Підприємства та організації Прикарпаття торік освоїли майже 5,5 мільярдів гривень капітальних інвестицій


Підприємства та організації Прикарпаття торік освоїли майже 5,5 мільярдів гривень капітальних інвестиційПідприємства та організації Прикарпаття протягом 2020 року освоїли загалом майже 5,5 мільярдів гривень капітальних інвестицій.

Відповідну інформацію поширили сьогодні в Головному управлінні статистики в Івано-Франківській області.

Як зазначається, у січні – грудні 2020 року підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 5408,8 мільйонів гривень капітальних інвестицій, що на 45,3% менше від обсягу відповідного періоду 2019 року.

За цим показником Івано-Франківщина посіла 20-те місце серед усіх регіонів України.

У розрахунку на одну особу населення обсягкапітальних інвестицій склав 3953,9 гривень, що відповідає21-му місцюсеред регіонів держави.

Основним джерелом фінансування капітальних інвестицій виступають власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 51,3% загального обсягу.Частка інвестицій, профінансованих з державного та місцевих бюджетів, становила  26,2%,  коштів населення на будівництво житла  – 16,3%.

Основну частку капітальних інвестицій (97,1% загального обсягу) вкладено у матеріальні активи, зокрема у інженерні споруди спрямовано  23,6%усіх вкладень, на придбання машин, обладнання, інвентарю – 23,2%, у будівлі житлові – 20,1%,будівлінежитлові – 16%, на придбання транспортних засобів – 10,6%. Частка нематеріальних активів у загальному обсязі інвестицій склала 2,9%.

Найбільшу частку капітальних інвестицій спрямовано у розвиток підприємств промислової діяльності (35,4% загального обсягу капітальнихінвестицій або 1914,1 мільйонів гривень), зокрема у підприємства переробної промисловості (22,9% загальнообласного обсягу) та підприємства з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (10%). В обсязі капітальних інвестицій у переробну промисловість значну частку (72,8% загального обсягу) освоєно підприємствами з виробництва гумових  і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції, харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів, вироблення виробів з деревини, паперу та поліграфічної діяльності.

Вагомою була частка капітальних інвестицій, освоєних закладамидержавного управління й оборони; обов’язкового соціального страхування (21% загальнообласного обсягу),підприємствами  будівельної  діяльності (18,3%),підприємствами сільського, лісового та рибного господарства (7,3%),організаціями, що здійснюють операції з нерухомим майном (5,4%).

На будівництві житла у січні – грудні 2020 року освоєно1088,5 мільйонів гривень,що у 2 разименше порівняно з січнем – груднем 2019 року.Населенням у будівництво житла  інвестовано 80,8% цих коштів.4 Березня 2021 p.
©http://briz.if.ua/