Як оформити документи на компенсаційні виплати по догляду за людьми похилого віку та людьми з інвалідністю


Особам , які доглядають за людьми похилого віку та людьми з інвалідністю держава передбачає компенсаційні виплати.

 Про це повідомляє заступниця голови Івано-Франківської облдержадміністрації Світлана Онищук

Законом України «Про соціальні послуги» визначено, що фізичним особам, які надають соціальні послуги, призначаються і виплачуються компенсаційні виплати в порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України.

 Постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2004 № 558 затверджено Порядок призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги (постанова втратила чинність 29.09.2020), яким було визначено порядок, умови та розмір компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги (далі-компенсація).

Компенсаційні (щомісячні) виплати, призначені відповідно до даної Постанови проводяться до дати призначення таким фізичним особам іншої виплати на догляд, установленої законодавством, або до 31 грудня 2022 року.

Кількість одержувачів компенсаційних виплат по даній Постанові в області є 2830 осіб, видатки місцевих бюджетів на цю мету складають в межах 880,0 тис. грн. в місяць.

Департамент соціальної політики облдержадміністрації постійно здійснює щомісячний моніторинг стану призначення та виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги, відповідно до Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2004 року № 558 та вживає відповідних заходів.

23 вересня 2020 року Уряд схвалив постанову № 859, якою затверджено Порядок подання та оформлення документів, призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі.

Відповідно до цього Порядку визначено категорію осіб, які можуть надавати соціальні послуги з догляду та осіб, яким такі послуги надаватимуться, а саме особам із числа членів своєї сім’ї, які спільно з нею проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки та є:

-✔особами з інвалідністю І групи;

- ✔дітьми з інвалідністю;

- ✔громадянами похилого віку з когнітивними порушеннями;

- ✔невиліковно хворими, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися;

- ✔дітьми, яким не встановлено інвалідність, але які є хворими на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, дітьми, які отримали тяжку травму, потребують трансплантації органа, потребують паліативної допомоги відповідно до переліку тяжких захворювань, розладів, травм, станів, що дають право на одержання державної допомоги на дитину, якій не встановлено інвалідність, надання такій дитині соціальних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 р. № 1161 (Офіційний вісник України, 2019 р., № 9, ст. 306).

Розмір компенсації обчислюється як різниця між прожитковим мінімумом на одну особу в розрахунку на місяць, установленим законом на 1 січня календарного року (ст. на 01.01.2021 становить 2189 грн.), в якому надаються соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі, та середньомісячним сукупним доходом фізичної особи, яка надає соціальні послуги, за попередні шість місяців, що передують місяцю подання заяви про згоду надавати соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі.

Середньомісячний сукупний дохід фізичної особи, яка надає соціальні послуги, обчислюється шляхом ділення середньомісячного сукупного доходу її сім’ї на кількість членів сім’ї, які включаються до її складу, згідно з Методикою обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї затвердженою наказом Мінсоцполітики від 16 червня 2020 р. № 419.

☑ Компенсація призначається на 12 місяців і виплачується щомісяця.

☑ Виплата компенсації та покриття витрат на її доставку здійснюються за рахунок коштів місцевих бюджетів.

☑ Для отримання компенсації фізичною особою, яка надає соціальні послуги подається заява з необхідними документами у паперовій або електронній формі до структурного підрозділу соціального захисту населення територіальної громади або до уповноваженої особи територіальної громади або до центру надання адміністративних послуг за місцем проживання/перебування особи, яка потребує надання соціальних послуг

Фізична особа, яка надає соціальні послуги, отримує тільки одну компенсацію незалежно від кількості осіб, за якими вона доглядає.

Згідно моніторингу стану призначення та виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі станом на 01.05.2021  дану компенсацію призначено 194 одержувачам.26 Травня 2021 p.
©http://briz.if.ua/