним джерелом існування родини. Тож Марія звернулася до системи безоплатної правової допомоги Миколаївщини. Представляти інтереси жінки доручили Романові Качану, адвокату, який співпрацює із системою безоплатної правової допомоги (БПД).

Адвокат зауважив, що виплата грошового забезпечення членам сімей здійснюється до повного з"ясування обставин потрапляння  військовослужбовців у полон або до звільнення з полону. Він допоміг оформити всі потрібні документи, які підтверджують, що військовослужбовець потрапив у полон під час ведення бойових дій, а не добровільно здався. Зрештою всі виплати було відновлено.

Відповідно до пункту 6 статті 9 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" , за військовослужбовцями, захопленими в полон або безвісно відсутніми, зберігаються виплати в розмірі посадового окладу за останнім місцем служби, окладу за військовим званням, надбавки за вислугу років, інших щомісячних додаткових видів грошового забезпечення, яке виплачується щомісячно сім"ям зазначених військовослужбовців.

Крім того, у разі встановлення такого факту особа та / або члени її сім"ї можуть отримати державну допомогу в розмірі 100 000 гривень. Про це писав  Урядовий портал.

Згідно з Порядком  виплати грошового забезпечення сім"ям військовослужбовців, захоплених у полон або заручниками, а також інтернованих у нейтральних державах або безвісно відсутніх, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 року № 884 (далі - Порядок), "виплата грошового забезпечення здійснюється з дня захоплення військовослужбовців у полон або заручниками... членам сімей військовослужбовців за їхньою заявою на ім"я командира (начальника, керівника) військової частини (установи, організації)".

Фахівець Координаційного центру з надання правової допомоги Марія Ємельянова пояснила , що грошове забезпечення виплачується дружині або чоловіку.

У разі відсутності у військовослужбовця дружини (чоловіка) ці кошти можуть отримувати повнолітні діти, які до полону проживали з полоненим, законні представники чи усиновлювачі неповнолітніх дітей, особи, що перебували на утриманні військовослужбовців або його батьки рівними частками, якщо військовослужбовці не перебувають у шлюбі і не мають дітей. Якщо хтось один відмовляється від виплати грошового забезпечення, його частка рівномірно розподіляється між іншими особами, які мають право на його одержання, - зазначила Марія Ємельянова.

Важливо! Виплата грошового забезпечення членам сімей військовослужбовців, які добровільно здалися в полон, самовільно залишили військові частини (установи, організації), місця служби або дезертирували, не здійснюється.

Також фахівчиня розповіла, що відповідно до пункту 4 Порядку виплата грошового забезпечення членам сімей військовослужбовців здійснюється за їхньою заявою на ім"я командира (начальника, керівника) військової частини (установи, організації).

До заяви додаються:

копії сторінок паспорта повнолітніх членів сім"ї з даними про прізвище, ім"я та по батькові й реєстрацію місця проживання (перебування); довідка про реєстрацію місця проживання (перебування) членів сім"ї (у разі відсутності такої інформації в паспорті); копія свідоцтва про шлюб (у разі наявності); копії свідоцтв про народження дітей (у разі наявності); копія документа, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це контролюючому органу і мають відмітку в паспорті, - копія сторінки паспорта з такою відміткою).

Строки подання та розгляду заяви

Виплата грошового забезпечення членам сімей військовослужбовців здійснюється у разі, коли заява про його виплату надійшла до військової частини (установи, організації):

до дня звільнення військовослужбовців, захоплених у полон або заручниками, інтернованих у нейтральних державах; протягом трьох років з дня набрання законної сили рішенням суду про визнання військовослужбовців безвісно відсутніми або оголошення померлими, але не пізніше ніж до дня набрання законної сили рішенням суду про скасування рішення про визнання їх безвісно відсутніми або оголошення померлими.

Строк розгляду заяви - 15 днів. Про результати розгляду заяви повідомляється заявнику в письмовій формі.

Є випадки, коли командир може відмовити у виплаті:

заяву подали неналежні особи; не зібрані всі необхідні документи; порушено строки подачі заяви; в установленому законодавством порядку з"ясовано, що військовослужбовець добровільно здався в полон, самовільно залишив військову частину, місце служби або дезертирував.

Командир має надати заявниці / заявнику довідку про перебування військового в полоні у разі отримання окремої заяви з таким проханням. Також по неї можна звернутися до Міноборони або інших силових структур (якщо там служив військовополонений), через Національне інформаційне бюро (гаряча лінія: 1648). Довідка входить до переліку обов"язкових документів (щодо військовослужбовців) для звернення до Комісії з питань встановлення факту позбавлення особи особистої свободи.

Марія Ємельянова повідомила, що нещодавно уряд затвердив зміни, якими спростив порядок оформлення довідок про перебування в місцях несвободи внаслідок збройної агресії проти України. У Порядку оформлення довідок про перебування осіб у місцях несвободи внаслідок збройної агресії проти України або інтернування в нейтральних державах йдеться про те, що вона оформляється протягом 30 календарних днів з дня надходження відповідної заяви.

Оскарження рішення про відмову

Рішення про відмову у виплаті грошового забезпечення може бути оскаржено в судовому порядку. У цьому випадку система БПД дозволить родині не витрачати на це власні кошти, а наддасть безоплатну правову допомогу.

]]>
Mon, 12 Jun 2023 14:33:11 +0300
У Києві представили алгоритм співпраці системи БПД з Силами ТрО ЗСУ у сфері правозахисту в умовах воєнного часу http://briz.if.ua/blogs/924.htm http://briz.if.ua/blogs/924.htm Понад 120 тисяч правових консультацій і вторинної правової допомоги від юристів системи безоплатної правової допомоги  за 15 місяців воєнного стану отримали мешканці деокупованих населених пунктів та зон, наближених до територій, на яких проводяться бойові дії. Про це розповів директор Координаційного центру з надання правової допомоги Олександр Баранов під час публічного обговорення питання правозахисту в умовах воєнного стану, ініційованого Силами Територіальної оборони ЗСУ.

Розглядаючи проблемні питання, які стосуються доступності правничих послуг на деокупованих територіях та територіях ведення бойових дій, Олександр Баранов зауважив, що система безоплатної правової допомоги працює не зупиняючись  весь час з моменту повномасштабного вторгнення рф. Юристи системи допомагають клієнтам, які мешкають в так званих "сірих зонах" і на окупованих та деокупованих територіях.

Ми намагаємося зробити все, щоб наші сервіси були доступними для людей, які живуть в окупації. І на сьогоднішній день можемо їм запропонувати звертатися до наших фахівців, зателефонувавши у телеграм чи до контакт-центру  за номером 0 800 213 103. Це дуже зручні і популярні  інструменти. Оскільки кожного дня ми надаємо більше тисячі правових консультацій телефоном, - Олександр Баранов.

Окрім дистанційних сервісів системи БПД, доступ до правової інформації населенню у зонах ведення бойових, "сірих зонах" та на деокупованих територіях забезпечуватимуть і військові Сил Територіальної оборони ЗСУ, зокрема, розповсюджуючи інформаційні матеріали та буклети, що розробляють юристи системи БПД, в тих містах і селах, до яких, з безпекових причин, не мають доступу правники. Крім цього, представники ТрО збиратимуть правові запити від українців, які живуть у вищезгаданих регіонах, перенаправлятимуть людей до юристів, що надають безоплатну правову допомогу.

Передбачається, що правова допомога надаватиметься відповідними фахівцями, насамперед бійцями ТрО, у плідній взаємодії з працівниками системи безоплатної правової допомоги, серед яких головним органом виступає Координаційний центр з надання правової допомоги, у співпраці з неурядовими та міжнародними організаціями, - зауважив заступник начальника штабу Сил ТрО, полковник Дмитро Бородавко.

Представники неурядових та міжнародних організацій, серед яких Українська Гельсінська спілка з прав людини, Харківська правозахисна група, БФ "Право на захист", також взяли участь у обговоренні питання доступу до правової допомоги населення у зонах, наближених до бойових дій та з обмеженими можливостями державних органів у забезпеченні послуг, та розповіли про власні повноваження у цій сфері та наголосили на синергії зусиль всіх організацій. Варто зауважити, що  представлений алгоритм надання правової допомоги у регіонах, що наближені до зон бойових дій шляхом перенаправлення клієнтів  та проведення спільної правопросвітницької роботи вже напрацьований, і більше того вже перевірений на практиці, а отже дієвий.

]]>
Mon, 12 Jun 2023 13:02:47 +0300
Понад 2,6 тисячі осіб звернулися до системи БПД у 2022 році з питань, що стосуються запобігання та протидії домашньому насильству http://briz.if.ua/blogs/923.htm http://briz.if.ua/blogs/923.htm Упродовж 2022 року юристи системи БПД зареєстрували 2,6 тисячі звернень  про надання БПД з питань, що стосуються запобігання та протидії домашньому насильству. Більш ніж половина з цих людей скористалися своїм правом на вторинну правову допомогу й отримали допомогу в складенні документів процесуального характеру та послуги з представництва своїх інтересів у судах.

Правова допомога особам, які постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі: цифри та факти

Загалом протягом минулого року до системи БПД звернулося 2 609 людей з питань, що стосувалися запобігання та протидії домашньому насильству. З-поміж цих осіб 1 144 отримали первинну правову допомогу, натомість 1 465 для розвʼязання своєї проблеми потребували вторинної правової допомоги. Це свідчить про те, що часто лише консультацій та розʼяснень недостатньо, щоб допомогти тим, хто стикнувся з домашнім насильством.

"Серед найпоширеніших питань, з яким звертаються особи, які постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі, - допомога у складенні заяви до суду про видачу обмежувального припису відносно кривдника, представництво їхніх інтересів у судах, розірвання шлюбу й поділ майна, а також стягнення аліментів, визначення місця проживання дитини та позбавлення кривдника батьківських прав", - розповідає заступниця директора Координаційного центру з надання правової допомоги Наталія Марчук.

Важливо, що завдяки зусиллям адвокатів, які співпрацюють з системою БПД, та працівників місцевих центрів суди задовольняють майже 83% від загальної кількості поданих до суду заяв про видачу обмежувального припису.

Відповідно до статистики звернень, частіше по допомогу звертаються жінки, їх майже 89% з-поміж тих, кому юристи системи БПД допомагали в питаннях домашнього насильства. Вік більшості потерпілих -  36-60 років.

Щодо кількості звернень у розрізі областей, то найбільше звернень фахівці системи БПД зареєстрували у Львівській (293), Житомирській (200), Тернопільській (174) областях та в місті Києві (268).

У 67% випадків інтереси потерпілих від домашнього насильства або насильства за ознакою статі у судах представляли адвокати, які співпрацюють з системою БПД, а в 33% - уповноважені працівники місцевих центрів з надання БВПД.

Правопросвітництво - важливий інструмент для запобігання домашньому насильству

В умовах воєнного стану правопросвітницька діяльність, спрямована на підвищення рівня правової обізнаності мешканців громад, залишається одним із головних завдань системи БПД. Зокрема, йдеться також про інформування людей, які постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі, про їхні права та встановлені законодавством механізми захисту.

Щоб донести важливу інформацію до постраждалих від насильства та до можливих свідків таких дій, працівники центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги систематично організовують правопросвітницькі заходи - як офлайн, так і в онлайн-форматі. Так, упродовж минулого року фахівці системи провели близько 1000 заходів на тему домашнього насильства. У цих подіях взяли участь понад 23 тисячі осіб.

До речі, одна із тем, які часто порушують юристи системи БПД, стосується підстав та порядку винесення термінового заборонного та обмежувального приписів, адже це насправді дієві інструменти, спроможні швидко захистити від кривдника людину, яка зазнала насильства. Крім того, фахівці бюро правової допомоги розповідають, до яких установ можна звернутися по допомогу, як отримати безоплатну правову допомогу.

"Домашнє насильство - це порушення прав людини. І для того, щоб ефективно допомагати людям, ми маємо працювати кожен на своєму місці й співпрацювати одне з одним. Навіть інформаційна робота з цієї теми вимагає об"єднання зусиль, більш потужної роботи, щоб донести до вчителів, молоді, представників органів місцевого самоврядування, мобільних бригад, центрів соціальних послуг інформацію про те, як захищати права потерпілих від домашнього насильства", - зазначає  головна фахівчиня із звʼязків з громадськістю та пресою сектору онлайн просвіти відділу правопросвітництва Координаційного центру з надання правової допомоги Наталія Кожем"яка.

Чоловіка, який сам зазнав насильства, ледь не зробили кривдником

Андрій Петрович - ветеран війни. До системи безоплатної правової допомоги чоловікові довелося звернутися, коли вирішив оскаржити протокол про адміністративне правопорушення, передбачене частиною 1 статті 173-2 КУпАП, - вчинення домашнього насильства.

У розмові з юристами Київського бюро правової допомоги №8 клієнт розповів, що зазнав насильства від власного онука. Щоб захистити себе від онука, який лаявся та намагався його бити, чоловік викликав поліцію. Однак протокол про вчинення домашнього насильства правоохоронці, не розібравшись, склали саме на Андрія Петровича.

З наміром оскаржити дії працівників поліції Андрій Петрович звернувся до системи БПД. Позаяк клієнт, як ветеран війни, має право на безоплатну вторинну правову допомогу, у Правобережному київському місцевому центрі з надання безоплатної вторинної правової допомоги йому призначили адвокатку Анну Бурдужу.

Суд, дослідивши матеріали справи, встановив, що немає жодних належних доказів, які б підтверджували, що чоловік вчиняв домашнє насильство щодо онука. А оскільки обвинувачення особи не може ґрунтуватися на припущеннях, суд заявив про відсутність в діях Андрія Петровича складу адміністративного правопорушення.

Ця справа в Єдиному державному реєстрі судових рішень - №760/17627/22

Додатково. Нагадаємо, що отримати безоплатну вторинну правову допомогу, звернувшись до системи БПД, можуть:

постраждалі від домашнього насильства; потерпілі від кримінальних правопорушень проти статевої свободи та статевої недоторканості в умовах війни; потерпілі від катування або жорстокого поводження під час війни.

Якщо ви вважаєте, що ви чи ваші близькі зазнають домашнього насильства, або вам потрібна консультація, телефонуйте до нашого контакт-центру 0 800 213 103, розкажіть про ситуацію та дізнайтеся план ваших майбутніх дій, щоб зупинити насильство.

Інші сервіси для постраждалих від домашнього насильства:

1547 - Урядовий контактний центр. Інформація, психологічна підтримка, реєстрація відповідного звернення до державних органів. Дзвінки безкоштовні, працює цілодобово; 116 123 (з мобільного) або 0 800 500 335 (зі стаціонарного) - Національна гаряча лінія з попередження домашнього насильства. Інформація, соціально-психологічна та юридична підтримка. Дзвінки безкоштовні, працює цілодобово; проєкт "Розірви коло" (https://rozirvykolo.org) - інформація, поради, корисні контакти. ]]>
Mon, 12 Jun 2023 12:59:35 +0300
Що потрібно знати військовослужбовцям для захисту своїх прав! http://briz.if.ua/blogs/922.htm http://briz.if.ua/blogs/922.htm

У воєнний час потреба військовослужбовців у якісній і вчасній правовій допомозі зростає. Особливо вона потрібна військовим, що перебувають на лікуванні й не мають змоги самостійно звернутися по правничу допомогу. З якими питаннями до системи безоплатної правової допомоги звертаються військовослужбовці розповіла кореспондентам  АрміяInform заступниця директора Координаційного центру з надання правової допомоги Наталія Марчук. 

Серед питань, з якими до системи БПД найчастіше  звертаються військовослужбовці: проходження ВЛК та оскарження рішення комісії, захист у справах про адміністративні правопорушення, звільнення з військової служби, вихід на пенсію військовослужбовців, перерахунок військової пенсії, подання позовів щодо стягнення невиплаченого грошового та речового забезпечення, бойових виплат, отримання допомоги сім"ям загиблих військовослужбовців, отримання допомоги військовослужбовцям у разі поранення.

"У військовослужбовців виникає запитання, як правильно написати  рапорт на встановлення статусу учасника бойових дій, відпустку, звільнення, проведення службового розслідування та видачі довідки про обставини травми,  направлення на ВЛК, МСЕК, виплати додаткової винагороди під час лікування", - каже Наталія Марчук.

Звернення військовослужбовця до керівництва для вирішення цих та інших питань вимагає документального оформлення - подання рапорту. Це аналог заяви у цивільному житті.

Куди подавати рапорт

Рапорт пишуть у 2-х примірниках і подають:

до стройової частини військової частини, (слід зафіксувати вхідний номер документа); або до керівництва, яке може його прийняти (на своєму примірнику зафіксувати дату подання, посаду й прізвище особи, яка його прийняла); або направляється поштою рекомендованим листом із повідомленням про вручення та описом вкладення на адресу військової частини.

Рапорт подається послідовно по вертикалі керівництва (наприклад, спочатку командиру роти, потім командиру батальйону і так далі).

Якщо ж безпосередній керівник не реагує на рапорт, військовослужбовцю необхідно звернутися до керівництва вищого рівня, з обов"язковим зазначенням того, що він намагається врегулювати це питання.

Скільки може розглядатися Невідкладно, але не пізніше ніж 15 днів від дня отримання у разі, якщо він не потребує додаткового вивчення. Загальний термін - 1 місяць (але може бути продовжений до 45 днів).

Якщо є вмотивовані підстави неможливості довго чекати розгляду рапорту, разом із ним можна подати заяву про прискорення розгляду.

Відповідь на рапорт

Відповідь на рапорт має бути письмовою. У разі, якщо це відмова, - з посиланням на акти законодавства із зазначенням причин відмови та роз"ясненням порядку оскарження ухваленого рішення.

Слід пам"ятати, що військовослужбовець або члени його родини можуть й усно звертатися до командира військової частини, начальника органу військового управління, оскільки вони у визначені дні та години приймають військовослужбовців з особистих питань.

Інформацію щодо пропозицій, заяв і скарг у день їх надходження вносять до журналу реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян (додаток 4 до Дисциплінарного Статуту ЗСУ), який ведуть і зберігають у кожній військовій частині, закладі та установі.

]]>
Tue, 23 May 2023 11:17:35 +0300
Постраждалі від сексуального насильства під час війни та домашнього насильства можуть отримати безоплатну правову допомогу від держави http://briz.if.ua/blogs/921.htm http://briz.if.ua/blogs/921.htm Система безоплатної правової допомоги (БПД) запускає інформаційну кампанію про допомогу постраждалим від насильства. Кампанія складатиметься з двох частин: підтримка у випадках сексуального насильства, пов"язаного зі збройною агресією росії проти України та допомога постраждалим від домашнього насильства. Мета кампанії - проінформувати про можливість отримати безоплатну правову допомогу та мотивувати постраждалих діяти, щоб захистити себе.  Адже нині більшість подібних злочинів залишаються невідомими, а тому кривдники - непокараними. Розголос важливий - це спонукає інших звертатися по допомогу. Допомога постраждалим від домашнього насильства Після 24 лютого проблема домашнього насильства не зникла. Його вчиняють найближчі люди - рідні та близькі. Протидія домашньому насильству на часі навіть під час війни. Та постраждалі часто не знають, що робити й як захиститися.

 

"В Україні питання захисту своїх прав у випадках домашнього насильства досі недостатньо висвітлені. Ця кампанія для того, щоб більше людей навчилися розпізнавати насильство та знали куди звернутися по допомогу", - зазначив директор Координаційного центру з надання правової допомоги Олександр Баранов.

Допомога постраждалим від сексуального насильства, пов"язаного зі збройною агресією росії проти України

Сексуальне насильство під час війни має багато проявів. Це і зґвалтування, навіть якщо людина не чинить опір при вчиненні відносно неї сексуальних дій в небезпеці, і примус до оголення, примусове роздягання (наприклад, на ворожих блокпостах), тортури сексуального характеру, травмування чи каліцтво статевих органів, і навіть погрози вчинення таких дій. Звернувшись до системи безоплатної правової допомоги, можна отримати консультацію юриста, допомогу із зверненням до поліції, представництво інтересів у суді.  

"Після пережитого люди часто не готові звертатися по правову допомогу одразу. Важливо пам"ятати, що такі злочини не мають строку давності. Людина може звернутися тоді, коли буде готова. Система безоплатної правової допомоги завжди буде поруч", - зазначила заступниця міністра юстиції Валерія Коломієць. Що таке система БПД

Система безоплатної правової допомоги - це мережа бюро правової допомоги та дистанційні сервіси для отримання правової допомоги. Через них можна скористатися гарантованим державою правом кожної людини отримати безоплатну кваліфіковану допомогу юристів.

Як може допомогти система безоплатної правової допомоги

У системі БПД працюють досвідчені юристи, які допоможуть з підготовкою документів, складанням заяв до правоохоронних органів. Якщо потрібно представництво інтересів клієнтів у суді, зокрема в кримінальних справах - можуть додатково залучатися адвокати, які співпрацюють з системою БПД. Усі правові послуги надаються безоплатно для клієнтів. Як звернутися до системи безоплатної правової допомоги

телефоном 0 800 213 103, дзвінки безкоштовні написати юристу в телеграм https://t.me/LegalAidUkraineBot (кнопка "Отримати консультацію") звернутися до найближчого бюро правової допомоги: https://linktr.ee/legalaid.gov.ua

Відеоісторії на основі реальних життєвих ситуацій постраждалих від домашнього насильства можна переглянути на Youtube.

]]>
Tue, 23 May 2023 11:15:08 +0300
Правове підґрунтя для реабілітації осіб, які проти волі вчинили злочин! http://briz.if.ua/blogs/920.htm http://briz.if.ua/blogs/920.htm Tue, 23 May 2023 10:59:26 +0300 Довiдка про обставини травми: що треба знати http://briz.if.ua/blogs/919.htm http://briz.if.ua/blogs/919.htm Як військовослужбовцю отримати  довідку про обставини травми? Що це за документ та для чого він потрібен? Про це і не тільки кореспонденту АрміяInform  розповіла начальник відділу з питань гендерної політики, запобігання та протидії домашньому насильству управління забезпечення доступу до правової допомоги  Координаційного центру з надання правової допомоги Діана Бабаян.

Довідка про обставини травми - документ, який є підставою для компенсації зазнаної шкоди.

 "Для отримання цього документа військовослужбовець має подати рапорт до керівника підрозділу чи до медичної установи, яка надавала йому медичну допомогу", - наголосила Діана Бабаян.

Чи потрібно повідомляти свою військову частину? Представник медичного закладу повинен у документальній формі доповісти про прибуття військового з травмою командиру військової частини. Проте, щоб уникнути оголошення в самовільне залишення військової частини, військовослужбовцю варто самостійно повідомити про своє перебування безпосередньому командиру та заступнику командира. Де відбувається лікування? Залежно від тяжкості поранення лікування може тривати у спеціалізованому медичному блоці при військовій частині, військових закладах охорони здоров"я Міноборони (військових госпіталях) або в цивільних медичних установах. Чому важливий цей документ? Кожен з факторів у цьому документі впливає на висновок ВЛК і МСЕК та на розмір одноразової грошової допомоги в разі встановлення групи інвалідності або часткової втрати працездатності. Зазначаються умови зазнання травми, а також місце та час її зазнання та виключення того факту, що поранення було зазнано під впливом алкогольного чи наркотичного сп"яніння. Як отримати довідку? Подати рапорт на ім"я свого командира самостійно або через військово-медичну установу, де лікується військовий. До рапорту слід додати своє пояснення щодо обставин зазнання поранення в довільній формі. Якщо хтось із товаришів по службі бачив, як ви дістали травму, варто, щоб такі пояснення написали й вони. Командир військової частини видає наказ про проведення службового розслідування та складання акту розслідування, а уповноважений офіцер збирає пояснення постраждалих та свідків, описує події та складає відповідний акт розслідування. Командир військової частини підписує довідку про обставини травми та направляє її до закладу охорони здоров"я, в якому перебуває поранений. Що робити, якщо вам відмовляють? Вимагайте від командира надати письмову відмову на рапорт з поясненням причин такої відмови. Далі варто звернутися зі скаргою до вищого командування або до Військової служби правопорядку ЗСУ протягом одного місяця з дня отримання відмови. Якщо відмову не надали - скаржитися на бездіяльність командира, долучивши до скарги копію рапорту.

]]>
Tue, 23 May 2023 10:55:53 +0300
Адресна правова допомога http://briz.if.ua/blogs/918.htm http://briz.if.ua/blogs/918.htm bit.ly/3NOQsYm #БПД #ПравоваДопомога #LegalAid ]]> Tue, 09 May 2023 13:09:35 +0300 Безоплатна правова допомога стане доступнішою: підписано зміни до закону http://briz.if.ua/blogs/917.htm http://briz.if.ua/blogs/917.htm

    Спрощено механізм надання безоплатної правової допомоги дітям та недієздатним особам. Особи, які постраждали від торгівлі людьми, отримають право на безоплатну вторинну правову допомогу. Ці та інші новації містить Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо спрощення доступу до безоплатної правничої допомоги", який підписано Президентом України 2 травня 2023 року та опубліковано 5 травня 2023 року. Закон набирає чинності через 90 днів з дня його опублікування.    З набранням чинності Законом діти, недієздатні особи та особи, дієздатність яких обмежена, зможуть самостійно звертатися за безоплатною первинною правовою допомогою - отримувати консультації та роз"яснення з правових питань, допомогу у складенні документів непроцесуального характеру (скарг, заяв тощо). Також вони отримають право звертатися за безоплатною вторинною правовою допомогою особисто з питань, звернення з якими до суду дозволяється таким особам.

"Сімейний кодекс України та процесуальне законодавство передбачають звернення до суду з певних питань дітей, які досягли 14 років. Станом на сьогодні діє норма, якою визначено, що звернення про надання БВПД можуть подавати особи, які досягли повноліття. А звернення про надання безоплатної правової допомоги, що стосуються дітей, мають право надсилати їх батьки, або законні представники (батьки, усиновителі, опікуни, піклувальники тощо). І є багато випадків, коли саме законні представники дітей порушують права неповнолітніх. З набранням чинності Законом діти зможуть самостійно звертатися за правовою допомогою", - зазначив директор Координаційного центру з надання правової допомоги Олександр Баранов.

  До нових суб"єктів права на БВПД належатимуть громадяни, які звернулися з питань встановлення в судовому порядку фактів, що мають юридичне значення, пов"язаних з відновленням втрачених документів, необхідних для отримання компенсації за пошкоджене та знищене майно внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією рф проти України.    Право на безоплатну вторинну правову допомогу також отримають особи, які постраждали від торгівлі людьми.

"Після початку широкомасштабної збройної агресії росії проти України значно збільшилася кількість постраждалих від торгівлі людьми. Вимушена міграція в пошуках безпечного притулку підвищила ризик потрапляння у таку ситуацію багатьох наших громадян. Ці особи з набранням чинності Законом  матимуть право звертатися до системи надання безоплатної правової допомоги з питань, пов"язаних із захистом їхніх прав, визначених Законом України "Про протидію торгівлі людьми" та отримувати такі правові послуги, як представництво у судах,  та складання процесуальних документів", - прокоментував  Олександр Баранов.

    З метою усунення соціальної несправедливості та забезпечення доступу до безоплатної правової допомоги особам з інвалідністю збільшено критерій малозабезпеченості.     До набрання чинності Законом такі люди мали право на безоплатну вторинну правову допомогу в разі, якщо вони отримують пенсію або допомогу, що призначається замість пенсії, у розмірі, що не перевищує двох прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб. Натомість з набранням чинності Законом критерій малозабезпеченості розширено до двох прожиткових мінімумів для працездатних осіб.    Законом також передбачено обов"язкову участь адвоката при розгляді судом справ щодо обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи, надання особі психіатричної допомоги в примусовому порядку, примусової госпіталізації до протитуберкульозного закладу.     На законодавчому рівні закріплюється право центрів залучати перекладача за рахунок коштів державного бюджету, у разі якщо суб"єкт права на безоплатну вторинну правову допомогу не володіє державною мовою та/або має порушення слуху.      У тримісячний строк з дня, наступного за днем опублікування Закону мають бути розроблені нормативно-правові акти, необхідні для його реалізації.   "У разі якщо особа не залучила адвоката, суд залучатиме його через систему надання безоплатної правової допомоги", - зазначив Олександр Баранов.

 

]]>
Tue, 09 May 2023 12:49:17 +0300
Чи можна отримати відстрочку від мобілізації, якщо доглядаєш за людиною похилого віку чи з інвалідністю? http://briz.if.ua/blogs/916.htm http://briz.if.ua/blogs/916.htm Право на відстрочку мають опікуни людини з інвалідністю, визнаної судом недієздатною.  А також ті, що здійснюють догляд за людиною, яка за висновком МСЕК або лікарської комісії потребує постійного догляду і немає інших близьких осіб, які можуть здійснювати такий догляд. Стаття 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". У чому різниця між опікою та доглядом? Опіка встановлюється над недієздатною людиною, яка має стійкі психічні розлади та не здатна усвідомлювати значення своїх дій та (або) керувати ними, за рішенням суду. Догляд встановлюється над людьми, які потребують стороннього догляду у зв"язку зі станом здоров"я чи інвалідністю, без звернення до суду за висновком МСЕК або лікарської комісії. За ким можна здійснювати догляд? Догляд можна здійснювати тільки за членами своєї сім"ї, які спільно проживають, пов"язані спільним побутом, мають взаємні права і обов"язки. Частина 6 статті 13 ЗУ "Про соціальні послуги". Якщо мати чи батько старші 80 років, але не мають інвалідності. Чи можна оформити догляд для отримання відстрочки від служби? Можна оформити догляд за громадянами похилого віку з когнітивними порушеннями. Для цього обов"язково отримати висновок лікарської комісії медичного закладу щодо потреби в догляді. Частина 6 статті 13 ЗУ "Про соціальні послуги". Якщо батьки, дружина або батьки дружини мають інвалідність І чи ІІ групи? Люди, які мають дружину з інвалідністю, або батьків своїх чи дружини з інвалідністю І чи ІІ групи мають право на відстрочку без оформлення догляду чи опіки. Стаття 23 ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Чи може чоловік 18 - 60 років перетнути кордон, якщо здійснює догляд або опікується недієздатною людиною? Можуть перетинати державний кордон у супроводі тих осіб, над якими здійснюється догляд або встановлена опіка. Постанова 57 КМУ "Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України" Додаткові запитання можна поставити юристам системи безоплатної правової допомоги: За номером 0 800 213 103, контактний центр системи БПД. Дзвінки безкоштовні. Юристи на зв"язку щодня. Написати юристу в телеграм https://t.me/LegalAidUkraineBot Або звернутися до найближчого бюро правової допомоги: https://bit.ly/bpd_buro

]]>
Wed, 03 May 2023 14:04:08 +0300
Безоплатна вторинна правова допомога людям з низьким доходом! http://briz.if.ua/blogs/915.htm http://briz.if.ua/blogs/915.htm Wed, 03 May 2023 13:54:59 +0300 На Прикарпатті відбулося навчання для представників органів соціального захисту населення за участю системи БПД http://briz.if.ua/blogs/914.htm http://briz.if.ua/blogs/914.htm Керівництво Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги спільно з представниками органів соціального захисту взяло участь у тренінгу щодо розвитку послугу соціального супроводу у громадах під час воєнного стану.

Разом з представниками органів соціального захисту розмовляли про соціальний супровід у громадах з майбутніми фахівцями та організували для них навчання з організації та здійснення соціальної роботи із вразливими категоріями сімей з дітьми. Під час заходу обговорювалися питання правового захисту сімей та осіб вразливих категорій населення, види соціальних послуг, стандарти їх надання, медіація у соціальній роботі, виявлення сімей з дітьми, які опинились у складних життєвих обставинах, здійснення оцінки потреб, соціальна робота з альтернативними формами сімейного виховання, механізм взаємодії суб"єктів, що здійснюють соціальну роботу. Після навчання та отримання необхідних навичок, соціальні працівники у чотирьох областях, розпочнуть надання послуг з соціального супроводу для вразливих сімей з дітьми. Це допоможе запобігти та вчасно реагувати на ситуації насильства, жорстокого поводження, ігнорування потреб дітей, експлуатації дітей в умовах надзвичайної ситуації.

]]>
Tue, 02 May 2023 15:40:02 +0300
Особливості усиновлення одним з подружжя дитини другого з подружжя http://briz.if.ua/blogs/913.htm http://briz.if.ua/blogs/913.htm Повномасштабна військова агресія росії проти України вкрала у маленьких українців щасливе дитинство та можливість зростати у повноцінних сім"ях. Нині це наші реалії, які змушують здригатися весь світ.

Усиновлення дітей в Україні в умовах воєнного стану здійснюється  у відповідності до норм чинного законодавства, а саме: Сімейного кодексу України та Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей затвердженого урядовою постановою від 8 жовтня 2008 року № 905.

 Детальніше про особливості усиновленняодним з подружжя дитини другого з подружжяпід час правового режиму воєнного стану розповідає юрист Галицького бюро правової допомоги Ольга Гелемей.

Усиновлення одним з подружжя дитини другого з подружжя здійснюється за місцем проживання дитини. Для цього, той з подружжя, хто бажає усиновити дитину, звертається з відповідною заявою до служби у справах дітей за місцем її проживання. Для подання такої заяви заявнику необхідно зібрати пакет документів, а саме:

копія паспорта громадянина України, копія паспорта іноземця або іншого документа, що засвідчує особу (у двох примірниках); копія свідоцтва про шлюб; висновок про стан здоров'я заявника; документ про наявність чи відсутність судимості; копія свідоцтва про народження дитини; письмова згода батьків дитини на усиновлення, засвідчена нотаріусом, або згода того з подружжя, дитину якого усиновлює інший з подружжя, та документ, який засвідчує  відсутність другого з батьків дитини (копія свідоцтва про смерть або довідка про смерть, видана органом реєстрації актів цивільного стану, копія рішення суду про позбавлення батьківських прав, про визнання недієздатним або безвісно відсутнім, довідка з органу реєстрації актів цивільного стану щодо запису відомостей про батька дитини тощо); засвідчена нотаріально письмова згода заявника, який є іноземцем, на отримання інформації про нього в Генеральному секретаріаті Інтерполу та правоохоронних органах держави, громадянином якої є іноземець, та держави, на території якої він проживає (у двох примірниках). висновок компетентного органу країни проживання, який підтверджує можливість заявника бути усиновлювачем (подається у разі, коли усиновлювач проживає за межами України). У висновку зазначаються адреса, житлово-побутові умови, біографічні дані заявника, стосунки в сім'ї, ставлення до усиновлення. Якщо висновок видано недержавним органом, до нього додається копія ліцензії на провадження таким органом діяльності, пов'язаної з усиновленням.

Служба у справах дітей протягом 10 робочих днів після надходження заяви та документів складає акт обстеження житлово-побутових умов дитини, з'ясовує чи згідна дитина на усиновлення, якщо вона досягла відповідного віку та може висловити свою згоду.  Згода дитини на усиновлення надається у письмовій або усній формі залежно від віку та стану здоров'я дитини. Здійснює розгляд питання про доцільність усиновлення та відповідність його інтересам дитини і готує проект відповідного висновку.

Після отримання відповідного висновку про доцільність усиновлення, заявнику необхідно звернутися до місцевого суду із позовною заявою про усиновлення.

Згідно ст. 310 ЦПК України,така заява подається до суду за місцем проживання дитини.

У позовній заяві про усиновлення дитини також може бути зазначено клопотання про зміну прізвища, імені, по батькові дитини, місце народження та дату народження дитини, чи внесено зміни щодо актового запису про народження у разі визнання батьківства, материнства(ст.ст.126, 230 СКУ).

Зверніть увагу! Тільки на підставі рішення суду про усиновлення в актовий запис про народження дитини  вносяться відповідні зміни і видається нове Свідоцтво про народження дитини з урахуванням усіх цих змін - органом державної реєстрації актів цивільного стану України (ДРАЦС). При цьому Свідоцтво про народження, що було видане раніше, анулюється.

Документи щодо усиновлення одним з подружжя дитини другого з подружжя зберігаються службою у справах дітей до досягнення усиновленою дитиною 18 років, після чого знищуються, про що складається відповідний акт.

Поставити правове запитання можна у контакт-центрі системи БПД: 0 800 213 103, дзвінки безкоштовні, юристи на лінії пн-пт з 8:00 до 19:00, сб-нд з 9:00 до 18:00.

Або завітайте до найближчого з наших бюро: https://bit.ly/bpd_buro.

 

]]>
Tue, 14 Mar 2023 11:37:53 +0200
Щоб отримати субсидію довелося в суді встановлювати факт дублювання адреси http://briz.if.ua/blogs/912.htm http://briz.if.ua/blogs/912.htm

Пані Людмила мешкає одна. Нещодавно вона вийшла на пенсію за віком. Пенсії ледь вистачає на їжу і ліки. Тому вона вирішила оформити субсидію на сплату комунальних послуг.

Звернулася до органу соціального захисту населення. Та там їй відмовили через те, що за її адресою вже нібито призначено субсидію.

У Департаменті комунальної власності, земельних відносин та реєстрації речових прав на нерухоме майно Людмилі повідомили, що в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно є записи про інший об"єкта нерухомого майна за цією адресою, що належить іншій фізичній особі.

Річ у тім, що цей Реєстр в Україні почав працювати тільки у 2013 році. До цього через неуважність чи недобросовісність суб"єктів, які займаються присвоєнням адреси на об"єкти нерухомого майна, відбувалося дублювання адрес. На жаль, власники нерухомого майна найчастіше дізнаються про дублювання тільки під час перереєстрації об"єкта.

Пані Людмила звернулася до системи безоплатної правової допомоги.

Жінка має низький дохід (середньомісячний дохід не перевищує двох розмірів прожиткового мінімуму), тому має право на безоплатну вторинну правову допомогу. Для допомоги пані Людмилі було призначено юристку Тетяну Миргородську, яка склала заяву до суду про встановлення факту, що має юридичне значення.

Оскільки, відповідно до п. 10 Порядку присвоєння адрес об"єктам будівництва, об"єктам нерухомого майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 липня 2021 р. № 690, у разі виявлення дублювання номерів окремих частин об"єкта зміна (коригування) адреси здійснюється на підставі рішення суду.

Суд задовольнив заявлені вимоги.

Тепер пані Людмила може повторно звернутись до державного реєстратора прав на нерухоме майно для нової реєстрації права власності на будинок. І згодом оформити субсидію.

]]>
Mon, 27 Feb 2023 16:12:42 +0200
Як оформити опікунство над дитиною під час війни? http://briz.if.ua/blogs/911.htm http://briz.if.ua/blogs/911.htm

Процедура всиновлення або встановлення опіки загалом є складною та довготривалою. На період воєнного стану в Україні її спростили для тих дітей, які залишилися без батьківського піклування внаслідок того, що місцезнаходження батьків чи законних представників наразі невідоме. Така форма опіки має назву "тимчасове влаштування", а перелік необхідних документів при її оформленні зменшений. Детальніше про оформлення опікунства над дитиною під час війни розповідає юрист Надвірнянського бюро правової допомоги Людмила Туєшин. Скористатися правом тимчасово прихистити дитину, яка опинилася без батьків у воєнний час, мають право особи,

 які перебувають у сімейних, родинних відносинах (в тому числі хрещені батьки). Для цього їм потрібно звернутися до служби у справах дітей за місцем свого проживання чи перебування дитини й надати такі документи: заяву;  копію паспорта; документи, що підтверджують сімейні, родинні зв"язки з дитиною; довідку від нарколога та психіатра про відсутність перебування на обліку; довідку про наявність чи відсутність судимості опікуна (її можна отримати онлайн через портал "Дія"). Термін розгляду документів - один місяць. Після позитивного рішення служба у справах дітей видає наказ про тимчасове влаштування дитини. Він і є підставою для її тимчасового перебування в сім"ї родичів. Також наказ дає право представляти інтереси дитини перед третіми особами. Поставити правове запитання можна у контакт-центрі системи БПД: 0 800 213 103, дзвінки безкоштовні, юристи на лінії пн-пт з 8:00 до 19:00, сб-нд з 9:00 до 18:00. Або завітайте до найближчого з наших бюро: https://bit.ly/bpd_buro

]]>
Thu, 16 Feb 2023 10:09:30 +0200
Як діяти, якщо окупаційні адміністрації примусово мобілізували людину на тимчасово окупованій території України. http://briz.if.ua/blogs/910.htm http://briz.if.ua/blogs/910.htm Як діяти, якщо окупаційні адміністрації примусово мобілізували людину на тимчасово окупованій території України.

"Національне інформаційне бюро / National Information Bureau" підготувало роз"яснювальні матеріали:

Зібрати та зафіксувати усю можливу інформацію про примусову мобілізацію та дані про примусово мобілізованих осіб з будь-яких доступних джерел.

Повідомити про зникнення до:

Національного інформаційного бюро

Правоохоронних органів

Детальніше: https://nib.gov.ua/mobilized/uk.pdf

Якщо потрібна правова допомога - звертайтеся до системи БПД:

Проконсультуємо та надамо необхідну інформацію.

Допоможемо скласти:

звернення до державних установ, правоохоронних органів та органів військового управління;

документи для оскарження дій державних органів у судовому порядку*.

Як звернутися

Отримати усну консультацію чи інформацію можна у контакт-центрі системи БПД: 0 800 213 103 дзвінки безкоштовні, юристи на лінії пн-пт з 8:00 до 19:00, сб-нд з 9:00 до 18:00. Для з"єднання з оператором у голосовому меню натисніть 3.

Або завітайте до найближчого з наших бюро: https://bit.ly/bpd_buro

*Ця послуга, а також, за потреби, представництво у суді, надається категоріям громадян, що визначені у ст. 14 ЗУ "Про безоплатну правову допомогу", уточнити право на послугу можна у контакт-центрі.

]]>
Wed, 15 Feb 2023 15:29:06 +0200
Звільнені з полону Українці та родичі тих, хто досі у полоні мають право на безоплатну правову допомогу http://briz.if.ua/blogs/909.htm http://briz.if.ua/blogs/909.htm Mon, 30 Jan 2023 15:45:33 +0200 Допомогли отримати право власності на успадковану квартиру http://briz.if.ua/blogs/908.htm http://briz.if.ua/blogs/908.htm Wed, 25 Jan 2023 13:04:00 +0200 Безоплатна правова допомога мешканцям звільнених територій http://briz.if.ua/blogs/907.htm http://briz.if.ua/blogs/907.htm Понад 10 місяців Україна захищає свою незалежність у повномасштабній війні, яку розв"язала росія. ЗСУ тримають оборону країни, а частина території країни перебуває під незаконним впливом агресора.

Попри те, що життя в окупації саме собою складне та небезпечне, воно ще й породжує чимало правових проблем у людей, в тому числі тих, які стосуються оформлення спадщини. Навіть після деокупації міст і містечок, сіл і селищ України там нешвидко нормалізується життя, а відсутність напрацьованої нормативно-правової бази, що регулює різні аспекти життєдіяльності звільнених від окупанта територій, ускладнює реалізацію правових потреб громадян, в тому числі і тих, що стосуються спадкування.

Як реалізувати право на спадкування майна на тимчасово окупованих та деокупованих територіях України? З якими проблемами стикаються люди та які шляхи їх вирішення?

Правовий статус тимчасово окупованих та деокупованих територій України

Поняття "тимчасово окуповані території" та "деокупація" визначає Закон України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України" від 15 квітня 2014 року № 1207-VII.

Відповідно до нього окупована територія є невід"ємною частиною території України, але в її межах збройні формування російської федерації та окупаційна адміністрація встановили та здійснюють фактичний контроль.

Деокуповані території - це території, які повернулися під загальну юрисдикцію України після тимчасової окупації та на яких відновлено конституційний лад України.

Загальні питання спадкування.

ЦК України визначає, що спадкування здійснюється за законом та заповітом.

У разі відсутності заповіту, визнання його недійсним, неприйняття спадщини або відмови від її прийняття спадкоємцями за заповітом, а також у разі неохоплення заповітом усієї спадщини право на спадкування за законом одержують спадкоємці за законом почергово.

Часом відкриття спадщини є день смерті особи або день, з якого вона оголошується померлою.

За загальним правилом спадкоємець, який проживав зі спадкодавцем, вважається таким, що прийняв спадщину (якщо протягом встановленого законом строку він не заявив про відмову від неї). Так само і малолітня, неповнолітня, недієздатна особа, а також особа, цивільна дієздатність якої обмежена, вважаються такими, що прийняли спадщину, за винятком випадків відмови від прийняття спадщини.

Інші спадкоємці мають подати нотаріусу або уповноваженій посадовій особі відповідного органу місцевого самоврядування (у сільській місцевості) заяву про прийняття спадщини.

Подання спадкоємцем заяви про прийняття спадщини

Спадкоємець, який бажає прийняти спадщину, але на час відкриття спадщини не проживав постійно із спадкодавцем, має особисто подати нотаріусу або в сільських населених пунктах - уповноваженій на це посадовій особі відповідного органу місцевого самоврядування заяву про прийняття спадщини протягом 6 місяців з часу відкриття спадщини. Заяву про прийняття спадщини від імені малолітньої, недієздатної особи мають подати її батьки (усиновлювачі), опікун.

Щодо строків прийняття спадщини, то перебіг строку для прийняття спадщини або відмови від її прийняття зупиняється на час дії воєнного стану, але не більше, ніж на чотири місяці. Свідоцтво про право на спадщину видається спадкоємцям після закінчення строку для прийняття спадщини.

Відповідно до положень частини 3 статті 1272 ЦК України за позовом спадкоємця, який пропустив строк для прийняття спадщини з поважної причини, суд може визначити йому додатковий строк, достатній для подання ним заяви про прийняття спадщини.

У даному випадку слід звернути увагу на те, що в Україні діє Реєстр нотаріусів, які працюють під час війни, де можна перевірити, чи працює на даний час той чи інший нотаріус, тим самим заощадивши собі час на його пошук.

До заяви про прийняття спадщини необхідно додати такі документи:

свідоцтво про смерть спадкодавця;

докази родинних відносин зі спадкодавцем (за відсутності заповіту), якими, є: свідоцтва органів реєстрації актів цивільного стану, повний витяг з реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису, копії актових записів, копії рішень суду, що набрали законної сили, про встановлення факту родинних та інших відносин;

оригінал чи дублікат заповіту (за наявності).

паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) спадкоємців;

оригінали правовстановлюючих документів на спадкове майно тощо.

Відповідно до п.1.3 глави 10 розділу II Порядку при зверненні спадкоємця у зв"язку з відкриттям спадщини нотаріус з"ясовує відомості стосовно:

факту смерті спадкодавця;

часу і місця відкриття спадщини;

кола спадкоємців;

наявності заповіту;

наявності спадкового майна, його складу та місцезнаходження;

необхідність вжиття заходів щодо охорони спадкового майна.

Нотаріус заводить спадкову справу, і далі необхідно почекати до закінчення строку на прийняття спадщини.

В умовах воєнного стану спадкова справа заводиться за зверненням заявника будь-яким нотаріусом України, незалежно від місця відкриття спадщини, тобто місце звернення до нотаріуса не залежить від місця смерті спадкодавця чи місця знаходження його майна. При заведенні спадкової справи нотаріус за даними Спадкового реєстру перевіряє чи не заводилася раніше спадкова справа іншим нотаріусом. Всі спадкоємці звертаються до одного нотаріуса, оскільки спадкова справа заводиться одна.

За відсутності доступу до Спадкового реєстру нотаріус заводить спадкову справу без використання цього реєстру та перевіряє наявність заведеної спадкової справи, спадкового договору, заповіту протягом п"яти робочих днів з дня відновлення такого доступу.

Якщо за результатами перевірки відомостей Спадкового реєстру встановлено наявність раніше заведеної спадкової справи, заведена без використання Спадкового реєстру спадкова справа передається до нотаріуса, яким раніше заведено спадкову справу, якщо наявність такої справи не встановлено, здійснюється реєстрація спадкової справи в Спадковому реєстрі.

Забороняється видача свідоцтва про право на спадщину у спадковій справі, заведеній без використання Спадкового реєстру, до її реєстрації у Спадковому реєстрі.

Складнощі, як правило, виникають з отриманням спадкоємцем свідоцтва про смерть спадкодавця, який проживав на тимчасово окупованій території, а також наявністю оригіналів документів на нерухоме спадкове майно. Крім того, є законодавчі особливості щодо часу та місця відкриття спадщини, які слід враховувати спадкоємцям.

Встановлення факту смерті спадкодавця на тимчасово окупованій території та отримання свідоцтва про смерть.

Будь-який акт (рішення, документ), виданий окупаційними органами та/або особами, є недійсним і не створює правових наслідків, крім документів, що підтверджують факт народження, смерті, реєстрації (розірвання) шлюбу особи на тимчасово окупованій території, які додаються до заяви про державну реєстрацію відповідного акта цивільного стану.

Таким чином, навіть маючи на руках документ окупаційних органів та/або осіб, який підтверджує факт смерті спадкодавця, слід звернутися з заявою про встановлення факту смерті цієї особи відділу державної реєстрації актів цивільного стану за межами тимчасово окупованої території України.

Факт смерті особи на окупованій території можна встановити у судовому порядку. Для цього члени сім"ї померлого, їхні представники або інші заінтересовані особи (якщо встановлення факту смерті особи впливає на їхні права, обов"язки чи законні інтереси) мають подати заяву до будь-якого місцевого суду в Україні за власним вибором.

У заяві повинно бути зазначено:

1) який факт заявник просить встановити та з якою метою;

2) причини неможливості одержання або відновлення документів, що посвідчують цей факт;

3) докази, що підтверджують факт смерті, а також підтверджують викладені в заяві обставини, і довідка про неможливість відновлення втрачених документів.

При цьому не вимагається подання до суду письмової відмови органу державної реєстрації актів цивільного стану у здійсненні реєстрації факту смерті.

Справи про встановлення факту смерті особи на тимчасово окупованій території України розглядаються невідкладно з дня надходження відповідної заяви до суду. Ухвалене судом рішення у таких справах підлягає негайному виконанню.

Після отримання рішення суду можна звертатися до органу державної реєстрації актів цивільного стану за отримання свідоцтва про смерть і подальшого надання вказаного документа нотаріусу.

Час і місце відкриття спадщини.

Часом відкриття спадщини є день смерті особи або день, з якого вона оголошується померлою.

Місцем відкриття спадщини є останнє місце проживання спадкодавця. Якщо місце проживання спадкодавця невідоме, місцем відкриття спадщини є місцезнаходження нерухомого майна або основної його частини, а за відсутності нерухомого майна - місцезнаходження основної частини рухомого майна.

Враховуючи положення частин 2 та 3 статті 111 Закону у разі якщо останнім місцем проживання спадкодавця є тимчасово окупована територія, місцем відкриття спадщини є місце подання першої заяви, що свідчить про волевиявлення щодо спадкового майна, спадкоємців, виконавців заповіту, осіб, заінтересованих в охороні спадкового майна, або вимоги кредиторів.

Якщо місце проживання спадкодавця невідоме, а нерухоме майно або основна його частина, у разі відсутності нерухомого майна - основна частина рухомого майна знаходиться на тимчасово окупованій території, місцем відкриття спадщини є місце подання першої заяви, що свідчить про волевиявлення щодо спадкового майна, спадкоємців, виконавців заповіту, осіб, заінтересованих в охороні спадкового майна, або вимоги кредиторів.

Місце відкриття спадщини підтверджується довідкою про реєстрацію/останнє місце проживання виконавчого органу сільської, селищної або міської ради, сільського голови (у разі якщо відповідно до закону виконавчий орган сільської ради не утворено), що здійснює реєстрацію, зняття з реєстрації місця проживання особи на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, на яку поширюються повноваження відповідної сільської, селищної або міської ради, або іншим документом, що може підтверджувати відповідний факт (копія актового запису про смерть, домова книга тощо).

Місце відкриття спадщини не може підтверджуватись свідоцтвом про смерть.

Якщо останнє місце проживання спадкодавця було на території України, де органи державної влади України тимчасово не здійснюють свої повноваження, нотаріусу подається відповідна заява спадкоємця.

У разі відсутності у спадкоємців документів, що підтверджують місце відкриття спадщини, воно підтверджується копією рішення суду, що набрало законної сили.

Як бути, якщо у спадкоємців відсутні оригінали документів на нерухоме спадкове майно?

Варто пам"ятати, що видача свідоцтва про право на спадщину здійснюється нотаріусом після подання спадкоємцями правовстановлюючих документів на спадкове майно.

Коли таке майно знаходиться на тимчасово окупованій або деокупованій території України, де органи державної влади України тимчасово не здійснюють свої повноваження, то доступ до оригіналів документів на спадкове майно може бути відсутній з причин, обумовлених окупацією або ж бойовими діями.

Однією з підстав відмови нотаріусом у вчиненні нотаріальних дій є неподання відомостей (інформації) та документів, необхідних для вчинення нотаріальної дії.

Відповідно до Порядку, якщо до складу спадкового майна входить нерухоме майно, нотаріус отримує інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно шляхом безпосереднього доступу до нього. За відсутності у спадкоємця необхідних для видачі свідоцтва про право на спадщину документів нотаріус роз"яснює йому процедуру вирішення зазначеного питання в судовому порядку.

Враховуючи положення статті 392 ЦК України у разі втрати ним документа, який засвідчує його право власності, власник майна може пред'явити позов про визнання його права власності.

Таким чином, для оформлення спадщини за відсутності правовстановлюючих документів на спадкове майно необхідно зробити наступні кроки:

звернутись до нотаріуса із заявою про відкриття спадщини у встановлені законом строки;

після спливу строку для прийняття спадщини отримати у нотаріуса постанову про відмову у вчиненні нотаріальних дії у зв"язку з відсутністю оригіналів правовстановлюючих документів на спадкове майно;

звернутись до суду із позовною заявою про визнання права власності в порядку спадкування та отримати судове рішення,

після набрання судовим рішенням законної сили звернутись до нотаріуса і оформити право на спадщину.

Отримання свідоцтва про право на спадщину.

Відповідно до статтей 1296 та 1297 ЦК України спадкоємець, який прийняв спадщину, може одержати свідоцтво про право на спадщину. Якщо спадщину прийняло кілька спадкоємців, свідоцтво про право на спадщину видається кожному з них із визначенням імені та часток у спадщині інших спадкоємців. Відсутність свідоцтва про право на спадщину не позбавляє спадкоємця права на спадщину.

Якщо у складі прийнятої спадщини є майно та/або майнові права, які обтяжені, та/або нерухоме майно та інше майно, щодо якого здійснюється державна реєстрація, спадкоємець зобов"язаний звернутися за видачею йому свідоцтва про право на спадщину на таке майно.

]]>
Tue, 17 Jan 2023 15:30:42 +0200
Пенсіонера незаконно позбавили єдиного джерела існування. Допомогла http://briz.if.ua/blogs/906.htm http://briz.if.ua/blogs/906.htm Mon, 02 Jan 2023 09:06:41 +0200 Особливості реалізації проекту “Програма відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні кримінального правопорушення” обговорили в Галичі http://briz.if.ua/blogs/905.htm http://briz.if.ua/blogs/905.htm

Один необачний вчинок - крадіжка, хуліганство тощо - може зіпсувати дитині все життя, навіть привести до в"язниці. Але є альтернативний шлях - примирення неповнолітнього правопорушника з потерпілим, відновлення соціальних зв"язків із суспільством. Це і є відновне правосуддя. 

13грудня 2022 року проведено робочу зустріч за участю представників Галицького бюро правової допомоги, Центру пробації, та адвоката, який співпрацює із Регіональним центром з надання БВПД в Івано-Франківській області, Михайлом Лотоцьким на тему: "Відновне правосуддя - новий підхід реагування на злочин, вчинений неповнолітніми" на базі Галицького районного сектору філії ДУ "Центр пробації" в Івано-Франківській обл.

"Починаючи з 2019 року в нашій державі запроваджений пілотний проєкт "Програма відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні злочину". Наразі він вже поширений на всю територію України" - наголосила присутнім, Ольга Гелемей.

Юристка розповіла про 4 умови за яких застосовується дана програма.Вона дає можливість підліткам не розлучатися зі своїми батьками, рідними та близькими, не потрапляти під негативний вплив осіб, які відбувають покарання в місцях позбавлення волі, а продовжувати навчання у школах чи інших навчальних закладах, займатися спортом, вести звичний спосіб життя відповідального громадянина України.

В ході зустрічі сторони домовились діяти в межах своїх повноважень та вирішувати питання у сфері охорони дитинства з метою запобігання вчинення неповнолітніми протиправної поведінки. Підполковник внутрішньої служби, Оксана Собецька, поділились із присутніми методами роботи із неповнолітніми, які перебувають на обліку в секторі пробації.

]]>
Mon, 19 Dec 2022 11:29:01 +0200
Оголошено конкурсний відбір медіаторів, які залучаються центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги http://briz.if.ua/blogs/904.htm http://briz.if.ua/blogs/904.htm Відповідно до наказу Координаційного центру з надання правової допомоги від 02 грудня 2022 року № 402-аг "Про проведення конкурсного відбору медіаторів, які залучаються центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги", з метою реалізації Програми відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні кримінального правопорушення, Координаційний центр з надання правової допомоги (далі - Координаційний центр) повідомляє про проведення з 03 по 28 грудня 2022 року конкурсного відбору медіаторів, які залучаються центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги (далі - конкурсний відбір).

План-графік конкурсного відбору можна переглянути за посиланням: https://bit.ly/3ipZ9KN

 

Участь у конкурсному відборі можуть брати медіатори, які до набрання чинності Законом України "Про медіацію" (далі - Закон) пройшли навчання базовим навичкам медіатора (медіації) обсягом не менше 48 годин, що підтверджується відповідними сертифікатами або пройшли базову підготовку медіатора, проведену суб"єктом освітньої діяльності за програмою обсягом (тривалістю) не менше 90 годин навчання, у тому числі не менше 45 годин практичного навчання, що включає теоретичну підготовку і відпрацювання практичних навичок та, після підтвердження набутих компетентностей, отримали сертифікат базової підготовки медіатора, що відповідає вимогам Закону, мають вищу освіту, подали визначений перелік документів для участі у конкурсному відборі та пройшли дистанційний курс.

 

Конкурсний відбір відбуватиметься в період з 03 по 28 грудня 2022 року.

 

Місце проведення конкурсного відбору: 04053, Україна, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 73, офіс 312.

 

Порядок проведення конкурсного відбору медіаторів, які залучаються центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги, затверджено наказом Мін"юсту від 28.11.2022 № 5298/5 (далі - Порядок проведення конкурсного відбору).

 

Порядок ведення Координаційним центром з надання правової допомоги Реєстру медіаторів, які залучаються центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги затверджено наказом Мін"юсту від 28.11.2022 № 5298/5.

 

Наявність (комплектність) поданих документів перевіряє Координаційний центр. Конкурсний відбір проводить комісія з відбору медіаторів, які залучаються центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги (далі - конкурсна комісія). Під час проведення другого етапу(співбесіди) можуть бути присутні спостерігачі.

 

Для участі у конкурсному відборі медіаторам необхідно:

 

1. З 03 по 11 грудня 2022 року через веб-сторінку https://legalaid.gov.ua/contest-mediators/:

подати заяву про участь у конкурсному відборі за формою, наведеною у додатку 3 до Порядку проведення конкурсного відбору, з використанням кваліфікованого електронного підпису (КЕП); зазначити адресу електронної пошти для отримання інформації у зв"язку з конкурсним відбором; вказати регіон України, в якому медіатор бажає надавати послуги з медіації, проведення якої забезпечують центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги; завантажити скановані копії:

 

усіх заповнених сторінок паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, спеціальний статус, визначеного Законом України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус", чи паспортного документа іноземця;

 

диплома про вищу освіту;

 

сертифіката(ів), що підтверджує(ють) проходження до набрання чинності Законом навчання базовим навичкам медіатора (медіації) та додатку(ів) до нього(их) (за наявності) (у разі якщо статус медіатора отримано до набрання чинності Законом) або сертифіката, що підтверджує проходження відповідно до Закону базової підготовки медіатора  та додатку до нього з переліком компонентів програми навчання і набутих компетентностей (у разі якщо статус медіатора отримано після набрання чинності Законом);

 

витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо суб"єкта освітньої діяльності, в якого пройшов підготовкумедіатор, або іншого документа, що підтверджує підготовку медіатора суб"єктом освітньої діяльності (у разі якщо статус медіатора отримано після набрання чинності Законом);

 

заповненого та підписаного резюме за формою, наведеною у додатку 4 до Порядку проведення конкурсного відбору;

 

документів, що підтверджують підвищення професійного рівня медіатора;

 

підписаних двох рекомендаційних листів від іншого медіатора(ів) та/або об"єднання медіаторів, та/або суб"єкта(ів) забезпечення проведення медіації, та/або клієнта(ів);

 

підписаного мотиваційного листа з описом готовності надавати послуги з медіації суб"єктам права на безоплатну правову допомогу (у довільній формі до однієї сторінки).

 

УВАГА!

Слід звернути увагу на якість та комплектність поданих документів та їх відповідність Порядку проведення конкурсного відбору:

 

на момент взяття участі у конкурсі у медіатора має бути дійсний сертифікат кваліфікованого електронного підпису для можливості подати заяву про участь у конкурсному відборі (підписати документ із застосування КЕП можна за допомогою Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (Портал Дія). Відео-інструкція підписання документу за допомогою КЕП за посиланням https://ca.diia.gov.ua/digital_signature);

 

якщо статус медіатора було отримано до набрання чинності Законом, на підтвердження проходження навчання базовим навичкам медіатора (медіації) обсягом не менше 48 годин, медіатор може подати декілька сертифікатів;

 

якщо статус медіатора було отримано після набрання чинності Законом, сертифікат про базову підготовку медіатора тадодаток до нього з переліком компонентів програми навчання і набутих компетентностей, мають відповідати вимогам статті 10 Закону. В такому разі також подається документ, підтверджуючий, що базова підготовка медіатора здійснена суб"єктом освітньої діяльності;

 

документ щодо суб"єкта освітньої діяльності подається відносно того суб"єкта освітньої діяльності, про якого медіатор зазначає у підпункті 12.2 пункту 12 резюме;

 

скановані копії резюме, рекомендаційних листів та мотиваційного листа мають містити підпис особи. Застосовувати КЕП для їх підписання не потрібно;

 

заповнення у резюме інформації про наявність/відсутність рішень про притягнення медіатора до відповідальності за недотримання норм професійної етики, є обов"язковим. Відповідна конкурсна комісія здійснює оцінку поданих медіатором документів за даним критерієм;

 

мотиваційний лист складається у довільній формі до однієї сторінки. Особливих вимог до форми не передбачено;

 

медіатор може завантажити на веб-сторінку необмежену кількість сканованих копій документів, що підтверджують підвищення професійного рівня медіатора.

 

За достовірність відомостей, що містяться у поданих медіатором копіях документів, відповідальність несе медіатор.

 

За фактом подання медіатором документів для участі у конкурсному відборі медіатор отримає від Координаційного центру повідомлення про прийняття їх на опрацювання (повідомлення формується автоматично).

 

Після перевірки наявності надісланих документів, медіатора буде поінформовано про їх відповідність чи невідповідність встановленим вимогам за зазначеною медіатором адресою електронної пошти. У разі отримання повідомлення про невідповідність документів встановленим вимогам, медіатор може подати документи повторно (до завершення строку подання документів для участі у конкурсному відборі).

 

УВАГА!

Подана заява про участь у конкурсному відборі може бути відхилена, якщо не дотримано вимог Порядку проведення конкурсного відбору медіаторів, в частині якості та комплектності поданих документів (їх сканованих копій).

 

2. Пройти дистанційний курс "Функціонування системи надання безоплатної правової допомоги"

 

З 13 по 18 грудня 2022 року пройти дистанційний курс "Функціонування  системи надання безоплатної правової допомоги" та виконати тестові завдання, що оцінюються автоматично.

 

Посилання на дистанційний курс та дані для входу (логін та пароль) будуть надіслані в електронному повідомленні Координаційного центру на електронну адресу медіатора, зазначену у заяві про участь у конкурсному відборі.

 

19-20 грудня 2022 року відповідна конкурсна комісія опрацює і оцінить подані документи, в тому числі, за критеріями наявності або відсутності рішення про притягнення медіатора до відповідальності за недотримання норм професійної етики та результатів проходження дистанційного курсу. Цей етап відбувається без персональної участі медіаторів.

 

3. Пройти індивідуальну співбесіду

 

З 22 по 26 грудня 2022 року пройти індивідуальну співбесіду з відповідною комісією, під час якої комісія оцінить медіатора за критеріями мотивації до надання послуг з медіації суб"єктам права на безоплатну правову допомогу, комунікабельності, емоційної врівноваженості, вміння представити ситуаційні приклади ведення переговорів, вміння представляти ситуаційні приклади проведення підготовчих заходів до медіації та проведення медіації, а також компетенцій медіатора.

 

Під час проходження співбесіди медіатор повинен пред"явити оригінал паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України/спеціальний статус, чи паспортний документ іноземця.

 

Конкретні дата, час і місце проведення будуть повідомлені кожному медіатору додатково.

 

УВАГА!

За рішенням комісії співбесіда може проводитися дистанційно в режимі відеоконференції за умови наявності технічної можливості. У разі проведення співбесіди дистанційно канал зв"язку, час і дата початку проведення такої співбесіди узгоджуються з медіатором будь-яким доступним способом, у тому числі засобами телекомунікаційного зв"язку.

 

У разі проведення співбесіди дистанційно у режимі відеоконференції, медіатор має пред"явити паспорт громадянина України або інший документ, який посвідчує особу та підтверджує громадянство України, спеціальний статус відповідно до Закону України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус" або паспортний документ іноземця, що дає змогу ідентифікувати цього медіатора.

 

4. Результати конкурсного відбору

 

Медіатори, які пройдуть конкурсний відбір, будуть включені до Реєстру медіаторів, які залучаються центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги (далі - Реєстр).

 

До 03 січня 2023 року на офіційному вебсайті системи надання безоплатної правової допомоги будуть оприлюднені результати конкурсного відбору. Кожен медіатор може перевірити наявність інформації в розділі "Реєстр медіаторів, які залучаються центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги".

 

Контактні дані осіб, які забезпечують зв"язок з медіаторами:

 

Кравцова Олена Володимирівна, головний юрист відділу з питань консенсуальних підходів врегулювання правових спорів управління впровадження альтернативних способів врегулювання спорів Координаційного центру з надання правової допомоги.

 

(044) 486 71 06. Понеділок - четвер: з 09:00 до 18:00, п"ятниця: з 09:00 до 16:45, обідня перерва із 13:00 до 13:45.

 

Головченко Микола Феліксович, головний юрист відділу забезпечення допомоги в доступі до медіації управління впровадження альтернативних способів врегулювання спорів Координаційного центру з надання правової допомоги.

 

(048) 740 94 44, +380 (98) 368-53-34Понеділок - четвер: з 09:00 до 18:00, п"ятниця: з 09:00 до 16:45, обідня перерва із 13:00 до 13:45.

 

Адреса електронної пошти: adr.department@legalaid.gov.ua

 

ДОВІДКОВО:

Медіатор, якого включено до Реєстру, зможе укласти з центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги договір про надання послуг з медіації,  проведення якої забезпечують центри з надання безоплатної вторинної правової допомогиу межах Порядку реалізації пілотного проекту "Програма відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні кримінального правопорушення", затвердженого наказом Міністерства юстиції України та Генеральної прокуратури України від 21.01.2019 № 172/5/10, після підтвердження спеціалізації медіатора для надання послуг з медіації, проведення якої забезпечують центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

 

Механізм підтвердження спеціалізації та укладання договорів з медіаторами, які залучаються центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги, встановлюється Координаційним центром.

]]>
Wed, 07 Dec 2022 18:28:13 +0200
Вас зупинила поліція. Що варто знати. http://briz.if.ua/blogs/903.htm http://briz.if.ua/blogs/903.htm

Воєнний стан в Україні обмежив деякі права і свободи людини і громадянина. Зокрема, ми маємо дотримуватися комендантської години, для деяких категорій громадян обмежена свобода пересування. Водночас уповноважені органи - Національна поліція, СБУ, Національна гвардія, Держприкордонслужба, ДМС, Держмитслужба та ЗСУ - посилили заходи, які є необхідними для відвернення загрози, відсічі збройної агресії та забезпечення національної безпеки, усунення загрози небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності.

Які ж є заходи можуть застосовуватися щодо громадян під час воєнного стану?

Чи мають право поліцейські перевіряти документи людей, просто зупинивши їх на вулиці? Чи можуть вони вилучити документи?

Перевіряти документи поліція має право і в мирний час. Це передбачено Законом України "Про Національну поліцію".

Зараз перевірка документів є також одним із заходів правового режиму воєнного стану. Як саме це має відбуватися - визначено у Порядку перевірки документів в осіб, огляду речей, транспортних засобів, багажу та вантажів, службових приміщень і житла громадян під час забезпечення заходів правового режиму воєнного стану, затвердженому постановою Кабміну від 29.12. 2021 №1456. Це відбувається лише у визначених законодавством випадках. Під час перевірки документів, які посвідчують особу, працівник поліції не має права їх фотографувати, а також і вилучати.

А якщо працівник поліції вимагає вивернути кишені, показати вміст рюкзака?

Такі вимоги поліцейського не є обшуком, як часом думають, а свідчать про застосування такого превентивного заходу, як поверхнева перевірка. Під час її проведення людина повинна самостійно показати поліцейському вміст особистих речей. Після цього поліцейський проводить безпосередньо поверхневу перевірку - візуально оглядає людину, проводить по поверхні одягу рукою або спеціальним приладом. Це має проводитися поліцейським відповідної статі. Проте у невідкладних випадках поверхневу перевірку може проводити будь-яка уповноважена особа за умови використання при цьому спеціального приладу або засобу.

Яку інформацію треба вимагати у поліцейського?

У таких випадках, відповідно до ст.18 ЗУ "Про Національну поліцію", поліцейський зобов"язаний:

назвати своє прізвище, посаду, спеціальне звання пред"явити на вимогу людини службове посвідчення, надавши можливість ознайомитися з викладеною в ньому інформацією, не випускаючи його з рук

Крім цього, під час проведення превентивних поліцейських заходів, наприклад, перевірки документів, поліція зобов"язана повідомити людині про причини застосування до неї цих заходів, а також довести до її відома нормативно-правові акти, на підставі яких застосовуються такі заходи.

Чи мають право поліцейські фіксувати пошурення на фото- чи відеокамеру? Чи можуть використовувати з цією метою свій телефон?

Фото- та відеозйомка також є превентивним поліцейським заходом, який здійснюється не лише з метою фіксування правопорушення, але і для:

охорони громадської безпеки та власності забезпечення безпеки осіб забезпечення публічної безпеки і порядку

Для фото- та відеофіксації поліцейський може використовувати портативний відеореєстратор - так звану боді камеру, що кріпиться на форменому одязі. У деяких випадках поліцейські можуть тримати відеореєстратор у руках, прикріплювати до шолому тощо. Це прописано в Інструкції, затвердженій наказом МВС України від 18.12.2018 № 1026. А ось можливості фіксувати поліцейським правопорушення на свій телефон у цьому документі не передбачено. В такому разі треба звернути увагу працівника поліції на його незаконні дії, бо відповідно до ст.307 Цивільного кодексу України він не має права фотографувати особу без її згоди на свій телефон, адже фотографія теж підпадає під законодавче визначення "персональні дані".

Повідомити про ті чи інші незаконні дії поліцейського можна за номером 102 або 0-800-50-02-02 (call-центр) або ж направити скаргу в порядку підлеглості вищому органу або посадовій особі в порядку Закону України "Про звернення громадян".

#БПД #ПравоваДопомога #LegalAid

]]>
Wed, 23 Nov 2022 09:47:30 +0200