ѕќ–“–≈“ ѕ–ќ‘≈—≤ѓ


ѕортрет профес≥њ. ≈лектрогазозварник 5 розр€ду Ђ≤вано-‘ранк≥вськгазї
Ћ≥д≥€ јн≥кеЇнко: « оли ставлю шов, вогонь мене зар€джаЇ… “ому € б не змогла працювати за...
ѕортрет профес≥њ. ћиловар
«аради новоњ справи вона залишила звичний побут та стаб≥льну роботу у ‘ранк≥вську ≥ перебралась до...
ѕортрет профес≥њ.  ондитер
ўодн€ у стрiчцi соц≥альних мереж нам трапл€ютьс€ фото апетитних тортiв та кекс≥в, вiд спогл€данн€ на...
ѕортрет профес≥њ. “ренер з ЌЋѕ (нейро-л≥нгв≥стичного програмуванн€)
” нашому сусп≥льств≥ багато говор€ть про те, що ЌЋѕ Ц це ман≥пул€ц≥њ. ƒемон≥зуючи ЌЋѕ, люди...
ѕортрет профес≥њ. ≤нженер з €кост≥
” рамках в≥дзначенн€ м≥жнародного тижн€ ≥нженер≥њ та технолог≥й продовжуЇмо розпов≥дати про ≥нженерн≥ профес≥њ. „и задумувалис€ ви...
ѕортрет профес≥њ. ≤нженер-технолог
“радиц≥йно у трет≥й тиждень лютого в≥дзначаЇтьс€ м≥жнародний тиждень ≥нженер≥њ та технолог≥й (Engineering and Technology week). Ѕудь-€ке...
ѕортрет профес≥њ. ѕров≥зор
«азвичай хворих л≥кують л≥кар≥. јле нер≥дко наше здоров'€ залежить в≥д аптекар≥в. ƒо них хвор≥ в...
ѕортрет профес≥њ. √уморист
’тось скаже, що гуморист - це не профес≥€... це не серйозно ≥ заробити цим на...
ѕортрет профес≥њ. ƒ≥Їтолог
 ажуть, що њжа - найкращ≥ л≥ки. ћи б погодились з ц≥Їю думкою, €кби не статистика...
ѕортрет профес≥њ. —тил≥ст секонд-хенду
«а приблизними оц≥нками, св≥товий ринок збуту ношеного од€гу становить 4 м≥ль€рди долар≥в —Ўј. як засв≥дчуЇ досл≥дженн€...

ЅЋќ√»


ёридичн≥ консультац≥њ
вул. ≤вана ‘ранка, 4 ≤вано-‘ранк≥вськ 76000 тел.0342...
ѕосиленн€ карантину: нов≥ обмеженн€ в ≤вано-‘ранк≥вську
31.03.2020 року в≥дбулось сп≥льне позапланове зас≥данн€ м≥ськоњ ком≥с≥њ з питань техногенно-еколог≥чноњ безпеки ≥ надзвичайних ситуац≥й...
2.4.2020, 15:14
ўќƒ≈ЌЌ» » —“≈ѕјЌј ѕ”Ў» ј
« любТ€зноњ згоди дружини —тепана...
¬елик≥ п≥дприЇмства ѕрикарпатт€ перевод€ть документац≥ю на украњнську мову
11.V≤≤≤.1989. ÷ього вечора, 11 серпн€, так побили –омана Ћевицького, що в≥н, не приход€чи до пам'€т≥...
31.3.2020, 19:52 (ред.)

ќѕ»“”¬јЌЌя


ўо ¬и робите п≥д час карантину:
—иджу вдома
√ул€ю в парку
Ѕавлю д≥тей
ѕрацюю без зм≥н
ј що це?

ЌјЎ≤ ƒ–”«≤


ўаст€ без розуму Ч торбина д≥р€ва

Ѕлог на Ѕ–≤«


ёридичн≥ консультац≥њ
вул. ≤вана ‘ранка, 4 ≤вано-‘ранк≥вськ 76000 тел.0342 559 066
—оц≥альна допомога одиноким матер€м
21.2.2019, 11:48

Ќачальник в≥дд≥лу правопросв≥тництва та взаЇмод≥њ з суб’Їктами наданн€ безоплатноњ первинноњ правовоњ допомоги ≤вано-‘ранк≥вського м≥сцевого центру з наданн€ безоплатноњ вторинноњ правовоњ допомоги ћар≥€  ол€джин в рамках проекту «я маю право!» роз’€снюЇ пор€док отриманн€ соц≥альноњ допомоги одиноким матер€м.

ѕраво на допомогу на д≥тей одиноким матер€м мають одинок≥ матер≥ (€к≥ не перебувають у шлюб≥), одинок≥ усиновлювач≥, €кщо у св≥доцтв≥ про народженн€ дитини або документ≥ про народженн€ дитини, виданому компетентними органами ≥ноземноњ держави, за умови його легал≥зац≥њ в установленому законодавством пор€дку (р≥шенн≥ про усиновленн€ дитини) в≥дсутн≥й запис про батька (мат≥р) або запис про батька (мат≥р) проведено в установленому пор€дку органом державноњ реЇстрац≥њ акт≥в цив≥льного стану за вказ≥вкою матер≥ (батька, усиновлювача) дитини.

ѕраво на допомогу на д≥тей одиноким матер€м (батькам) маЇ мати (батько) д≥тей у раз≥ смерт≥ одного з батьк≥в, €к≥ не одержують на них пенс≥ю в раз≥ втрати годувальника або соц≥альну пенс≥ю.

якщо одинока мати, одинокий усиновлювач, мати (батько) у раз≥ смерт≥ одного з батьк≥в зареЇстрували шлюб, за ними збер≥гаЇтьс€ право на отриманн€ допомоги на д≥тей, €к≥ народилис€ чи були усиновлен≥ до шлюбу, €кщо так≥ д≥ти не були усиновлен≥ чолов≥ком (дружиною).

∆≥нка, €ка маЇ д≥тей в≥д особи, з €кою вона не перебувала ≥ не перебуваЇ в зареЇстрованому шлюб≥, але з €кою вона веде сп≥льне господарство, разом проживаЇ ≥ виховуЇ д≥тей, право на одержанн€ допомоги, встановленоњ на д≥тей одиноким матер€м, не маЇ. ѕри реЇстрац≥њ ц≥Їю ж≥нкою шлюбу з особою, €ка Ї батьком њњ д≥тей, допомога на д≥тей, народжених в≥д ц≥Їњ особи, не призначаЇтьс€.

ƒопомога на д≥тей одиноким матер€м не призначаЇтьс€ у раз≥ перебуванн€ дитини на повному державному утриманн≥. якщо дитина, €ка перебуваЇ на утриманн≥ в ≥нтернатному заклад≥ за рахунок держави п≥д час л≥тн≥х кан≥кул перебуваЇ вдома, зазначена допомога призначаЇтьс€ за повн≥ м≥с€ц≥ перебуванн€ дитини вдома на п≥дстав≥ дов≥дки навчального закладу, про те, що дитина в цей час не перебувала на повному державному утриманн≥.

ƒл€ призначенн€ допомоги на д≥тей одинокими матер€ми надаютьс€ так≥ документи:

- документ, що посв≥дчуЇ особу (паспорт);

- дов≥дка про склад с≥м'њ з вказ≥вкою, що дитина проживаЇ при матер≥. ” раз≥, коли дитина навчаЇтьс€ за межами населеного пункту, в €кому проживаЇ мати, додаЇтьс€ дов≥дка з м≥сц€ проживанн€ матер≥ (батька) та дов≥дка з м≥сц€ проживанн€ (навчанн€) дитини;

- коп≥€ св≥доцтва про народженн€ дитини;

- вит€г з ƒержавного реЇстру акт≥в цив≥льного стану громад€н про державну реЇстрац≥ю народженн€ дитини, виданого в≥дд≥лом державноњ реЇстрац≥њ акт≥в цив≥льного стану, або дов≥дки про народженн€, виданоњ виконавчим органом с≥льськоњ, селищноњ, м≥ськоњ (кр≥м м≥ст обласного значенн€) ради, ≥з зазначенн€м п≥дстави внесенн€ в≥домостей про батька дитини до актового запису про народженн€ дитини в≥дпов≥дно до абзацу першого частини першоњ статт≥ 135 —≥мейного кодексу ”крањни, або документа про народженн€, виданого компетентним органом ≥ноземноњ держави, в €кому в≥дсутн≥ в≥домост≥ про батька, за умови його легал≥зац≥њ в установленому законодавством пор€дку.

” раз≥ смерт≥ одного з батьк≥в:

- дов≥дка про те, що на д≥тей не одержують пенс≥ю в раз≥ втрати годувальника;

- коп≥€ св≥доцтва про смерть батька (матер≥);

ƒл€ д≥тей в≥ком в≥д 18 до 23 рок≥в, €к≥ навчаютьс€:

- дов≥дка з м≥сц€ навчанн€ дитини про те, що дитина навчаЇтьс€ за денною формою навчанн€ ≥ не перебуваЇ на повному державному утриманн≥;

як визначити допомогу на д≥тей одиноким матер€м?

ƒопомога на д≥тей одиноким матер€м, одиноким усиновлювачам, матер≥ (батьку) у раз≥ смерт≥ одного з батьк≥в, €к≥ мають д≥тей в≥ком до 18 рок≥в (€кщо д≥ти навчаютьс€ за денною формою навчанн€ у загальноосв≥тн≥х, профес≥йно-техн≥чних, а також вищих навчальних закладах I-IV р≥вн≥в акредитац≥њ, - до зак≥нченн€ такими д≥тьми навчальних заклад≥в, але не довше н≥ж до дос€гненн€ ними 23 рок≥в), надаЇтьс€ у розм≥р≥, що дор≥внюЇ р≥зниц≥ м≥ж 100 в≥дсотками прожиткового м≥н≥муму дл€ дитини в≥дпов≥дного в≥ку та середньом≥с€чним сукупним доходом с≥м'њ в розрахунку на одну особу за попередн≥ ш≥сть м≥с€ц≥в.

ƒопомога на д≥тей одиноким матер€м, одиноким усиновлювачам, матер≥ (батьку) у раз≥ смерт≥ одного з батьк≥в призначаЇтьс€ на кожну дитину.

 р≥м цього, ≤вано-‘ранк≥вський м≥сцевий центр з наданн€ безоплатноњ вторинноњ правовоњ допомоги ≥нформуЇ про загальнонац≥ональний правопросв≥тницький проект «я ћјё ѕ–ј¬ќ!», що реал≥зуЇтьс€ ћ≥н≥стерством юстиц≥њ ”крањни у сп≥впрац≥ з системою безоплатноњ правовоњ допомоги, територ≥альними органами юстиц≥њ, за п≥дтримки юридичних кл≥н≥к, м≥жнародних донор≥в та партнер≥в.

ћетою даного проекту Ї п≥двищенн€ юридичноњ грамотност≥ украњнц≥в та формуванн€ новоњ правовоњ культури в сусп≥льств≥. ÷е масштабна реформа правовоњ св≥домост≥, €ка забезпечить сталий розвиток ”крањни €к сучасноњ демократичноњ держави.

ћи не лише ≥нформуЇмо громад€н про њхн≥ права, а й навчаЇмо њх, €к ц≥ права захищати. ћи даЇмо ч≥тк≥ й зрозум≥л≥ поради, €к д≥€ти, коли твоњ права порушують. ћи доводимо, що держава може бути твоњм партнером, ≥ встановлюЇмо р≥вн≥сть перед законом дл€ кожного украњнц€.

ќдним з ключових елемент≥в, €кий забезпечуЇ реал≥зац≥ю проекту «я ћјё ѕ–ј¬ќ!», Ї наданн€ громад€нам безоплатноњ правовоњ допомоги. ÷е д≥Ївий та ефективний механ≥зм, €кий даЇ можлив≥сть захистити своњ права кожному.

«а б≥льш докладною ≥нформац≥Їю звертайтесь до ≤вано-‘ранк≥вського м≥сцевого центру з наданн€ безоплатноњ вторинноњ правовоњ допомоги, €ке знаходитьс€ за адресою: м. ≤вано-‘ранк≥вськ, вул. ‘ранка, 4 (≤ поверх «ƒ≤ѕ–ќћ≤—“ќ») тел. (096) 138-82-89.

Ð ÐµÐЈÑƒÐїÑŒÑ‚Ð∞Ñ‚ пошуку ÐЈÐ¾Ð±Ñ€Ð∞ÐґÐµÐ½ÑŒ ÐЈÐ∞ ÐЈÐ∞питом "Ð¡ÐžÐ¶Ð†ÐÐ›ÐђÐÐ ДОПОМОГА ОДÐШНОКÐШÐœ МАТЕРЯМ"


 оментар≥в ще не додавалось!

«алишити коментар

≤м'€: 
јрх≥в


 в≥тень
2020
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

–≈ Ћјћј


Ќовини шоуб≥знесу в≥д KINOafisha.ua
«агрузка...
«агрузка...
јф≥ша к≥нотеатра —≥нема —≥т≥.

‘ќ“ќЌќ¬»Ќ»


як у ‘ранк≥вську д≥ти вчились робити натуральний крем

¬≤ƒ≈ќЌќ¬»Ќ»


√оловний торговий центр ѕас≥чноњ запрошуЇ д≥тей на "River Fest"
<p>
	14-15 грудн€ головний торговий центр ѕас≥чноњ “÷ River Park запрошуЇ на новор≥чно-р≥здв€ний €рмарок.</p>
<p>
	јдреса: √алицька 139ј.</p>
<p>
	¬’≤ƒ Ѕ≈« ќЎ“ќ¬Ќ»….</p>

–ќ«—»Ћ ј Ќќ¬»Ќвсе дл€ п≥дприЇмц≥в, роботодавц≥в та орендарц≥в