Виконання наукових та науково-технічних робіт в області за січень–червень 2016 року


У січні–червні 2016р. у наукових організаціях Івано-Франківської області кількість працівників основної діяльності становила 371 особу, у тому числі безпосередніх виконавців наукових та науково-технічних робіт (дослідників, техніків, допоміжного персоналу) – 322 особи, з яких частка фахівців з науковими ступенями доктора та кандидата наук склала 14,6%.
У галузі природничих наук працювали 50,9% виконавців наукових та науково-технічних робіт, в організаціях багатогалузевого профілю – 44,4%, технічних наук – 4,4%, гуманітарних наук – 0,3%.
Обсяг наукових та науково-технічних робіт, виконаних власними силами наукових організацій, становив 17 млн.грн. У загальному обсязі робіт, виконаних власними силами, 58,9% займали науково-технічні послуги, 34,1% – науково-дослідні роботи та 7% – науково-технічні розробки. Частка прикладних робіт в обсязі науково-дослідних склала 80%, фундаментальних – 20%.
Основними виконавцями фундаментальних досліджень залишаються вищі навчальні заклади (79,2% загального обсягу), прикладних досліджень – організації галузевого профілю (52,9%) та наукові установи академічного профілю (23,8%), науково-технічних розробок та науково-технічних послуг – організації галузевого профілю (відповідно 62,8% та 81,7%).
Витрати на виконання науково-технічних робіт у січні–червні 2016р. склали 17,7 млн.грн, з них 95,5% – внутрішні витрати. Частка коштів державного бюджету у загальному обсязі внутрішніх витрат збільшилась порівняно з січнем–червнем 2015р. на 2,8 в.п. і склала 27%.
Основним напрямком бюджетного фінансування була діяльність організацій у галузі сільськогосподарських наук та тих, що мають багатогалузевий профіль, куди спрямовано 4,5 млн.грн або 98% загального обсягу витрат за рахунок держбюджету.
 26 Серпня 2016 p.
©http://briz.if.ua/